KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

XXII Sesja Rady Miasta Krosna [NA ŻYWO]

Dziś radni Krosna obradują online podczas XXII Sesji Rady Miasta Krosna. W programie między innymi: nadanie nazw ulic i skweru w Krośnie, gospodarka nieruchomościami oraz odpadami, pomoc materialna dla uczniów, budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28, miejski system zarządzania jakością powietrza, rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

REKLAMA


Początek o godzinie godz. 9.00.

XXII sesji Rady Miasta Krosna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołów z XX zdalnej i XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krosna.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. zmiany uchwały w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (projekt Nr XXII/623/20),

4.2. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno (projekt Nr XXII/624/20),

4.3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXII/625/20),

4.4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXII/626/20),

4.5. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023 (projekt Nr XXII/627/20),

4.6. ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna  pn. "Przemysłowa I" (projekt Nr XXII/628/20),

4.7. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/629/20),

4.8. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/630/20),

4.9. nadania nazwy dla skweru w mieście Krośnie (projekt Nr XXII/631/20),

4.10. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

4.10.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/632/20),

4.10.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/633/20),

4.10.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXII/634/20),

4.10.4. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/635/20),

4.10.5. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXII/636/20),

4.10.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/637/20),

4.10.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/638/20),

4.10.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXII/639/20),

4.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania na realizację zadania pn. "Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK28" (projekt Nr XXII/640/20),

4.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski system zarządzania jakością powietrza" (projekt Nr XXII/641/20),

4.13. udzielenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco (projekt Nr XXII/642/20),

4.14. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXII/643/20),

4.15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXII/644/20).

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał przedstawione pod obrady XXII sesji Rady Miasta Krosna dostępne są - tutaj.

(rdn)

  • autor: (rdn)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?