KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

XLII zdalna Sesja Rady Miasta (28.01)

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Zbigniew Kubit Przewodniczący Rady Miasta Krosna zwołał XLII zdalną sesję Rady. Sesja odbędzie się

REKLAMA


Na piątek, 28 stycznia 2022 r. zaplanowano XLII zdalną sesję Rady. Radni projektami uchwał zajmą się od godziny 10. Obrady transmitowane będa on-line. Zobaczcie program sesji.

1. Otwarcie obrad - stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XL zdalnej sesji Rady Miasta Krosna - protokół dostępny do zapoznania się w Biurze Rady.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miasta Krosna za 2021 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (projekt Nr XLII/1234/22),

5.2. przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (projekt Nr XLII/1235/22),

5.3. zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XLII/1236/22),

5.4. dowozu uczniów niepełnosprawnych, wobec których Gmina Miasto Krosno nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół ponadpodstawowych lub ośrodków (projekt Nr XLII/1237/22),

5.5. zwolnienia od podatków od nieruchomości obiektów sportowych (projekt Nr XLII/1238/22),

5.6. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej (projekt Nr XLII/1239/22),

5.7. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

5.7.1. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLII/1240/22),

5.7.2. sprzedaży nieruchomości (projekt Nr XLII/1241/22),

5.7.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XLII/1242/22),

5.7.4. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr XLII/1243/22),

5.8. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr XLII/1244/22),

5.9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr XLII/1245/22),

5.10. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie i byłą Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr XLII/1246/22).

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Projekty uchwał przedstawione pod obrady XLII sesji Rady Miasta Krosna znajdziesz - tutaj.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?