Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

29 maja radni będą podejmować uchwały online. Zobaczcie program

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

29 maja radni Krosna spotkają się online podczas XXII Sesji Rady Miasta Krosna. W programie między innymi: nadanie nazw ulic i skweru w Krośnie, gospodarka nieruchomościami oraz odpadami, pomoc materialna dla uczniów, budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28, miejski system zarządzania jakością powietrza, rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

REKLAMAPoczątek o godzinie godz. 9.00. Sesję będziemy transmitować "na żywo".

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XX zdalnej i XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. zmiany uchwały w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (projekt Nr XXII/623/20),

4.2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno (projekt Nr XXII/624/20),

4.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXII/625/20),

4.4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXII/626/20),

4.5. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023 (projekt Nr XXII/627/20),

4.6. ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna  pn. "Przemysłowa I" (projekt Nr XXII/628/20),

4.7. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/629/20),

4.8. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/630/20),

4.9. nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/631/20),

4.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

4.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/632/20),

4.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/633/20),

4.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/634/20),

4.10.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/635/20),

4.10.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/636/20),

4.10.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/637/20),

4.10.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/638/20),

4.10.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/639/20),

4.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania na realizację zadania pn. "Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28" (projekt Nr XXII/640/20),

4.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski system zarządzania jakością powietrza" (projekt Nr XXII/641/20),

4.13. udzielenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr XXII/642/20),

4.14. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXII/643/20),

4.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXII/644/20).

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał przedstawione pod obrady XXII sesji Rady Miasta Krosna dostępne są - tutaj.

(rdn)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj