KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Zbigniew Ungeheuer żegna się z Radą Miasta Krosna. Został powołany na stanowisko Honorowego Konsula Węgier

Zbigniew Ungeheuer żegna się z Radą Miasta Krosna. Został powołany na stanowisko Honorowego Konsula Węgier Fot. archiwum UM Krosno

Podczas dzisiejszej (28.01) sesji Rady Miasta Krosna Prezydent Piotr Przytocki i Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit podziękowali Radnemu Zbigniewowi Ungeheuerowi za trzy lata pracy w Radzie Miasta. Wygaśnięcie mandatu Radnego jest wynikiem powołania Zbigniewa Ungeheuera na stanowisko Honorowego Konsula Węgier na Podkarpaciu.

REKLAMA


Samorządowcy podziękowali Radnemu za zaangażowanie i wkład wniesiony w rozwój miasta Krosna, podczas pełnienia funkcji Radnego Miasta Krosna w latach 2018 - 2022 oraz pogratulowali mianowania na tak zaszczytne stanowisko.

"W tym szczególnym dniu, dziękujemy za podejmowanie wielu inicjatyw na rzecz krośnieńskiej społeczności oraz owocną współpracę, którą z sympatią będziemy wspominać." - napisali we wspólnym liście gratulacyjnym Prezydent i Przewodniczący Rady Miasta Krosna.

"Z dumą przyjęliśmy wiadomość o mianowaniu Pana na Konsula Honorowego Węgier w Polsce. Jest to niewątpliwie wyróżnienie i dowód zaufania. Wierzymy, że misja, jaką jest pełnienie prestiżowej funkcji Konsula Honorowego, przysłuży się do zacieśniania relacji Krosna i Węgier, a przede wszystkim z naszymi miastami partnerskimi Zalaegerszeg oraz Sarospatak." - czytamy dalej w liście od władz miasta.

Zbigniew Ungeheuer przygotował na tę okoliczność wystąpienie, w którym przypomniał historię swoich działań i podejmowanych inicjatyw na polu współpracy polsko-węgierskiej. Podziękował też władzom miasta i Radnym za wspólną pracę w Radzie Miasta Krosna.

- Moja ponad dwudziestoletnia społeczna praca, polegająca na promowaniu postaci Roberta Wojciecha Portiusa, jako niezwykłej ponadczasowej krośnieńskiej osobowości stała się moją pasją. Jak wiemy Portius, Szkot z pochodzenia był wielkim fundatorem, wzbogacając nasze Krosno o pamiątki architektoniczne, które do dzisiaj stanowią wizerunek i chlubę miasta. Był komendantem Krosna w czasach najazdów , serwitorem i faktorem królewskim a nade wszystko największym kupcem importującym wina węgierskie na północ od Karpat w XVII wieku - mówi Zbigniew Ungeheuer.

- Dwadzieścia lat temu, wraz z przyjaciółmi założyliśmy Stowarzyszenie Portius, które zapisało się w tworzeniu i nawiązywaniu znaczących relacji pomiędzy Krosnem, Podkarpaciem a Węgrami. Na pamiątkę dokonań naszego patrona, od 2002 roku organizujemy cykliczne Festiwale Win Węgierskich jego imienia. Od tamtej chwili nasze miasto, odwiedzali i odwiedzają wybitni dyplomaci, politycy, samorządowcy, przedstawiciele kultury, nauki oraz oczywiście winiarze, twórcy znakomitych węgierskich win. Na organizowane przez nas imprezy polsko - węgierskie przyjeżdżają ludzie miłujący szczere i braterskie relacje pomiędzy Polakami a Węgrami. Działania nasze doprowadziły do zawarcia partnerskich umów pomiędzy Krosnem, Korczyną, Iwoniczem Zdrojem czy Rymanowem a węgierskimi miastami Sárospatakiem, Satoraljáujhely, Tokaj, Tolcsva czy Hercegkut. Na cyklicznych festiwalach oprócz degustacji i sprzedaży doskonałych "Węgrzynów", prezentowane są węgierskie i polskie wystawy, koncertują węgierskie zespoły muzyczne i taneczne. Także zawsze udział biorą przedstawiciele węgierskiej i polskiej dyplomacji, polityki, kultury oraz przedstawiciele samorządów partnerskich miast. Dla przykładu dnia 26 sierpnia 2006 roku wraz z Ambasadorem Węgier Mihály Györem przybył do Krosna wraz z małżonką ostatni Prezydent Polski na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Na pięknym krośnieńskim Rynku znakomici węgierscy winiarze sprzedają swoje wina a na specjalnych uroczystych, komentowanych degustacjach, opowiadają o ich tworzeniu. W gronie naszych Członków Honorowych stowarzyszenia, są wybitni przedstawiciele z Węgier i Polski reprezentujący także Samorząd, Uczelnię i przedsiębiorców z Krosna. Tyle prezentacji mojej stowarzyszeniowej działalności - mówi Zbigniew Ungeheuer.

- Za moją wieloletnią polsko - węgierską działalność zostałem nagrodzony wieloma państwowymi odznaczeniami tak polskimi jak i węgierskimi. Udało się dokonać również tego, że krośnieński Portius ma, jako chyba jedyny Krośnianin za granicą swoje na Węgrzech pamiątkowe tablice, czy nazwę "Portius" znaczącej piwnicy winiarskiej w miejscu wpisanym w Dziedzictwo Kultury Światowej Unesco. Jak wszyscy zapewne pamiętają w 2009 roku w naszym Krośnie zorganizowano "Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej" uroczystości z udziałem dwóch Prezydentów Państw.

Od 2018 roku pełnię funkcję Radnego Miasta Krosna, działając w trzech komisjach i z podniesioną głową, korzystając z moich doświadczeń starałem się do końca zeszłego roku służyć mojemu ukochanemu miastu.

Z końcem ubiegłego roku dostałem do wiadomości informację z Ambasady Węgier, że Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszych Narodów dekretują dla mojej skromnej osoby funkcję Konsula Honorowego Węgier na Podkarpaciu. Strona polska zastrzegła jednak, że na podstawie Konwencji Wiedeńskiej z 1963 roku nie mogę pełnić jednocześnie dwóch publicznych funkcji i biuro konsulatu musi być w stolicy województwa czyli w Rzeszowie. Będzie to pierwszy Konsulat Honorowy Węgier w Polsce po prawej stronie Wisły.

Dlatego podjąłem decyzję o mojej rezygnacji z funkcji Radnego Miasta Krosna.

Jest to dla mnie niezwykle trudna decyzja, jedna z najtrudniejszych w moim życiu.

W Radzie Miasta Krosna spotkałem bowiem niezwykłe krośnieńskie osobowości, wspaniałych Przyjaciół na dobre i złe, którym bez wyjątku zależy na tym aby nasze Krosno było pięknym, zasobnym i dumnym miastem - mówi Zbigniew Ungeheuer.

Fot. archiwum UM Krosno

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?