KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

"Krośnieńska Akademia Przyszłości" i "Nauka-Obecny!" - bogata oferta warsztatów dla dzieci i młodzieży.

"Krośnieńska Akademia Przyszłości" i "Nauka-Obecny!" - bogata oferta warsztatów dla dzieci i młodzieży. Fot. archiwum UM Krosno

Warsztaty z robotyki, programowania aplikacji mobilnych, warsztaty z biologii, fizjologii anatomii ale również robotyka dla najmłodszych, budowa kwiatów czy warsztaty językowe - to tylko nieliczne z bardzo wielu propozycji zajęć dla dzieci i młodzieży, które realizowane będą w ramach dwóch projektów Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie i Miasto Krosno.

REKLAMA


Dzisiaj (4.03) w Kampusie KPU przy Dmochowskiego zainaugurowano "Krośnieńską Akademię Przyszłości" i projekt "Nauka - Obecny!" Odbyły się tez pierwsze warsztaty dla dzieci z klas trzecich krośnieńskich szkół.

- Chcąc podnosić poziom wiedzy dzieci i młodzieży, we współpracy z Krośnieńską Państwową Uczelnią w Krośnie, proponujemy krośnieńskim uczniom bardzo różnorodne zajęcia w bardzo wielu obszarach tematycznych - powiedział podczas inauguracji Bronisław Baran - zastępca prezydenta Krosna. - Prowadzone przez pracowników KPU są ciekawym i doskonałym uzupełnieniem i poszerzeniem wiedzy zdobywanej w szkole, a pracownicy uczelni gwarantują, że zajęcia te będą bardzo ciekawe i nietuzinkowe - dodaje prezydent.

- Dozujemy wiedzę małą łyżeczką i chcemy rozbudzać zainteresowanie młodych ludzi - dodał prezydent Piotr Przytocki.

Ponieważ oferta kursów jest bardzo bogata, a miasto wraz z uczelnią planuje kolejne wspólne przedsięwzięcia, Rektor krośnieńskiej uczelni, dr. hab. Zbigniew Barabasz, prof. KPU dodał, że "ta łyżeczka staje się coraz większa".

W ramach "Krośnieńskiej Akademii Przyszłości" - projektu dla uczniów szkół podstawowych realizowane są różnorodne zajęcia i na wielu obszarach tematycznych.

Edukacja techniczna

Temat: "Czysta woda - w laboratorium małego technika"
Prowadzący: dr Karol Trojanowicz

Jak można usunąć z wody zanieczyszczenia?
Podczas lekcji prowadzonej w laboratorium, uczniowie staną się technikami uzdatniającymi wodę. Sami przeprowadzą efektowny proces usuwania rozpuszczonej w wodzie farby oraz wykonają proste pomiary czystości wody.

Temat: "O pisaniu po wodzie i nie tylko..."
Prowadzący: mgr Julita Karaś-Klimek

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi technikami zdobienia papieru/marmurkowania. Zajęcia rozwijają wyobraźnię twórcze myślenie i samodzielną działalność dziecka. Zajęcia oparte są na eksperymentowaniu z różnymi materiałami i poznawaniu oraz przewidywaniu efektów plastycznych możliwych do uzyskania. Uczniowie pracują w różnych grupach, poznając możliwości akwagrafii, malowania mlekiem i pianką z wykorzystaniem barwników oraz techniką Ebru. Zajęcia wprowadzają do rozmowy o możliwościach wykorzystania poznanych technik w życiu codziennym i edukacji.

Temat: "Małe czy duże? -czyli o tym, co i jak możemy zmierzyć"
Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Ochałek

Po co wykonywać pomiary? Co możemy mierzyć? Jak określić wielkość przedmiotów które są wokół nas? Kiedy karta papieru jest mała, a kiedy możemy powiedzieć, że jest duża?
Podczas warsztatów uczniowie wezmą udział w dyskusji na temat szeroko rozumianych pomiarów. Przedstawione zostanie kilka pomiarów rzeczy codziennego użytku. Uczniowie w ramach pracy samodzielnej wykonają pomiary przy użyciu linijek uprzednio przygotowanych kartek. Każda osoba będzie musiała określić czy jego karta jest "mała" czy też "duża".

Temat: "Od rysunku do projektu - w pracowni architekta"
Prowadzący: dr inż. arch. Marek Gransicki

Zajęcia dla dzieci, które chcą odkrywać świat architektury, różnorodnych technik
rysunkowych. Na warsztatach rozwijać będziemy w sobie "Małego Architekta" w radosnej atmosferze poprzez tworzenie dzieł plastycznych, rozwijając techniki manualne, raczkując w terminach z architektury i budownictwa podsycanej "piórkiem i węglem"

Temat: "Podróż do przyszłości z robotami mobilnymi"
Prowadzący: mgr inż. Radosław Kruk

Czy roboty mobilne mogą nam ułatwić życie? Rola robotów mobilnych w codziennym życiu. Pokazanie obszarów, w których wykorzystuje się rozwiązania oparte o roboty mobilne. Omówienie budowy, różnych koncepcji i krótki ich opis. Na zajęciach uczniowie zobaczą proces projektowania przykładowego robota mobilnego. Przedstawienie wybranych przykładów będzie połączone z prezentacją robota wykonanego na uczelni, który został wykonany na konkurs łazików marsjańskich "ERC".

Temat: "Co kryje w sobie metal?"
Prowadzący: dr inż. Romuald Fejkiel

Podczas lekcji uczniowie, wykonując samodzielnie doświadczenia, dowiedzą się jak różne metale reagują w kontakcie z ciepłą wodą i źródłem światła, które przedmioty przewodzą prąd elektryczny, które przedmioty są bardziej wytrzymałe, a podczas ćwiczeń ruchowych poznają co to jest atom, elektron, oraz jak to się dzieje, że metale przewodzą prąd.

Temat: "W świecie graficznej iluzji"
Prowadzący: dr Mirosław Rymar

W jaki sposób można poprawić niedoskonałości na zdjęciu cyfrowym? Jak dodać do zdjęcia nowe elementy? Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z możliwościami, jakie daje darmowy program graficzny Gimp. Wykonają również ćwiczenia z zakresu retuszu zdjęć oraz stworzą prosty fotomontaż.

Informatyka

Temat: "LEGO - budujemy roboty!"
Prowadzący: mgr inż. Paweł Milan

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone zajęcia z konstrukcji robotów mobilnych oraz ich programowania. W pierwszej części warsztatów uczniowie zbudują roboty zgodnie z instrukcją poznając cechy konstrukcyjne zestawu i robota. W drugiej części warsztatów uczniowie zaprogramują roboty wykorzystując wcześniej przygotowany kod programu oraz będą dokonywać modyfikacji kodu w celu optymalizacji działania robota. Celem zajęć jest rozwój kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Uczestnicy warsztatów zdobędą podstawowe umiejętności związane z obsługą i programowaniem zestawów LEGO.
Uwaga: Ograniczenie ilość osób biorących w jednym warsztacie 12 osób.

Język polski

Temat: "Części mowy hop do głowy! Gramatyka na wesoło"
Prowadzący: dr Wojciech Gruchała

W formie zabawy nauczymy się rozpoznawać rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki, dowiemy się, dlaczego zmieniają się im końcówki i czy to coś naprawdę zmienia?

Temat: "Tajemnice poezji"
Prowadzący: dr Joanna Kułakowska-Lis

Tematyka warsztatu będzie koncentrować się na analizie i interpretacji utworów poetyckich, wykorzystującej różne metody docierania do sensu i idei wiersza, przy uwzględnieniu kontekstu historycznego, kulturowego, funkcji środków stylistycznych. Uzupełnieniem stanie się zapoznanie uczniów z koncepcją poezji wizualnej i próba stworzenia własnej graficznej formy wiersza.

Język angielski

Temat: "Once upon a time...." - językowa podróż do świata wyobraźni"
Prowadzący: dr Agnieszka Habrat

Warsztat przenosi uczniów w krainę fantazji, przygody oraz zabawy, pozwala rozwijać wyobraźnię twórczą i odtwórczą, ćwiczyć koncentrację, uwagę, skupienie i pamięć. Jego celem jest zmotywowanie do nauki języka, utrwalanie pozytywnych postaw wobec języka i kultury, rozwijanie sprawności językowych, systematyzowanie słownictwa i gramatyki.

Zajęcia będą zawierać prezentację wybranych historyjek / baśni w formie video oraz tradycyjnego tekstu narracyjnego, a także szereg aktywności takich jak: gry, elementy dramy oraz popularne ćwiczenia językowe. Starannie wybrane materiały dydaktyczne i techniki pracy mają stworzyć okazję do spotkania z językiem angielskim w swobodniejszej, zabawowej formie.

Temat: "Mówię w języku angielskim - Hobbies and free time activities"
Prowadzący: dr Anna Rewiś-Łętkowska

Celem zajęć jest rozwijanie sprawności językowych oraz słownictwa dotyczącego zainteresowań uczniów oraz aktywności wykonywanych w czasie wolnym. Dzięki starannie dobranym materiałom i technikom oraz zabawowej formie warsztatu, zajęcia pozwolą dzieciom nauczyć się opowiadania o ulubionych aktywnościach w czasie wolnym. Przebieg zajęć, zastosowane metody i przygotowane środki dydaktyczne mają za zadanie rozbudzić ciekawość dzieci i zaktywizować je do wspólnej pracy.

Edukacja muzyczna

Temat: "Zawód kompozytor - warsztaty tworzenia muzyki"
Prowadzący: dr Janusz Boczar

Zajęcia oparte na wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie Kim jest muzyk? Na czym polega tworzenie muzyki, Kto to jest twórca? Jak przebiega proces twórczy? Na zajęciach wykorzystywany jest autorski zestaw zabaw i ćwiczeń muzycznych. Zajęcia poświęcone są wspólnemu komponowaniu melodii i tekstu przez uczniów i prowadzącego. Zajęcia prowadzone na zasadzie dialogu muzycznego.

Temat: "Jaka to nuta?"
Prowadzący: dr Janusz Boczar

Głównym celem zajęć rozwijanie wiedzy i umiejętności muzycznych uczestników poprzez wspólne muzykowanie z wykorzystaniem klawiszowych i perkusyjnych instrumentów muzycznych. Zajęcia oparte na aktywności dzieci. Prowadzący, wykorzystując zabawy muzyczne wprowadza uczniów w tematykę nut i ich wartości rytmicznych. Uczniowie uczą się odczytywać wartości rytmicznych nut metodą sylabiczną. Następnie prowadzący pisze autorską partyturę dla uczniów, zaś dzieci odczytując ją tworzą "profesjonalną orkiestrę". Zajęcia prowadzone w oparciu o autorski sposób pracy z dziećmi obejmujący swoistego rodzaju dialog muzyczny.

