Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Miasto umorzyło i zwolniło krośnieńskie firmy od podatku od nieruchomości na pół miliona złotych

Do krośnieńskiego urzędu w 2020 roku wpłynęło ponad 200 wniosków w sprawie udzielenia ulg od podatku od nieruchomości w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorców spowodowanej COVID-19. Na ponad pół miliona złotych Krosno umorzyło lub zwolniło firmy i spółki spełniające określone warunki z opłaty podatkowej od nieruchomości. Niektórym odroczono termin płatności lub rozłożono podatek na raty.

REKLAMAW celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa antykryzysowa), która wprowadziła uprawnienia dla rad gmin do wprowadzenia nowych instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców.

- Dla wielu przedsiębiorców obecny czas jest bardzo trudny. W miarę kompetencji i możliwości samorządu będziemy udzielać pomocy branżom objętym ograniczeniami lub zakazem prowadzenia działalności, a także firmom, dla których skutkiem obecnego kryzysu jest pogorszenie płynności finansowej - mówił w kwietniu 2020 roku Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Rada Miasta Krosna podjęła uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z dnia 29 kwietnia 2020 r.

- Sytuacja finansowa przedsiębiorców jest zmienna i niejednoznaczna. Jednym sytuacja obecna sprzyja, innym wręcz odwrotnie. Dlatego rozpatrujemy indywidualne, uzasadnione dokumentami wnioski poszczególnych przedsiębiorców dotyczące zaległości podatkowych. Po wnikliwej analizie podejmowane są decyzje adekwatne do sytuacji przedsiębiorcy - mówi Joanna Sowa, rzecznik krośnieńskiego magistratu.

Ponad 200 wniosków o udzielenie ulg

Jak poinformował krośnieński magistrat, w okresie od marca do grudnia 2020 r. do Urzędu Miasta Krosna wpłynęło ponad 200 wniosków dotyczących udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej przedsiębiorców spowodowanej COVID-19.

Na podstawie przepisów zwolniono 22 przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na łączną kwotę 119 tys. złotych oraz przedłużono 3 przedsiębiorcom termin płatności rat podatku od nieruchomości na ponad 400 tys. zł.

Blisko 60 osobom prowadzącym działalność gospodarczą umorzono zaległości podatkowe  w podatku od nieruchomości na kwotę około 211 tysięcy złotych.

14 spółkom umorzono zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości na kwotę około 210 tys. zł. 1 przedsiębiorcy rozłożono na raty podatek od nieruchomości na kwotę ok. 23 tys. zł, a 3 przedsiębiorcom odroczono termin płatności na łączną kwotę ok. 720 tys. zł.

Gminy mogą dłużej stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości

Najnowsze przepisy zawarte w tarczy 6.0 przewidują zmiany w zakresie podatku od nieruchomości w 2021 roku. Wynika z nich, że gminy będą mogły nadal stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużać terminy płatności jego rat. Mogą też wprowadzić preferencje dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pobierana opłata targowa. Samorządom przysługiwać będzie rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zapewnia to ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.  Wprowadza ona zmiany w przepisach z zakresu podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej, które będą obowiązywały w 2021 r.

Decyzja zależy od radnych

Na podstawie zmienionych przepisów rady gmin, w drodze uchwały, będą mogły wprowadzać, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużać terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. (art. 1 pkt 10 i 11 ustawy).

  • autor: Redakcja

5 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj