Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Znany jest harmonogram rekrutacji do krośnieńskich szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Pexels

Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach.

REKLAMAOd 15 czerwca do 10 lipca, to termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. W okresie od 31 lipca - do 4 sierpnia należy uzupełnić złożony wniosek o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do oddziału dwujęzycznego (językowo-humanistycznego) w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
- do 10 lipca br. - o świadectwo ukończenia szkoły,
- do 4 sierpnia br. - o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały dla absolwentów szkół podstawowych bogatą i różnorodną ofertę. W tym roku w krośnieńskich szkołach ponadpodstawowych na absolwentów szkół podstawowych czeka ponad 1 400 miejsc:

- 5 liceów ogólnokształcących proponuje kształcenie w 19 ukierunkowanych oddziałach,
- 7 techników prowadzi nabór do 32 zawodów,
- 4 branżowe szkoły I stopnia planują kształcenie uczniów oraz młodocianych pracowników w 6 zawodach.

Warto wiedzieć, że wybierając naukę w Krośnie można wybrać trzy szkoły, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Szczegółową ofertę szkół, informacje o wszystkich oddziałach, zawodach i kierunkach kształcenia, o liczbie miejsc w poszczególnych szkołach, przedmiotach rozszerzonych, nauczanych językach obcych, przedmiotach punktowanych oraz perspektywach pracy i dalszej nauki zawiera informator, z którym można zapoznać się na stronie elektronicznego naboru.

(umk), (red.)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj