KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Jak funkcjonują krośnieńskie pływalnie? To jeden z tematów najbliższej zdalnej sesji Rady Miasta

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W piątek, 30 października odbędzie się XXVII zdalną sesję Rady Miasta Krosna. Początek zaplanowano na godzinę 9. Radni Krosna oprócz uchwał dotyczących gospodarki komunalnej i gospodarki nieruchomościami zajmą się również tematem rozbudowa ulicy Paderewskiego, gdzie zakres inwestycji zawiera rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka. Radni głosować będą także nad zaciągnięciem zobowiązania w sprawie budowy przedszkola miejskiego nr 1 przy ul. Bohaterów Bohaterów Westerplatte. Przedstawione zostanie również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania krośnieńskich pływalni. Obrady odbędą się w formie zdalnej, będzie je można śledzić online.

REKLAMA


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2019/2020.
5. Informacja o zagospodarowaniu nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne przy ul. Gen. J. Hallera.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna z kontroli funkcjonowania krośnieńskich pływalni (wraz z podjęciem stosownej uchwały - projekt Nr XXVII/761/20).  

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. Rocznego programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. (projekt Nr XXVII/762/20),

7.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXVII/763/20),7.3. ustalenia obowiązujących w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr XXVII/764/20),

7.4. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "POLANKA I" ul. Zręcińska (projekt Nr XXVII/765/20),

7.5. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

7.5.1. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVII/766/20),

7.5.2. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVII/767/20),

7.5.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVII/768/20),

7.6. zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXVII/769/20),

7.7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka" (projekt Nr XXVII/770/20),

7.8. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola" (projekt Nr XXVII/771/20),

7.9. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Uchwała Krajobrazowa dla miasta Krosna" (projekt Nr XXVII/772/20),

7.10. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20" (projekt Nr XXVII/773/20),

7.11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości z terenu Miasta Krosna" (projekt Nr XXVII/774/20),

7.12. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresy utrzymania czystości i porządku" (projekt Nr XXVII/775/20),

7.13. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXVII/776/20),

7.14. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXVII/777/20).

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 

  • autor: Redakcja

3 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?