Edukacja przyrodnicza

Temat: "Świat widziany pod mikroskopem."
Prowadzący: dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

Warsztat przedstawia ukrytą stronę natury, która niewidoczna jest gołym okiem. Jedna część warsztatów będzie poświęcona mikroorganizmom i różnego rodzaju strukturom, które można zobaczyć pod mikroskopem z użyciem gotowych preparatów. W drugiej części warsztatów uczniowie będą sami przygotowywali preparaty i oglądali pod mikroskopem. Najciekawsze informacje zostaną wyróżnione, tak aby każdy uczeń mógł z łatwością je zapamiętać. Wyniki niektórych obserwacji utrwalone zostaną za pomocą rysunków. Celem warsztatu będzie zdobycie umiejętności z obsługi mikroskopu, przygotowania preparatu do badań, poprawnej interpretacji i oceny preparatów.

Temat: "Przygoda z jajkiem, czyli wszystko o zdrowej żywności"
Prowadzący: dr inż. Magdalena Dykiel

Warsztat ma na celu zdobycie wiedzy o produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (jaja spożywcze). Treść warsztatów: dopasowanie jaja do gatunku ptaka (struś, kaczka, gęś, kura, przepiórka), budowa jaja kurzego (sekcja jajka surowego), odróżnienie jaj gotowanego od surowego, jaja Kolumba (próba postawienia jajka pionowo), próby zgniecenia surowego jajka w ręku (badanie wytrzymałość), badanie świeżości jaja, jaja w butelce, skarby ukryte w jaju. Celem warsztatów będzie kształcenie umiejętności badania i oceny towaroznawczej produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Rozwijanie umiejętności kojarzenia i wnioskowania.

Temat: "Jak kwiaty wyglądają w środku?"
Prowadzący: dr Dominik Wróbel

Dzieci dowiedzą się jak zbudowany jest kwiat roślin okrytozalążkowych i do czego służą jego elementy, uczą się odpowiednio nazywać i umiejscawiać je, wykonują własne rysunki w oparciu o fotografie przykładowych gatunków.

Temat: "Czy segregować odpady?"
Prowadzący: dr inż. Bernadeta Rajchel

Cele kształcenia: poszanowanie przyrody - uczeń działa na rzecz ochrony przyrody; planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych.
Treści nauczania: uczeń uzasadnia potrzebę segregacji odpadów, wskazując na możliwość ich ponownego przetwarzania; opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów. Uczniowie podczas warsztatów dowiedzą się jak i po co segregować odpady; ponadto będą rozwiązywać krzyżówkę dotyczącą odpadów, będą grać w grę związaną z segregacją odpadów, nadadzą "drugie życie" odpadom.

Temat: "Gdzie pieprz rośnie? Podróż po świecie przypraw"
Prowadzący: dr inż. Bernadetta Bienia

Podczas zajęć uczniowie przeprowadzą degustację wybranych przypraw, by poznać ich smak i zapach.  Dowiedzą się, gdzie w naturalnych warunkach rosną przyprawy. Wykonają własną mieszankę przyprawową.

Temat: "Jak funkcjonuje Twój organizm?"
Prowadzący: Zakład Położnictwa KPU w Krośnie

Warsztat rozpocznie się od krótkiego wyjaśnienia czym jest ciało oraz z czego się składa. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się dlaczego żywienie się tylko i wyłącznie słodyczami jest niekoniecznie dobrym pomysłem. Kolejne etapy warsztaty po poświęcone będą funkcjonowaniu układu pokarmowego, krwi - jej krążenia po ciele, układu oddechowego oraz mózgu-jak steruje całym ciałem.

Temat: "Lepsza higiena, lepsze zdrowie"
Prowadzący: Zakład Położnictwa KPU w Krośnie

Warsztat ma na celu wzbogacenie wiedzy z zakresu zdrowia i higieny, a także umożliwienie utrwalenia określonych umiejętności, przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higienicznych oraz zdrowotnych. Budowanie świadomości prozdrowotnej to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również odpowiedzialność za własne zdrowie i dobre samopoczucie.

Temat: "Słodkie czy kwaśne? Jak działają nasze zmysły?"
Prowadzący: dr inż. Jolanta Baran

Zdobycie podstawowej wiedzy o zmysłach t.j. smak, zapach, dotyk, barwa. Uczeń w trakcie warsztatów nabędzie umiejętność sprawdzenia swoich zmysłów w oparciu o wykonanie różnych testów takich jak - "Próba na daltonizm smakowy", test na "Próg różnicy zmysłu czucia powierzchniowego", "Próg różnicy zmysłu czucia głębokiego", "Próba identyfikacji zapachu", "Zdolność określania nasycenia barwy", "Próba na próg różnicy wzrokowej" Celem warsztatów będzie kształcenie umiejętności poznania wrażliwości swoich zmysłów.
 
Temat: "Która czekolada jest lepsza?"
Prowadzący: dr inż. Małgorzata Źródło-Loda

Część pierwsza warsztatów będzie dotyczyła podstawowych informacji odnośnie do czekolady, m. in.: jej historii, uprawy kakaowca, procesu produkcji, wartości odżywczych. Ponadto dowiedzą się na czym polega ocena sensoryczna, jakie zmysły są w niej wykorzystywane. Dzieci będą miały możliwość zobaczenia jak wygląda ziarno kakaowca. W drugiej części uczestnicy warsztatów przeprowadzą ocenę czekolad metodą punktową. Określą poziom wyróżników jakościowych czekolad za pomocą wartości liczbowych w przyjętej skali.

Temat: "Reklamowy zawrót głowy"
Prowadzący: mgr inż. Maria Rysz

Warsztat ma na celu zapoznają uczniów z pojęciem reklamy, z jej rodzajami, historią oraz jakie funkcje spełnia obecnie reklama. Dowiemy się o korzyściach i zagrożeniach płynących z reklam. Dodatkowo w grupach stworzymy reklamę wybranego produktu. Celem warsztatu będzie rozwijanie myślenia naukowego - umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach społeczeństwa. Celem warsztatów będzie rozwijanie umiejętności kojarzenia i wnioskowania

Temat: "Wyprawa po skarb - czyli po co nam mapy?"
Prowadzący: dr Wojciech Krukar

Celem warsztatu jest poznanie aplikacji Locus map i jej zastosowania w praktyce, a także stron, z których można pobrać darmowe mapy okolicy Krosna oraz instrukcje obsługi programu. W trakcie warsztatów realizowane będą następujące wymagania szczegółowe podstawy programowej - edukacja przyrodnicza, osiągnięcia w zakresie rozumienia przestrzeni geograficznej.

Cele poznawcze i kształcące:

1.  Uczeń określa położenie i warunki naturalne swojej miejscowości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy terenu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe;

2. Uczeń wskazuje na mapie fizycznej Polski jej granice, główne miasta, rzeki, nazwy krain geograficznych;

3. Uczeń czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na mapie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne map, z których korzysta; za pomocą komputera, wpisując poprawnie adres, wyznacza np. trasę przejazdu rowerem.

Edukacja matematyczna

Temat: "Po co wymyślono pieniądze?"
Prowadzący: dr inż. Małgorzata Górka

Podczas warsztatu uczniowie zapoznają uczniów z pojęciem pieniądza, z jego rodzajami, historią oraz jakie funkcje spełnia obecnie ten środek płatniczy. Dowiemy się co to jest banknot, moneta, waluta i wiele innych ciekawych pojęć. Cofniemy się w czasie do fascynujących początków walut i burzliwej ich historii. Dzięki temu dowiemy się w jaki sposób dokonywano transakcji w dawnych czasach. Dodatkowo ułożymy puzzle pieniężne na czas. Celem warsztatu będzie rozwijanie myślenia naukowego - umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach społeczeństwa.

Temat: "Gdzie dwie firmy się biją tam... klient korzysta! Jak działa wolny rynek?"
Prowadzący: dr Liliana Mierzwińska

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z problematyką funkcjonowania wolnego rynku, zrozumieją podstawowe kategorie ekonomiczne, nabędą umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w otoczeniu gospodarczym. Ponadto poznają kluczowe pojęcia ekonomiczne tj.: konkurencja, otoczenie przedsiębiorstw, współdziałanie gospodarczego, czynniki wpływające na przewagę konkurencyjną, koszty prowadzenia działalności gospodarczej i ogólne zasady gospodarki rynkowej.

Temat: "Dlaczego oszczędzamy i pożyczamy pieniądze?"
Prowadzący: dr Liliana Mierzwińska

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z celami oszczędzania i zadaniami banku, z zasadami bezpiecznego zarządzania finansami. Rozwijanie krytycznego myślenia wobec problematyki gospodarowania pieniędzmi. Pogadanka na temat doświadczeń uczniów związanych z pieniądzem: oszczędzanie, wizyta w banku, planowanie własnych wydatków. Uczniowie na podstawie własnych doświadczeń określają cele oszczędzania oraz zagrożenia wynikające z zadłużania się Bank versus skarbonka-zalety i wady różnych form oszczędzania (metoda zadaniowa zespołowa).

Wychowanie fizyczne

Temat: "Kształtowanie sprawności w grach i zabawach"
Prowadzący: mgr Marzena Szepieniec

Zajęcia odbywają się na hali sportowej i będą formą nauki i doskonalenia różnych form ruchowych i elementów technicznych wykorzystywanych w grach zespołowych, w formach gier i zabaw.

Temat: "Gry i zabawy w kształtowaniu zdolności motorycznych"
Prowadzący: mgr Marzena Szepieniec

Zajęcia odbywają się na hali sportowej w formach gier i zabaw ruchowych i będą zawierały elementy kształtujące szybkość, siłę, równowagę, koordynację, gibkość i wytrzymałość.

Edukacja plastyczna

Temat: "Zabytki naszego miasta"
Prowadzący: dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU

Zajęcia zostaną poprowadzone we wnętrzu kościoła parafialnego Św. Trójcy w Krośnie -najcenniejszym zabytku miasta, najważniejszym pomniku jego kultury artystycznej. Celem poznawczym i kształcącym warsztatu (w zakresie podstawy programowej dla edukacji plastycznej) poprzez bezpośrednie odwołania do zgromadzonych we wnętrzu dzieł malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, analizę ich formy i techniki wykonania, będzie przede wszystkim: wspieranie i poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka (Cel 7f podstawy programowej). Zaś w odniesieniu do osiągnięć w zakresie recepcji sztuk plastycznych (pkt 3 podstawy programowej), wyposażenie ucznia w umiejętności:

1) nazywania podstawowych dziedzin sztuk plastycznych, np. architektura, malarstwo, rzeźba, w tym także dziedzin sztuki użytkowej,
2) rozpoznawania i nazywania podstawowych gatunków dzieł malarskich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa, malarstwo religijne,
3) wyjaśniania pojęć takich jak: oryginał czy kopia obrazu lub rzeźby; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; wskazywania miejsc prezentacji sztuk plastycznych.

Projekt "Nauka - Obecny!" to bogata oferta zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z bardzo wielu różnorodnych dziedzin.

