Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Od dziś PWSZ zmienia się w Karpacką Państwową Uczelnię

Od dziś PWSZ zmienia się w Karpacką Państwową Uczelnię Fot. KrosnoCity.pl

Od 1 maja, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie zmienia nazwę na Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie.

REKLAMAPrzyjęcie nowych regulacji w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wyodrębniło nową kategorię uczelni - Publiczna Uczelnia Zawodowa dla dotychczasowych PWSZ-ów.

Kwestia ta została podjęta w ogólnouczelnianej dyskusji, zarówno w gronie pracowników, jak i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Zdecydowano, że należy przez nową nazwę podkreślić charakter szkoły i jej umocowanie formalno-prawne w systemie uczelni państwowych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na regionalne oddziaływanie struktur PWSZ i jego środowiska.
Wstępne dyskusje nad możliwościami zmiany nazwy, toczyły się w gronie władz Uczelni od początku roku akademickiego 2018/2019. Rektor przedstawił inicjatywę dotyczącą modyfikacji nazwy, odwołując się między innymi do zmiany nazwy dotychczasowej instytucji m.in. Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) na Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ).

Przyjęta nazwa podkreśla wysoki standard jednostki przez słowo "uczelnia", publiczny dostęp do kształcenia przez słowo "państwowa" oraz regionalny charakter przez wskazanie jej lokalizacji i zasięgu oddziaływania (w Krośnie, Karpacka).


Nowe logotypy uczelni.

Przez ponad 20 lat funkcjonowania Uczelni nazwa nie była zmieniana, dodany był jedynie patron, prof. Stanisław Pigoń.

- Obecna metamorfoza to temat przez długi czas dyskutowany, konsultowany z pracownikami Uczelni - mówi prof. Grzegorz Przebinda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. - Nowa nazwa i logo łączy stare z nowym. Uczelnia jest dumna z dotychczasowych osiągnięć i sukcesów, nie zmienia też struktury organizacyjnej oraz zasad funkcjonowania. Zmienia nazwę po to, by bardziej podkreślić swoje zakorzenienie w regionie i uczelniany charakter. W trudnej sytuacji pandemii uczelnia wywiązuje się ze swoich zadań dydaktycznych wzorowo, cały czas prowadząc skutecznie zdalne nauczanie - dodaje.

(pwsz), red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj