KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

34. Sesja Rady Miasta Krosno [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Dziś radni obradują online podczas 34. zdalnej Sesji Rady Miasta Krosna. Początek o godzinie 9. Zobaczcie program sesji oraz uchwały nad jakimi pochylą się krośnieńscy radni. Sesję transmitujemy "na żywo".

REKLAMA


34. sesja Rady Miasta Krosna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII zdalnej sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja nt. funkcjonowania MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie.
5. Informacja z funkcjonowania MKS Sp. z o.o. w Krośnie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt Nr XXXIV/966/21),

6.2. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr XXXIV/967/21),

6.3. przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby (projekt Nr XXXIV/968/21),

6.4. wyłączenia z Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/969/21),

6.5. likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/970/21),

6.6. wyłączenia z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/971/21),

6.7. włączenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie (projekt Nr XXXIV/972/21),

6.8. wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Krosno (projekt Nr XXXIV/973/21),

6.9. uchwalenia aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka" (projekt Nr XXXIV/974/21),

6.10. ustanowienia pomnika przyrody (projekt Nr XXXIV/975/21),

6.11. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt Nr XXXIV/976/21),

6.12. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "Turaszówka VIII" - ETAP I (projekt Nr XXXIV/977/21),

6.13. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

6.13.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/978/21),

6.13.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/979/21),

6.13.3. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/980/21),

6.13.4. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/981/21),

6.13.5. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/982/21),

6.13.6. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/983/21),

6.13.7. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/984/21),

6.13.8. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/985/21),

6.13.9. zmiany uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XXXIV/986/21),

6.13.10. nabycia nieruchomości (projekt Nr XXXIV/987/21),

6.13.11. zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIV/988/21),

6.13.12. zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (projekt Nr XXXIV/989/21),

6.13.13. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXIV/990/21),

6.13.14. wniosku o przekazanie nieruchomości (projekt Nr XXXIV/991/21),

6.14. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola" (projekt Nr XXXIV/992/21),

6.15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym" (projekt Nr XXXIV/993/21),

6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski" (projekt Nr XXXIV/994/21),

6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie" (projekt Nr XXXIV/995/21),

6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta Krosna" (projekt Nr XXXIV/996/21),

6.19. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXIV/997/21),

6.20. wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie (projekt Nr XXXIV/998/21),

6.21. zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt Nr XXXIV/999/21),

6.22. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1000/21),

6.23. zmiany uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych przez radnych Rady Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1001/21),

6.24. zmiany uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Miasta Krosna (projekt Nr XXXIV/1002/21),

6.25. rozpatrzenia petycji (projekt Nr XXXIV/1003/21),

6.26. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1004/21),

6.27. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1005/21),

6.28. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1006/21),

6.29. rozpatrzenia skargi (projekt Nr XXXIV/1007/21).

7. Rozpatrzenie wniosku o nadanie jednej z wymienionych nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna wraz z poszerzeniem granic administracyjnych miasta w 2021 r.

8. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.

9. Odpowiedzi na zapytania.

10. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.

11. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał przedstawione pod obrady dostępne są tutaj: XXXIV sesja Rady Miasta Krosna

Posiedzenia rady są dostępne online i można je śledzić na żywo - link do transmisji online.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?