KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Trwa nabór wniosków w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu i sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

REKLAMA


Program przewiduje udzielanie pomocy w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r., możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wysokość pomocy wnosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, przy czym okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna, które są:

1) uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2) uczestnikami środowiskowych domów samopomocy; funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3) podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4) podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

5) uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

6) pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

7) pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski można składać w trybie ciągłym do dnia 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a.

Formularze wniosków są dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dostępne w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna pod numerem telefonów: 13 47 43 014, 13 47 43 024.

(umk)

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?