KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ponad 14,5 mln zł na inwestycje Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego

Ponad 14,5 mln zł na inwestycje Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Fot. Krośnieński Holding Komunalny

Krośnieński Holding Komunalny otrzymał ponad 14,5 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację III etapu projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego". Podpisanie umów o dofinansowanie odbyło się 8 grudnia w Krośnie, w obecności wiceprezesa NFOŚiGW - Dominika Bąka oraz dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi - Jarosława Rolińskiego.

REKLAMA


Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego to wieloetapowy projekt, którego celem jest efektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym także odzysk energii z pozostałości z sortowania odpadów poprzez ich termiczne przekształcenie zamiast składowania ich na składowisku.

Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację III etapu Krośnieński Holding Komunalny zrealizuje kilka ważnych zadań inwestycyjnych. W planach spółki jest m.in. rozbudowa infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie poprzez budowę na jego terenie obiektów do przetwarzania i magazynowania odpadów wielkogabarytowych, szkła i odpadów problemowych, tj. zużytych opon, opakowań po substancjach niebezpiecznych oraz farb, tuszy, farb drukarskich, klejów, lepiszczy i żywic, jak również budowa zadaszenia nad placem kompostowym, który posłuży do uszlachetniania produktu kompostowania bioodpadów. Dodatkowo, spółka zamierza dokupić sprzęt usprawniający pracę instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.

- Poprzez realizację tych inwestycji chcemy kompleksowo domknąć temat efektywnego zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dostosowania całego systemu do wymogów prawa unijnego i krajowego. Poszerzamy przy tym katalog odpadów, jakie będą przyjmowane do naszego zakładu, a to pozwoli na dalszą poprawę gospodarki odpadami na obsługiwanym przez naszą spółkę obszarze - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Całkowity koszt zadań zaplanowanych do realizacji w ramach III etapu projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego" to ponad 18,5 mln zł (brutto). Ponad 14,5 mln zł (netto) będzie stanowiło dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja oraz pożyczka na realizację przedmiotowej inwestycji została pozyskana w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 "Racjonalna gospodarka odpadami, Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami".

- Racjonalna gospodarka odpadami jest jednym z priorytetów w ekologicznej polityce państwa, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako największa w kraju instytucja finansująca ekorozwój Polski, chętnie wspiera projekty związane z efektywnym wykorzystywaniem odpadów komunalnych - zaznacza Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Inwestycje podejmowane przy naszym wsparciu przez Krośnieński Holding Komunalny wpisują się w szerszą ideę zrównoważonego rozwoju, której ważny element stanowi gospodarka o obiegu zamkniętym. Niezwykle istotne jest to, że projekty realizowane w Krośnie dzięki kolejnemu dofinansowaniu z Narodowego Funduszu pozwolą skutecznie przetwarzać i neutralizować odpady najbardziej problematyczne, mogące być potencjalnym zagrożeniem dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Nowa inwestycja ma zatem walor nie tylko ekologiczny, ale także społeczny - podsumowuje wiceszef NFOŚiGW.

W ramach I etapu projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego" powstała w dużej mierze zautomatyzowana sortownia odpadów, usprawniająca proces sortowania oraz maksymalizująca odzysk surowców, a także został wybudowany nowoczesny i funkcjonalny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ze ścieżką edukacyjną i Kącikiem rzeczy używanych.

II etap projektu obejmuje budowę Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, co stanowi domknięcie wcześniej wdrożonych działań i rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami.

Wartość całego projektu "Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego" to blisko 262 mln zł (brutto).

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?