KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

PiS dla Krośnian. Partia przedstawia swój wyborczy program

7 kwietnia mieszkańcy Krosna pójdą do urn. Wybierać będziemy radnych Krosna, prezydenta oraz radnych sejmiku województwa. Tym czasem przedstawiamy program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla Krośnian. Jakie są założenia partii? Zobaczcie.

REKLAMA


KOMUNIKACJA I ROZWÓJ MIASTA W OPARCIU O DROGĘ S 19:

- stworzenie warunków dla przedsiębiorców do inwestowania w Krośnie;
- rozwój terenów przemysłowych, mieszkaniowych i usługowych w kierunku powstającej drogi ekspresowej S 19 - Via Carpatia;
- wybudowanie łącznika drogowego – połączenia Miasta z S 19;
- wspieranie, projektowanej ze środków zewnętrznych, modernizacji linii kolejowej 108 z obniżeniem torów w rejonie ul. Lwowskiej i łącznicą kolejową Jedlicze – Szebnie;
- budowa południowej obwodnicy Krosna, skomunikowanie lotniska z drogą S 19 i linią 108;

WZMOCNIENIE UDZIAŁU KROŚNIAN W ZARZĄDZANIU:

- rozszerzenie zakresu konsultacji z Mieszkańcami, m.in. przez Internet;
- zwiększenie środków dla Rad i Zarządów Dzielnic i Osiedli, aby skuteczniej realizowane były postulaty i potrzeby Krośnian;
- klarowne zasady tworzenia corocznych Budżetów Obywatelskich i ich egzekwowanie;

WIĘCEJ ZIELENI I REKREACJI. MODERNIZACJA ULIC I CHODNIKÓW:

- wspólnie z spółdzielniami mieszkaniowymi poprawa estetyki i atrakcyjności osiedli i dzielnic przez powiększenie i zadbanie o tereny zielone;
- tworzenie nowych obszarów rekreacji oraz ścieżek spacerowych;
- zorganizowanie międzygminnej sieci połączonych ścieżek rowerowych;
- modernizacja ulic i chodników oraz ich oświetlenia, położenie asfaltowej nawierzchni na bocznych uliczkach i budowa nowych parkingów;
- zwiększenie nadzoru nad inwestycjami i remontami;

MIASTO PRZYJAZNE RODZINIE. OPIEKA ZDROWOTNA:

- utworzenie Klubu Mam i punktu wsparcia dla kobiet w ciąży oraz Domu Samotnej Matki;
- jednorazowe świadczenie w kwocie 1000 zł dla Krośnianek po urodzeniu dziecka w Szpitalu w Krośnie;
- organizacja pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci;
- rozszerzenie zakresu bezpłatnych badań profilaktycznych: osteoporozy, boreliozy, nowotworów, układu krążenia i in.;
- dostosowanie infrastruktury Miasta dla osób z niepełnosprawnościami;

KROSNO PRZYJAZNE SENIOROM I MŁODZIEŻY:

- utworzenie ogólnomiejskiego Dziennego Domu Pobytu Seniora z bazą rehabilitacyjną oraz otwarcie we wszystkich osiedlach i dzielnicach Klubów Seniora;
- rozwój Centrum Aktywności Młodzieży i tworzenie Klubów Młodych na osiedlach i dzielnicach, propagowanie czytelnictwa, tańca i twórczości artystycznej;
- zainwestowanie w adaptację przestrzeni miejskiej dla młodzieży: skate parki, ścianki wspinaczkowe, gry miejskie itp.;

OŻYWIENIE RYNKU. DYNAMICZNY ROZWÓJ KULTURY:

- przywrócenie zieleni i wsparcie turystyki na Rynku, poprzez m.in.ulgi podatkowe dla właścicieli nieruchomości, sklepów i restauratorów;
- organizowanie m.in. na Rynku cyklicznych imprez: koncertów o szerokim spektrum muzycznym i przeglądów filmowych oraz warsztatów dla młodzieży i seniorów;
- tworzenie ścieżek historycznych promujących zabytki, myśl techniczną i ludzi zasłużonych dla Krosna i niepodległości Polski;
- rewitalizacja zabytków Krosna, w tym na Starówce i wykorzystanie budynków miejskich na rozwój działalności kulturalnej przez Muzeum Rzemiosła i inne  instytucje kultury;

INWESTYCJE W SPORT I EDUKACJĘ:

- większe wsparcie dla wiodących klubów sportowych, m.in. koszykówki, piłki nożnej i siatkówki;
- inwestowanie w infrastrukturę sportową oraz rozwój sportu i rekreacji dzieci i młodzieży;
- ograniczenie liczebności uczniów w klasach w celu podniesienia skuteczności pracy dydaktycznej;
- zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań w szkołach, propagowanie klas sportowych oraz mundurowych;
- współpraca z Państw. Akad. Nauk Stosow. i przedsiębiorcami w przygotowaniu młodzieży do wyboru kierunku studiów i zawodów;

EKOLOGIA I ZWIERZĘTA:

- wsparcie Mieszkańców w pozyskiwaniu środków z programów proekologicznych, realizacja np. kompleksowej termomodernizacji budynków mieszkalnych, wymiany starych pieców i małej retencji wody;
- kontynuacja wymiany taboru MKS na ekologiczne oraz reorganizacja tras i godzin przejazdów z dostosowaniem do potrzeb Krośnian;
- rozwój edukacji ekologicznej młodzieży i zadbanie o czystość Miasta;
- wsparcie dla właścicieli psów i kotów oraz dofinansowanie ich znakowania i sterylizacji, aby wyeliminować bezdomność zwierząt;
- nawiązanie współpracy z lekarzami weterynarii celem utworzenia całodobowej opieki nad zwierzętami;

ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW:

- zlokalizowanie i adaptacja w Krośnie siedziby dla Wojsk Obrony Terytorialnej, rozwój ruchu strzeleckiego, tworzenie obrony cywilnej;
- zadbanie o bezpieczeństwo w razie zagrożenia: akcje informacyjne, plany i szkolenia, budowa schronów ze środków zewnętrznych;
- modernizacja przejść dla pieszych poprzez ich wyniesienie i znacznie lepsze oświetlenie;
- znaczące wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?