KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ważne konsultacje z mieszkańcami Krosna

Ważne konsultacje z mieszkańcami Krosna Fot. Maps Google

Studium jest dokumentem strategicznym określającym politykę przestrzenną gminy i ogólne zasady zagospodarowania całego miasta. Jest podstawą do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które bezpośrednio decydują o przeznaczeniu i możliwości zabudowy poszczególnych działek. Od tego będzie zależało kształtowanie naszego miasta w najbliższych latach!

REKLAMA


Projekt zostanie wyłożony do wglądu od 15 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, przy ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, w pokoju nr 203A w godzinach pracy urzędu.

Projekt jest też dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, zobacz: "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dodatkowo odbędą się dwie dyskusje publiczne w dniach 12 oraz 29 lipca. Obie o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2, pokój 21, I piętro. Tam urzędnicy będą odpowiadali na Wasze pytania.

Jeżeli uważacie, że projekt Studium nie spełnia Waszych oczekiwań, jeżeli chcecie zgłosić do niego uwagi, to macie czas do 19 sierpnia 2022 roku.

Uwagi można zgłaszać w formie papierowej, na adres Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (Wymagany jest podpis elektroniczny!).

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu podczas dyskusji, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2022 r.
 
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Krosna.

  • autor: Piotr Dymiński

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?