KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Radni zdecydują o nadaniu nazwy dla nowej ulicy i dwóch rond w Krośnie

Radni Krosna na najbliższej sesji (26 lutego) zdecydują o nadaniu nazw dla dwóch nowych rond oraz dla nowej ulicy. Skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz ulica powstały w ramach przebudowy drogi krajowej numer 28. Jedno z rond usytułowane jest na ul. Marii Skłodowskiej-Curie, drugie - na ul. Popiełuszki. Nowy odcinek drogi łączy ulicę Podkarpacką z Popiełuszki.

REKLAMA


Rondo im. Wiktora Hłasko

W listopadzie 2020 roku do prezydenta Krosna wpłynął od Rady Dzielnicy Polanka wniosek w sprawie nadania nazwy im. Wiktora Hłasko dla ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 (ul. Podkarpackiej - ul. Marii Skłodowskiej-Curie).

Inż. Wiktor Hłasko urodził się 14 lipca 1876 roku. Ukończył 4-letnie studia na Politechnice w Liege w Belgii. Ożenił się z Zofią Cieszkowską (ur. 16.04.1882 - zm. 30.08.1958), z którą miał syna Henryka (ur.16.12.1905 - zm. 2.05.1988). Po ukończeniu studiów zarządzał aż do wybuchu II wojny światowej Grupą Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych i Handlowych w Polsce pn. "Małopolska". Był to największy w międzywojennej Polsce koncern naftowy utworzony w lipcu 1928 w wyniku połączenia spółek naftowych.

Wiktor Hłasko wspierał rozwój rodzącego się w Rzeczypospolitej lotnictwa. 27 września 1937 roku na lotnisku mokotowskim w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania 126 samolotów "RWD 13" ufundowanych przez społeczeństwo całej Polski dla szkół lotniczych. Wśród fundatorów była także Grupa Towarzystw Naftowych "Małopolska" kierowanych przez inż. Wiktora Hłasko, która podarowała dla Aeroklubu Lwowskiego 5 samolotów "RWD 13".

W październiku rozpoczęła się budowa kościoła w Polance, którą wspierali ofiarnie m. in. Wiktor Hłasko i Artur Rappe. Wiktor Hłasko był także dyrektorem firmy naftowej VERDATOK w Polance koło Krosna, gdzie też partycypował w ufundowaniu miejscowego kościoła i firmy NAFTA POLSKA.

Wiktor Hłasko został odznaczony francuską Legią Honorową i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za pomoc materialną i zasługi przy budowie kościoła w Polance otrzymał godność Szambelana papieskiego.

Komisja do spraw nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej zaopiniowała powyższy wniosek negatywnie. Jednakże zgodnie z uchwałą z dnia 29 listopada 2017 r. dla wniosków pochodzących od Rad Dzielnic sporządzany jest projekt uchwały Rady Miasta Krosna niezależnie od opinii komisji ds. nazewnictwa.

Rondo im. Artura Rappe

Rada Dzielnicy Polanka również skierowała do prezydenta wniosek w sprawie nadania nazwy im. Artura Rappe dla ronda w ciągu drogi powiatowej - ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Komisja ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Artur Rappe urodził się dnia 7 stycznia 1881 roku w Stanisławowie (obecnie Iwano-Frankiwsk na Ukrainie). Studiował w Szkole Politechnicznej we Lwowie, na Wydziale budownictwa lądowego uzyskując tytuł inżyniera. Po I wojnie w 1919 roku objął kierownictwo techniczne w nowopowstałej spółce przemysłowca naftowego Mieczysława Longchampsa "Zachodnie Gazy". Następnie pracował w spółce "Jasiołka", będącą własnością Banku Przemysłowego.

A. Rappe powierzono stanowisko dyrektora. Wszedł w skład dyrekcji połączonych przedsiębiorstw naftowych z siedzibą w Polance. Był również sprzymierzeńcem przedsięwzięcia, jakim była budowa Kościoła w tej dzielnicy. Mieszkał w pobliżu placu budowy świątyni, użyczając na ten cel swoje prywatne grunty.

Za ofiarną pracę odznaczony został "Srebrnym Krzyżem Zasługi" i orderem papieskim za pomoc przy budowie Kościoła w dzielnicy Polanka.

Z małżeństwa z Janiną Onyszkiewicz miał syna i dwie córki. Zmarł w Krośnie 11 kwietnia 1943 roku. Pochowany został na miejscowym cmentarzu w Polance.

Ulica Tytusa Trzecieskiego

Do krośnieńskiego magistratu wpłynął wniosek o nadanie nazwy ul. Tytusa Trzecieskiego dla nowej drogi wewnętrznej w obrębie dzielnicy Polanka. Droga stanowi łącznik pomiędzy ulicą Podkarpacką (skrzyżowanie z ulicą Tysiąclecia) z ulicą ks. Popiełuszki, biegnącą do nowego ronda.

Tytus Trzecieski urodził się 1 stycznia 1811 roku w Bażanówce. Ukończył studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Interesował się przemysłem i górnictwem. Był współorganizatorem ruchów niepodległościowych. W czasie rzezi galicyjskiej Jakuba Szeli w 1846r. schronił w swoim dworze w Polance powstańców krakowskich w tym Wincentego Pola. Był on współzałożycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Dzięki temu wydobycie nafty i jej przetwórstwo stało się podstawą wzrostu zamożności całego Podkarpacia. Jego główną siedzibą stał się dwór w Polance, gdzie zmarł w 24 grudnia 1878 roku. Został pochowany na cmentarzu w Jedliczu.

Komisja ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej zaopiniowała powyższy wniosek pozytywnie. Uznała, że osoba Tytusa Trzecieskiego była związana z terenem, na którym znajduje się przedmiotowa ulica. Komisja wzięła również pod uwagę fakt, iż do Prezydenta wpływały już wcześniej wnioski w sprawie nadania nazwy dla odcinka drogi łączącego ulice Podkarpacką oraz ul. ks. Jerzego Popiełuszki im. Tytusa Trzecieskiego, jednak wówczas odstąpiono od nadania jej nazwy do czasu ukończenia budowy.

Wniosek ten pozytywnie zaopiniowała również Rada Dzielnicy Polanka.

To, czy nowe ronda oraz ulica będą nosić imiona zaproponowanych postaci dowiemy się już 26 lutego podczas XXXI zdalnej sesji Rady Miasta.

Zobacz także: W piątek sesja Rady Miasta. Nad czym pochylą się radni? [PROGRAM]

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?