Biologia/Chemia

Temat: "Laboratoryjna ocena jakości wybranych surowców roślinnych"
Prowadzący: dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

Warsztat będzie dotyczył analiz chemicznych związanych przeprowadzaniem oceny jakości wybranych surowców roślinnych. Uczniowie będą oznaczać wilgotność, kwasowość, zawartość cukru oraz barwę wybranych surowców roślinnych. Poznają także rolę badanych cech w kształtowaniu jakości żywności. Na warsztatach uczniowie poznają narzędzia i metody stosowane w analizie i ocenie wybranych surowców roślinnych. Wyniki przeprowadzonych badań będą zapisywane w sprawozdaniu. Celem warsztatów będzie kształcenie umiejętności badania i oceny towaroznawczej wybranych surowców żywnościowych pochodzenia roślinnego.

Temat: "Zastosowanie składników pochodzenia roślinnego w produkcji suplementów diety i kosmetyków"
Prowadzący: dr Henryk Różański

Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby wytwarzania trwałych wyciągów ziołowych (mikstur) bez użycia etanolu. Będą mogli samodzielnie przyrządzić 4 wybrane przez siebie likiery lub nalewki o działaniu prozdrowotnym (dla poprawy pamięci, na układ pokarmowy i układ oddechowy) i pielęgnacyjnym (przeciwtrądzikowe lub tonik dla skóry suchej, łojotokowej, albo normalnej).

Temat: "Laboratoryjna ocena jakości wybranych surowców zwierzęcych"
Prowadzący: dr inż. Magdalena Dykiel

Zdobycie wiedzy o produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego (np. jaja spożywcze, mleko, miód). Poznanie i nabycie umiejętności obsługi standardowej aparatury i urządzeń do badań produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Uczeń formuje wnioski dotyczące jakości i czynników wpływających na jakość produktów żywieniowych. Treść warsztatów: ocenia produkty z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego (np. analizatora Egg Analyzer, użyciu urządzenia ORKA Food Technology Egg Force Reader, mikrometru, laktodensymetr). Celem warsztatu będzie kształcenie umiejętności badania i oceny towaroznawczej produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego.

Temat: "Budowa tkankowa roślin jako dowód ewolucyjnych przystosowań organizmów do życia na lądzie"
Prowadzący: dr Dominik Wróbel

Młodzież utrwala wiedzę dotyczącą budowy tkankowej roślin, w kontekście przystosowań do środowiska, uczy się dostrzegać w budowie roślin skutki procesów ewolucyjnych, które doprowadziły do ich sukcesu w kolonizacji lądów.

Temat: "Sensoryczna ocena jakości wybranych produktów żywnościowych"
Prowadzący: dr inż. Jolanta Baran

Zdobycie wiedzy o metodach i zasadach przeprowadzania oceny sensorycznej produktów żywnościowych. Poznanie i nabycie umiejętności zastosowania metody profilowania w ocenie produktów żywnościowych na przykładzie naparów herbacianych. Celem warsztatu będzie kształcenie umiejętności zidentyfikowania, zdefiniowania i określenia intensywności elementarnych cech (nut) tworzących cechę sensoryczną produktu w oparciu o profilogram.

Temat: "Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka"
Prowadzący: dr Ewa Smoleń

Zajęcia zostaną przeprowadzone w salach Centrum Symulacji Medycznej Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Celem warsztatów jest zapoznanie z wybranymi elementami anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawami prowadzenia badania fizykalnego. Nabycie umiejętności rozpoznawania wybranych elementów funkcjonowania organizmu człowieka w odniesieniu do adekwatnych możliwości etapu rozwojowego uczniów, pozwoli na pełniejsze zrozumienie funkcjonowania organizmu ludzkiego.

W odniesieniu do osiągnięć w zakresie podstawy programowej, warsztaty umożliwią wyposażenie ucznia w umiejętności:

a) Prawidłowego nazewnictwa organów człowieka,
b) Rozpoznawania i określania prawidłowego funkcjonowania organów,
c) Rozpoznawania i określania wybranych nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów (badanie fizykalne).

Chemia/Nauki o Ziemi i Środowisku

Temat: "Wykrywanie jonów w roztworze wodnym"
Prowadzący: dr Mikhael Hakim

Celem warsztatów jest zapoznanie uczniów z analityczną metodą wykrywania kationów i anionów w roztworach wodnych. Uczniowie korzystając z instrukcji samodzielnie wykonają analizy wykorzystując do tego celu sprzęt laboratoryjny oraz szkło laboratoryjne.

Temat: "Wpływ temperatury i stężenia na szybkość reakcji chemicznej"
Prowadzący: dr Mikhael Hakim

Celem zajęć jest zbadanie wpływu niektórych czynników na szybkość reakcji chemicznych, obserwacje oraz poprawne wyciąganie wniosków. Uczniowie wykorzystają do badań termostaty, nauczą się metody pipetowania.

Temat: "Chromatograficzna analiza wód mineralnych"
Prowadzący: dr Karol Trojanowicz

Czy wiesz, że w nowoczesnych kolumnach chromatograficznych znajdują się lateksowe "kuleczki" o wielkości 65 nanometrów?! Są one przyczepione do ziaren polimeru o wielkości 8,5 mikrona (dziesięciokrotnie mniejszej niż średnica ludzkiego włosa). To za sprawą tak zaawansowanych materiałów można bardzo dokładnie, precyzyjnie i szybko zbadać jakość wody wydobywanej z głębi Ziemi.

W czasie lekcji uczniowie przeprowadzą analizę chromatograficzną wybranych, butelkowanych wód mineralnych. Pod fachowym okiem, wykorzystają przy tym nowoczesną, zaawansowaną technicznie aparaturę badawczą. Następnie porównają wyniki wykonanej analizy ze składem mineralnym podanym przez producenta wody. Uczniowie będą mogli również przebadać próbki wody pobrane z własnego kranu lub studni. Treść zajęć jest świetnym uzupełnieniem programu nauczania Chemii oraz Nauk o Ziemi i Środowisku.

Fizyka/Nauki o Ziemi i Środowisku

Temat: "Bezinwazyjna lokalizacja infrastruktury podziemnej"
Prowadzący: dr inż. Bernadeta Rajchel

Cele kształcenia: uczeń wymienia podstawowe metody geofizyczne; opracowuje schemat pomiarów terenowych; stosuje metody geofizyczne w lokalizacji obiektów w podłożu; rozumie celowość pomiarów.

Treści nauczania: uczeń klasyfikuje metody geofizyczne, przygotowuje schemat pomiarów terenowych, wykonuje pomiary terenowe, zna zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu, formułuje podstawowe wnioski z wyników pomiarów.

Uczniowie podczas warsztatów poznają wybrane metody geofizyczne, zaplanują pomiary terenowe, przeprowadzą je na specjalistycznym sprzęcie, a następnie sformułuje podstawowe wnioski, aby stwierdzić celowość wykonania pomiarów.

Informatyka

Temat: "Podstawy programowania aplikacji mobilnych"
Prowadzący: dr Marcin Skuba

Na zajęciach uczniowie poznają podstawy nowoczesnych narzędzi i techniki programowania urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android. Podstawowym celem zajęć jest zainteresowanie młodzieży tematyką programowania oraz pokazanie możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi programistycznych do budowania aplikacji mobilnych.

Temat: "Środowiska i języki programistyczne dla początkujących"
Prowadzący: dr Marcin Skuba

Na zajęciach uczniowie poznają ciekawe narzędzia programistyczne, w których będą mogli uczyć się instrukcji i składki nowoczesnych języków programowania w przyjaznym graficznym środowisku. Celem zajęć jest zaprezentowanie sposobu programowania, które nie musi wiązać się z trudną matematyką i skomplikowanymi algorytmami, a może posłużyć do stworzenia interfejsów, animacji lub prostych gier komputerowych.

Temat: "Robotyka z LEGO"
Prowadzący: mgr inż. Paweł Milan

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone zajęcia z konstrukcji robotów mobilnych oraz ich programowania. W pierwszej części warsztatów uczniowie zbudują roboty zgodnie z instrukcją poznając cechy konstrukcyjne zestawu i robota. W drugiej części warsztatów uczniowie zaprogramują roboty wykorzystując wcześniej przygotowany kod programu oraz będą dokonywać modyfikacji kodu w celu optymalizacji działania robota. Celem zajęć jest rozwój kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów. Uczestnicy warsztatów zdobędą podstawowe umiejętności związane z obsługą i programowaniem zestawów LEGO.

Uwaga: Ograniczenie ilość osób biorących w jednym warsztacie 12 osób.

Metrologia

Temat: "Pomiary wielkości geometrycznych a pojęcie tolerancji wymiarów"
Prowadzący: mgr inż. Krzysztof Ochałek

Idziesz do sklepu, kupujesz materiał o wymiarach 50 mm x 30 mm x 20 mm. Czy aby na pewno?
Uczniowi podczas warsztatów wykonają pomiary kontrolne przygotowanych detali. Zostanie udzielony instruktaż jak posługiwać się podstawowymi przyrządami pomiarowymi takimi jak: przymiar kreskowy, suwmiarka, mikrometr, średnicówka, projektor pomiarowy. Wyniki pomiarów wielkości geometrycznych będą zapisywane w tabelach. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwe będzie wprowadzenie pojęcia tolerancji wymiarowej oraz określenie, które detale spełniają postawione kryteria. Przeprowadzona zostanie również kontrola wymiarowo kształtowa na współrzędnościowej maszyny pomiarowej oraz ramieniu pomiarowym ukazująca jakie informacje możemy uzyskać dodatkowo z pomiarów na tego typu urządzeniach.

Budownictwo

Temat: "Kształtowanie konstrukcji inżynierskich"
Prowadzący: dr inż. Tomasz Pytlowany

Na zajęciach uczniowie poznają metody kształtowania konstrukcji inżynierskich z użyciem profesjonalnego oprogramowania. Po analizie komputerowej obiektu budują model rzeczywisty, który poddają obciążeniom na przygotowanym przez dydaktyków stendzie badawczym. Zajęcia rozwijają umiejętności kształtowania przestrzennego obiektów budowlanych, uczniowie zapoznaję się z praca konstrukcji pod obciążeniem.

Inżynieria materiałowa - Edukacja techniczna

Temat: "Aktualne tendencje i prognozy rozwoju materiałów konstrukcyjnych"
Prowadzący: dr inż. Romuald Fejkiel

Podczas zajęć uczniowie zapoznani zostaną z tematyką materiałów inżynierskich, zarówno ich znaczenia historycznego, jak i prognozami rozwoju nowych materiałów w celu sprostania obecnym wyzwaniom cywilizacyjnym: nowoczesnych miast, medycynie, lotnictwu i podboju kosmosu. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych uczniowie zostaną poproszeni o przyniesienie na zajęcia metalowych przedmiotów - po przeprowadzeniu samodzielnych badań z użyciem profesjonalnej aparatury, będą mogli poznać z jakich metali są one wykonane. Czas trwania warsztatu 90 min.

Przedsiębiorczość

Temat: "A może własny biznes? - wybrane zagadnienia z przedsiębiorczości"
Prowadzący: Dr inż. Małgorzata Górka

Zdobycie wiedzy obejmującej tematykę przedsiębiorczości, przedsiębiorcy oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Zapoznanie uczniów z głównymi zagadnieniami związanymi z uruchamianiem i prowadzeniem własnej firmy w tym elementami teorii przedsiębiorczości. Celem warsztatu będzie rozwijanie myślenia naukowego - umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach społeczeństwa, a także umiejętność pracy w zespole.

Temat: "Na czym polegają negocjacje w biznesie?"
Prowadzący: Dr inż. Piotr Cyrek

 Podczas warsztatów uczniowie poznają czym są negocjacje, dlaczego są ważne w biznesie. Poznają proces negocjacji, taktyki, strategie negocjacyjne, a także jakie cechy powinien posiadać negocjator.

Temat: "Zarządzanie projektami krok po kroku"
Prowadzący: dr Liliana Mierzwińska

Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się ze specyfiką projektu i procesu, a także sposobami zarządzania zasobami w projekcie. Poznają kluczowe pojęcia tj: projekt, proces, wykres Gantta, WBS, kamień milowy, zasoby projektu, cykl życia projektu, ścieżka krytyczna. Dowiedzą się jak zorganizować własny produkt. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności zarządzania zespołem projektowym i pracy zespołowej.

Temat: "Jak efektywnie zarządzać czasem?"
Prowadzący: dr inż. Damian Dubis

Uczniowie zdobywają wiedzę o podstawowych narzędziach dotyczących zarządzania zadaniami w czasie (Technika Pomodoro, macierz Eisenchowera, rytuał pracy). Poznają przyczyny prokrastynacji - zjawiska polegającego na nieustannym odkładaniu ważnych rzeczy na ostatnią chwilę i uczą się jak temu zjawisku przeciwdziałać.

Temat: "Planowanie i organizacja własnej działalności gospodarczej"
Prowadzący: dr inż. Piotr Lenik

Uczniowie w trakcie warsztatów zapoznają się z podstawami uruchamiania i funkcjonowania biznesu, a także poznają sposoby kreowania dobrych pomysłów na zarabianie pieniędzy poprzez działalność gospodarczą.

Temat: "Budżet domowy, a budżet państwa"
Prowadzący: dr hab. Łukasz Furman. Prof. KPU

Z wykładu uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje budżet domowy oraz budżet państwa. Poznają, jak tworzy się poszczególne budżety oraz jaki wpływ mają one na otoczenie społeczno - gospodarcze. Efektem dodanym prelekcji będzie pozyskanie przez słuchaczy wybranej wiedzy z zakresu zarządzania budżetem domowym oraz budżetem państwa.

Język polski

Temat: "Pojęcie miłości - interpretacja wierszy Haliny Poświatowskiej z zastosowaniem metody parateatru"
Prowadzący: dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb, prof. KPU

Tematyka warsztatu wpisuje się w podstawę programową języka polskiego. Obejmuje cele z obszaru - kształcenie literackie i kulturowe, jak:
-Kształtowanie różnorodnych postaw czytelniczych: od spontanicznego czytania do odbioru opartego na podstawach naukowych.
-Kształcenie umiejętności świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

Zajęcia odbędą się w sali wykładowej KPU w Krośnie. Spotkanie będzie prowadzić do wyłonienia różnych aspektów pojęcia miłości z wykorzystaniem poezji lirycznej (m. in. utwory Haliny Poświatowskiej). W warsztacie zostaną wykorzystane działania parateatralne oraz metoda przekładu intersemiotycznego, angażujące kinezę i sferę sensualną (taktylną) uczestników. Celem spotkania, poza rozpoznaniem lingwistyczno-literackim i filozoficznym, jest integracja grupy i kształcenie empatycznego podejścia do człowieka.

Środki dydaktyczne: teksty wierszy na kartkach, kulki z plasteliny, rękawiczki, nagranie muzyki relaksacyjnej.

Temat: "Przedwiośnie - nowe kierunki interpretacji powieści S.Żeromskiego"
Prowadzący: dr Wojciech Gruchała

Wojciech Gruchała jest autorem monografii ostatnich lat życia i twórczości Stefana Żeromskiego, która ukazała się w 2021 roku. Spotkanie z autorem tej książki będzie szansą na zapoznanie się z najnowszymi interpretacjami lektury, co jest tym istotniejsze, że niewielu czytelników powieści zdaje sobie sprawę, że w szkolnych interpretacjach najczęściej pojawiają się odwołania do badaczy adaptujących sens powieści do warunków społecznych PRL. Tymczasem polonistyka uniwersytecka od trzech dekad okrywa nowe wymiary tego "obłaskawionego" przez szkolny obieg tekstu.

Temat: "Geniusz okresu międzywojennego"
Prowadzący: dr Małgorzata Wójcik

Celem zajęć warsztatowych jest zapoznanie młodzieży z dokonaniami naukowymi okresu międzywojennego na przykładzie działalności Lwa Wygotskiego. Warsztat rozpoczyna przedstawieniem założeń teorii socjokulturowej w kontekście pojęcia tolerancja, w oparciu o metody rozwijające kreatywne myślenie. Na zajęciach uczniowie pracują w parach, wykorzystane są metody sytuacyjne i elementy dramy w odniesieniu do "trudnych tematów". Zajęcia ukazują dokonania naukowe początków XX wieku, rozwijają krytyczne myślenie oraz kształtują kompetencje społeczne związane z pracą binarną.

Temat: Retoryka wystąpień publicznych
Prowadzący: dr Joanna Kułakowska-Lis

Warsztat ma na celu przybliżenie uczniom podstawowych zasad wypowiedzi publicznej. Wśród podejmowanych zagadnień znajdą się sposoby pokonywania tremy, wykorzystanie prezentacji i innych form wspomagających słowo, sztuka argumentacji, oddziaływanie na odbiorcę, metody, po które sięgali słynni mówcy.

Język angielski

Temat: "Let's eat Mum - when punctuation saves lives"
Prowadzący: mgr Teresa Przyprawa

Celem warsztatu jest uświadomienie uczniom znaczenia interpunkcji, zarówno w języku angielskim jak i polskim. Poprzez ćwiczenia i dyskusję uczestnicy będą zdobywali i doskonalili wiedzę na temat różnic w interpunkcji między językiem polskim a angielskim, jak również na temat typowych interpunkcyjnych pułapek i dwuznaczności czyhających na użytkowników języka.

Temat: "Tłumaczenie audiowizualne - jak przygotować napisy do filmu"
Prowadzący: mgr Katarzyna Dziemian

Warsztat rozwija sprawności tłumaczenia tekstów audiowizualnych z języka angielskiego na język polski. Uczniowie poznają podstawowe strategie i techniki przekładu stosowane w tłumaczeniu tekstów audiowizualnych oraz typowe problemy wynikające z ograniczeń technicznych w tłumaczeniu audiowizualnym.  Uczestnicy wykonają własne tłumaczenie krótkiego, humorystycznego materiału wideo na język polski.
 
Historia sztuki (zakres rozszerzony)

Temat: "Kościół parafialny Św. Trójcy w Krośnie - pomnik kultury artystycznej miasta"
Prowadzący: Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Zajęcia zostaną poprowadzone we wnętrzu kościoła parafialnego Św. Trójcy w Krośnie -najcenniejszym zabytku miasta, najważniejszym pomniku jego kultury artystycznej. Celem poznawczym i kształcącym warsztatu (w zakresie podstawy programowej dla przedmiotu historia sztuki) poprzez bezpośrednie odwołania do zgromadzonych we wnętrzu zabytków malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego, analizę ich formy i proweniencji, będzie:

- rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki w kontekście ich uwarunkowań kulturowych i środowiskowych, epok, kierunków, stylów i tendencji w sztuce (pkt. I podstawy programowej),
- kształcenie w zakresie rozumienia i stosowania terminów i pojęć związanych z dziełami sztuki, ich strukturą i formą, tematyką, techniką wykonania (pkt. IV podstawy programowej).

Uwaga! W razie potrzeby (po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym), istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu w salach lekcyjnych w szkole.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Temat: "Warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej"
Prowadzący: mgr Dawid Makowicz

Warsztat będzie miał na celu praktyczne przygotowanie uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka. Zajęcia będą składały się z trzech części. W pierwszej części dokonane zostanie krótkie powtórzenie najważniejszych zasad udzielania pierwszej pomocy celem usystematyzowania i uaktualnienia posiadanej wiedzy. W drugiej części uczestnicy warsztatów będą mogli zmierzyć się z kilkoma pozorowanymi scenkami, w których będzie należało udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym. Trzecia część będzie polegała na dyskusji, której celem będzie wybranie jak najlepszego postępowania w sytuacjach, które dotyczyły pozorowanej scenki.

Wychowanie fizyczne

Temat: "Ocena poziomu rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej"
Prowadzący: mgr Wojciech Pelczar

Zajęcia odbywają się w laboratorium diagnostyki sportowej. Młodzież wykonywała będzie testy i próby wysiłkowe w celu zdiagnozowania i oceny poziomu sprawności fizycznej, za pomocą pomiary wagi i składu masy ciała na wadze Tanita, beep test; test wytrzymałościowy, optojump moc kończyn dolnych, szybkość reakcji aparat Piórkowskiego.

Temat "Trening funkcjonalny jako forma aktywności na całe życie"
Prowadzący: dr hab. Sławomir Drozd

Zajęcia realizowane będą na siłowni i sali do treningu funkcjonalnego. Będą one kształtowały siłę i wytrzymałość w różnych formach ruchowych na co dzień spotykanych w życiu codziennym.

Geografia (poziom podstawowy lub rozszerzony)

Temat: Geoportal - wykorzystanie aplikacji jako źródła informacji geograficznej i kartograficznej
Prowadzący: dr Wojciech Krukar

Zajęcia zostaną przeprowadzone w sali komputerowej z dostępem do Internetu. Celem warsztatu jest poznanie wybranych funkcji aplikacji Geoprtal: wybór map i zdjęć lotniczych (ortofotomap), wykonywanie pomiarów odległości, powierzchni, profili hipsometrycznych. W trakcie warsztatów realizowane będą następujące wymagania szczegółowe podstawy programowej:
1. czytanie i interpretacje treści różnych map;
2. wykorzystanie narzędzi GIS do analiz zróżnicowania przestrzennego środowiska geograficznego,
3. możliwości wykorzystywania różnych źródeł informacji geograficznej i ocena ich przydatności,
4. wykazywanie przydatność fotografii i zdjęć satelitarnych do pozyskiwania informacji,
o środowisku geograficznym oraz interpretacje ich treści.

Cele poznawcze i kształcące:
1) uczeń pozna łatwo dostępną, darmową aplikację Geoprtal,
2). uczeń nauczy się obsługi aplikacji, a w szczególności pozna dostępne zasoby kartograficzne,
3) uczeń nauczy się wykonywać przykładowe pomiary (odległości, powierzchni, wysokości),
4) uczeń nauczy się tworzyć profil wysokościowy.

  • autor: red., umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?