Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl

Śmieci, dworzec, drogi i inwestycje - tym niebawem zajmą się radni

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

30 listopada zaplanowano sesję Rady Miasta. Krośnieński samorząd zajmie się między innymi: opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oświetleniem miasta, krośnieńskim dworcem, czystością na przystankach, budową drogi pomiędzy ul. Polną, a ul. Sikorskiego, budową zatoki parkingowej przy ul. Prochownia oraz gospodarką nieruchomościami, czy problemami społecznymi mieszkańców. Zdalna sesja odbędzie się 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9.00. Zobaczcie program sesji.

REKLAMAPROGRAM XXVIII Sesj Rady Miasta Krosna:

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. (projekt Nr XXVIII/780/20),

4.2. zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (projekt Nr XXVIII/781/20),

4.3. zmiany uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 (projekt Nr XXVIII/782/20),

4.4. uchwalenia Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat na lata 2021-2022 (projekt Nr XXVIII/783/20),

4.5. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2020 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXVIII/784/20),

4.6. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (projekt Nr XXVIII/785/20),

4.7. opłaty od posiadania psów (projekt Nr XXVIII/786/20),

4.8. zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis (projekt Nr XXVIII/787/20),

4.9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (projekt Nr XXVIII/788/20),

4.10. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego (projekt Nr XXVIII/789/20),

4.11. ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Krośnie (projekt Nr XXVIII/790/20),

4.12. powierzenia Spółdzielni Socjalnej Piast z siedzibą w Miejscu Piastowym zadań własnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr XXVIII/791/20),

4.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

4.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXVIII/792/20),

4.13.2. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXVIII/793/20),

4.13.3. obciążenia nieruchomości (projekt Nr XXVIII/794/20),

4.13.4. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVIII/795/20)

4.13.5. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVIII/796/20),

4.13.6. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXVIII/797/20),

4.13.7. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXVIII/798/20),

4.13.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXVIII/799/20),

4.13.9. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (projekt Nr XXVIII/800/20),

4.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Dobudowa punktów świetlnych" (projekt Nr XXVIII/801/20),

4.15. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola" (projekt Nr XXVIII/802/20),

4.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zadania w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr XXVIII/803/20),

4.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna (projekt Nr XXVIII/804/20),

4.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zarządzanie dworcem autobusowym w Krośnie przy ul. Kolejowej" (projekt Nr XXVIII/805/20),

4.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utrzymanie czystości na przystankach" (projekt Nr XXVIII/806/20),

4.20. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Opróżnianie i utrzymywanie w czystości koszy ulicznych" (projekt Nr XXVIII/807/20),

4.21. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i powiatowych (projekt Nr XXVIII/808/20),

4.22. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie" (projekt Nr XXVIII/809/20),

4.23. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Krosna" (projekt Nr XXVIII/810/20),

4.24. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XXVIII/811/20),

4.25. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych (projekt Nr XXVIII/812/20),

4.26. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - budowa zatoki parkingowej" (projekt Nr XXVIII/813/20),

4.27. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie Miasta Krosna" (projekt Nr XXVIII/814/20),

4.28. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Konserwacja dźwigów przy ul. Bieszczadzka 5" (projekt Nr XXVIII/815/20),

4.29. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie stabilizatu" (projekt Nr XXVIII/816/20),

4.30. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt Nr XXVIII/817/20),

4.31. zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt Nr XXVIII/818/20),

4.32. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXVIII/819/20).

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

 

  • autor: Redakcja

1 komentarz

  • Kros

    Najważniejsze aby radni nie zgodzili się na płatne parkingi,ale skoro najpierw montuje się parkomaty a potem się nad tym radzić to wiadomo,że ustalone było już to wcześniej bo każdy wie kto ma większość w radzie.Pytanie,kto teraz przyjedzie na spektakl do RCKP.To tu zlikwidowano plac zabaw dla dzieci,bo ważniejsza kultura,bo musi być parking dla klientów.Żenada,tragedia,a co przy dworcu i starostwie czy pan prezydent zastanowił się co zrobić dobrego dla mieszkańców?

    Zgłoś nadużycie Kros czwartek, 26, listopad 2020 20:55 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj