KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

52. Sesja Rady Miasta. Zobaczcie program

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

28 października (piątek) zaplanowano 52. Sesję Rady Miasta Krosna. Krośnieński samorząd obradował będzie od godz. 10.00 w sali narad przy ul. Staszica. Obrady będą transmitowane online.

REKLAMA


Otwarcie obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miasta Krosna.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2021/2022.
5. Informacja o przebiegu i stopniu zaawansowania prac modernizacyjnych stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (projekt Nr LII/1458/22),

6.2. zmiany uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Krośnie i nadania mu statutu (projekt Nr LII/1459/22),

6.3. zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2022 roku i wysokości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania (projekt Nr LII/1460/22),

6.4. uchylenia uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno (projekt Nr LII/1461/22),

6.5. zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie (projekt Nr LII/1462/22),

6.6. wprowadzenia Programu "Krośnieńska Karta Mieszkańca” (projekt Nr LII/1463/22),

6.7. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LII/1464/22),

6.8. wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie (projekt Nr LII/1465/22),

6.9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno (projekt Nr LII/1466/22),

6.10. ustalenia obowiązujących w 2023 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (projekt Nr LII/1467/22),

6.11. uchwalenia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Krosno na lata 2022-2025” (projekt Nr LII/1468/22),

6.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "STARE MIASTO – WZGÓRZE STAROMIEJSKIE” (projekt Nr LII/1469/22),

6.13. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LII/1470/22),

6.14. wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (projekt Nr LII/1471/22),

6.15. gospodarki nieruchomościami w sprawach:

6.15.1. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1472/22),

6.15.2. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1473/22),

6.15.3. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1474/22),

6.15.4. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1475/22),

6.15.5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1476/22),

6.15.6. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1477/22),

6.15.7. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1478/22),

6.15.8. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno (projekt Nr LII/1479/22),

6.16. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna (projekt Nr LII/1480/22),

6.17. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (projekt Nr LII/1481/22),

6.18. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta Krosna” (projekt Nr LII/1482/22),

6.19. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasto Krosno, jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych (projekt Nr LII/1483/22),

6.20. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (projekt Nr LII/1484/22),
6.21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr LII/1485/22),
6.22. zmiany Statutu Miasta Krosna (projekt Nr LII/1486/22),
6.23. rozpatrzenia wniosku (projekt Nr LII/1487/22).

7. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
8. Odpowiedzi na zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad i zamknięcie sesji.

Zobacz: Projekty uchwał przedstawione na LII sesję Rady Miasta Krosna.

Zobacz: Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miasta Krosna zaplanowane przed LII sesją RM.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?