Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

W piątek sesja Rady Miasta. Obrady będą transmitowane online

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 rozpocznie się XXX zdalna sesja Rady Miasta Krosna. Radni pochylą się między innymi nad uchwałami przekształcenia kilku z krośnieńskich szkół poprzez zmianę ich siedziby. Zobaczcie porządek obrad.

REKLAMA1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o aktualnym stanie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Krosna za 2020 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (projekt Nr XXX/860/21),

6.2. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (projekt Nr XXX/861/21),

6.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy Krościenko Wyżne z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (projekt Nr XXX/862/21),

6.4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy Miejsce Piastowe z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (projekt Nr XXX/863/21),

6.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy Wojaszówka z zakresu prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (projekt Nr XXX/864/21),

6.6. zamiaru przekształcenia Technikum Nr 7 w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXX/865/21),

6.7. zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXX/866/21),

6.8. zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXX/867/21),

6.9. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXX/868/21),

6.10. zamiaru przekształcenia Bursy Międzyszkolnej w Krośnie (projekt Nr XXX/869/21),

6.11. przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr XXX/870/21),

6.12. przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1 (projekt Nr XXX/871/21),

6.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

6.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXX/872/20),

6.13.2. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXX/873/20),

6.13.3. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości (projekt Nr XXX/874/20),

6.13.4. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXX/875/20),

6.13.5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XXX/876/20),

6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie" (projekt Nr XXX/877/20),

6.15. wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na zapewnienie łącza internetowego oraz usługi utrzymania i serwisu (projekt Nr XXX/878/20),

6.16. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt Nr XXX/879/20),

6.17. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXX/880/21),

6.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXX/881/21).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał Rady Miasta Krosna dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM Krosno (tutaj).

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj