KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

72. wolne miejsca dla pierwszoklasistów w krośnieńskich szkołach

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. Pexels

Na stronie krośnieńskiego NABOR-u opublikowane zostały informacje o liczbie wolnych miejsc dla przyszłych pierwszoklasistów, którzy nie ubiegali się o miejsce w szkole podstawowej obwodowej, w tym nie zamieszkują w mieście Krośnie.

REKLAMA


Od 1 marca 2021 r. (poniedziałek) do 8 marca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 15.00 rodzice zainteresowani zapisaniem swojego dziecka do I klasy do jednej z krośnieńskich szkół mogą wypełniać wniosek o przyjęcie dziecka do "podstawówki".

Wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami i prowadzą rekrutację:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 (ul. M. Konopnickiej 5) - liczba wolnych miejsc: 6,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 (ul. Powstańców Śląskich 37) - liczba wolnych miejsc: 17,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. Grunwaldzka 15) - liczba wolnych miejsc: 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 (ul. Kletówki 1) - liczba wolnych miejsc: 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 (ul. Decowskiego 9) - liczba wolnych miejsc: 18,
- Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Prochownia 7) - liczba wolnych miejsc: 6,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. J. i S. Magurów 1) - liczba wolnych miejsc: 4,
- Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi (ul. Wojska Polskiego 45) - liczba wolnych miejsc: 10.

Koszykówka i basen w SP 14

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie, informuje, że od roku szkolnego 2021/2022 funkcjonować będzie klasa I ogólnodostępna rozszerzonym programem ogólnorozwojowym wychowania fizycznego ukierunkowaniem na koszykówkę i pływanie.

W klasie tej realizowany będzie program nauczania zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej, co gwarantuje możliwość zmiany klasy bądź szkoły na każdym etapie kształcenia oraz autorski program nauczania zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną opracowany na podstawie programów szkolenia Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Związku Pływackiego, a zajęcia odbywać się będą w obiektach sportowych stanowiących integralną część szkoły (sala gimnastyczna, sale do ćwiczeń specjalistycznych, boiska sportowe, basen).

Szkoły bez naboru

Szkoła Podstawowa Nr 12 i Szkoła Podstawowa Nr 15 nie prowadzą naboru dla dzieci spoza obwodu ze względu na brak wolnych miejsc.

Rekrutacja

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić WNIOSEK na stronie internetowej NABÓR (zakładka "wypełnij podanie"), wydrukować je, podpisać i złożyć w szkole podstawowej, która została wybrana na pierwszym miejscu we wniosku. Maksymalnie można wybrać trzy szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, za które zostaną naliczone punkty.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z ilością naliczanych punktów:

1. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły w zespole szkół, w której/w którym realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne - 20 punktów;

2. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład zespołu, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata - 30 punktów;

3. wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uczęszczają do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno - 10 punktów;

4. kandydat niepełnosprawny ubiega się o przyjęcie do oddziału integracyjnego - 20 punktów;

5. przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie miasta Krosna - 10 punktów;

6. przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca - 10 punktów.

Wzory oświadczeń można pobrać ze strony NABÓR z zakładki Dokumenty.

Ogłoszenie list

Ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas będą opublikowane 15 marca 2021 r.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?