KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Edukacja i alkohol, finanse i nieruchomości - tym zajmą się radni na najbliższej sesji

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

30 czerwca odbędzie się XXIII zdalną sesję Rady. Sesja transmitowana będzie online. Początek o godzinie 9. Zobaczcie, czym w ostatniej sesji przed wakacjami zajmie się krośnieński samorząd.

REKLAMA


Radni pochylą się między innymi nad uchwałą dotyczącą opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie oraz zajmą stanowisko w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie. W porządku obrad znajdują się również uchwały w sprawach: odpadów komunalnych, nadania nazwy dla jednej z krośnieńskich ulic i placu, czy gospodarka nieruchomościami.

Samorząd zajmie się również propozycją uchwały złożonej przez klub PiS, która ma zapewnić środki finansowe pozwalających na utrzymanie czterech oddziałów szkolnych - obecnych klas trzecich w Szkole Podstawowej numer 15 w Krośnie w roku szkolnym 2020/2021. Zobacz: Radni PiS złożyli propozycję uchwały w sprawie edukacji uczniów z SP 15 oraz 30 uczniów w jednej klasie. Rodzice są zaniepokojeni, apelują do samorządu o zmianę decyzji

Rozpatrzone zostaną skargi na prezydenta Krosna oraz skarga na działania dyrektora Domu Pomocy Społecznej numer 2 w Krośnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Rozpatrzenie "Raportu o stanie Miasta Krosna za 2019 rok" (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXIII/645/20).
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Krosna z wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2019 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXIII/646/20).
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Krosno za 2019 r.
8. Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 rok (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXIII/647/20).

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (projekt Nr XXIII/648/20),

9.2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie (projekt Nr XXIII/649/20),

9.3. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/650/20),

9.4. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/651/20),

9.5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXIII/652/20),

9.6. przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2019 r. (projekt Nr XXIII/653/20),

9.7. przekształcenia Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie w Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXIII/654/20),

9.8. wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/655/20),

9.9. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/656/20),

9.10. ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/657/20),

9.11. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXIII/658/20),

9.12. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (projekt Nr XXIII/659/20),

9.13. ustalenia regulaminu korzystania z parku przy ul. Decowskiego w Krośnie (projekt Nr XXIII/660/20),

9.14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu (projekt Nr XXIII/661/20),

9.15. nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie (projekt Nr XXIII/662/20),

9.16. nadania nazwy dla placu w mieście Krośnie (projekt Nr XXIII/663/20),

9.17. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

9.17.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXIII/664/20),

9.17.2. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXIII/665/20),

9.17.3. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXIII/666/20),

9.17.4. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXIII/667/20),

9.17.5. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości (projekt Nr XXIII/668/20),

9.17.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXIII/669/20),

9.18. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (projekt Nr XXIII/670/20),

9.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie (projekt Nr XXIII/671/20),

9.20. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXIII/672/20),

9.21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/673/20),

9.22. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/674/20),

9.23. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/675/20),

9.24. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/676/20),

9.25. rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Krosna (projekt Nr XXIII/677/20),

9.26. rozpatrzenia skargi na osobę pełniącą funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXIII/678/20),

9.27. powołania Komisji ds. zniszczenia dokumentów kandydatów na ławników (projekt Nr XXIII/679/20),

9.28. zapewnienia środków finansowych pozwalających na utrzymanie czterech oddziałów szkolnych – obecnych klas trzecich – w Szkole Podstawowej Nr 15 w Krośnie w roku szkolnym 2020/2021 (projekt Nr XXIII/680/20) - inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych PiS.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
13. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał dostępne są - tutaj.

(rdn)

 • autor: (rdn)

3 komentarzy

 • Logic

  Szanowni Prezydenci, Radni na wsparcie dla Policji pieniążki są, na nagrody, dodatki dla nauczycieli też się przewiduje, więc dla utrzymania 4 - IV klas w SP 15 też powinny się znaleźć !!!

  Zgłoś nadużycie Logic czwartek, 25, czerwiec 2020 09:01 Link do komentarza
 • Myslaca

  Myśle,ze jak bedzie możliwa korekta budżetu przez wszystkich radnych,to Prezydent od Oświaty zgodzi sie na pewno,przeciez był b.dobrym dyrektorem I zawsze mozna było z nim porozmawiać,mam nadzieje,ze tak bedzie i teraz.
  Radni znajda pieniądze,dzieci i Rodzice bedą szczęśliwi,a przeciez o to chodzi.

  Zgłoś nadużycie Myslaca środa, 24, czerwiec 2020 12:20 Link do komentarza
 • mieszkanaka

  Drodzy Radni
  W imieniu rodziców dzieci I NIE TYLKO TYCH DZIESIĘCIOLATKÓW bardzo proszę o zastanowienie się zanim zagłosujecie w sprawie łączenia klas.
  To nie chodzi o kolejny pomnik, czy inwestycję materialną, a o dobro dzieci, o przyszłość Krosna i tych młodych ludzi.
  I nie obchodzi nas z jakiej jesteście opcji politycznej. Rozliczać i głosować MY będziemy na LUDZI, na konkretne NAZWISKA.
  A jest nas naprawdę dużo.
  Pomyślcie dobrze co jest ważne.

  Zgłoś nadużycie mieszkanaka środa, 24, czerwiec 2020 10:32 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?