KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Drożej za wodę i ścieki

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Grafika: pexels.com

Krośnieński Holding Komunalny otrzymał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o skróceniu 3-letniej taryfy za wodę i ścieki oraz zatwierdzenie nowych taryf. Nowe stawki opłat za wodę i ścieki dla Krosna i gminy Korczyna obowiązują od 1 września 2023 r.

REKLAMA


Decyzja o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz decyzja o zatwierdzeniu nowych cen i stawek opłat za wodę i ścieki dla Krosna oraz gminy Korczyna jest zasadna i była długo wyczekiwana przez Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie, ponieważ aktualne koszty produkcji wody były znacząco wyższe niż jej finalna cena.

- Obowiązujące od stycznia 2021 r. taryfy opłat za wodę i ścieki, zatwierdzone jeszcze w 2020 roku, były nieadekwatne do aktualnych warunków ekonomicznych, a cena wody była znacząco poniżej kosztów jej produkcji - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. - Problem niedoszacowanych taryf dotyczył nie tylko naszej spółki, ale też wielu innych przedsiębiorstw wodociągowych w kraju. Spowodowane to było bardzo dużym wzrostem kosztów działalności wodociągowej w ostatnich latach, które nie były uwzględnione w tych taryfach - dodaje prezes Janusz Fic.

Na wzrost kosztów produkcji wody i działalności wodociągowo-kanalizacyjnej miało wpływ wiele czynników. Inflacja planowana na cały okres obowiązywania dotychczasowej taryfy została przyjęta na poziomie 2,5%, a skumulowana inflacja rzeczywista za ostanie 3 lata wyniosła ok. 30%. Do tego doszły podwyżki cen energii elektrycznej (wzrost o 121,1%), gazu (wzrost o 609,4%) oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (wzrost średniego oprocentowania pożyczek z 2,54% do 7,05%), a także innych kosztów, których wzrost był wynikiem wysokiej inflacji.

Skutki tej sytuacji odbiły się negatywnie na działalności Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, ale też na mieszkańcach, czyli odbiorcach usług. W związku z tym, że Spółka ponosiła znaczące straty na działalności wodociągowej, musiała radykalnie spowolnić, a nawet ograniczyć i zawiesić wiele ważnych dla mieszkańców inwestycji związanych z rozbudową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Zatrzymane zostały również tak ważne zadania jak przygotowanie procesów modernizacji Zakładów Uzdatniania Wody "Wisłok" w Iskrzyni i "Jasiołka" w Szczepańcowej. Taka sytuacja była bardzo niepokojąca, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych i rosnącego ryzyka niedoborów wody w przyszłości.

Po około roku starań, obowiązująca od stycznia 2021 r. do grudnia 2023 r taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, decyzją RZGW w Rzeszowie została skrócona, a nowe taryfy zostały zatwierdzone.

Zmienione dla Krosna i gminy Korczyna taryfy obowiązują od 1 września 2023 r. do 1 września 2026 r. To oznacza m.in., że od 1 września br. cena za wodę dla gospodarstw domowych wzrasta w Krośnie o 19,7%, a w gminie Korczyna o 19,5%, natomiast cena za ścieki wzrasta w Krośnie o 4,8%, a w gminie Korczyna o 13,2%. Dodatkowo, zmieniły się też stawki opłat abonamentowych.

- Podwyżka ta jest niestety dla mieszkańców znacząca, ale jest i tak niższa od wskaźnika skumulowanej inflacji za okres od zatwierdzenia taryf, tj. od roku 2020. Zmniejszenie wysokości podwyżki opłat za wodę i ścieki było możliwe dzięki intensywnym działaniom Spółki, w tym m.in. rozbudowie własnych źródeł energii, które istotnie ograniczyły wpływ wzrostu kosztów energii na prowadzoną działalność - tłumaczy Janusz Fic.

- Ponad 40% energii zużywanej w Wodociągach Krośnieńskich pochodzi z własnych instalacji prądotwórczych, zainstalowanych w poszczególnych zakładach. W tym przypadku wzrost kosztów energii w porównaniu do obowiązującej taryfy wyniósł 1,25 mln zł. Gdyby Spółka nie zrealizowała inwestycji we własne źródła energii elektrycznej i nie optymalizowałaby jej zużycia w ramach systemu autokonsumpcji, to koszt energii wzrósłby o 3,67 mln zł i przełożyłby się na dalszy wzrost kosztów za energię, a tym samym opłat za wodę i ścieki - dodaje prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Wnioski o zmianę taryf dla gmin Wojaszówka, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Krościenko Wyżne, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój zostały już złożone.

  • autor: Wioletta Zimmermann-Szubra, (KHK)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?