KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

II sesja Rady Miasta Krosna. Porządek obrad

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad Rady Miasta Krosna im. Ignacego Łukasiewicza zaplanowano II sesja Rady Miasta Krosna nowej kadencji. Poniżej program obrad.

REKLAMA


Otwarcie obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta Krosna.
4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. Projekt uchwały Nr II/2/24 w sprawie liczby Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krosna.

5.2. Projekt uchwały Nr II/3/24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Krosna.

5.3. Projekt uchwały Nr II/4/24 w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu Komisji Rewizyjnej.

5.4. Projekt uchwały Nr II/5/24 w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

5.5. Projekt uchwały Nr II/6/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

5.6. Projekt uchwały Nr II/7/24 w sprawie powołania i ustalenia liczbowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.7. Projekt uchwały Nr II/8/24 w sprawie składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.8. Projekt uchwały Nr II/9/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

5.9. Projekt uchwały Nr II/10/24 w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu liczbowego stałych komisji Rady Miasta Krosna.

5.10. Projekt uchwały Nr II/11/24 w sprawie składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Miasta Krosna.

5.11. Projekt uchwały Nr II/12/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej.

5.12. Projekt uchwały Nr II/13/24 w sprawie składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Samorządu i Infrastruktury Rady Miasta Krosna.

5.13. Projekt uchwały Nr II/14/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Samorządu i Infrastruktury.

5.14. Projekt uchwały Nr II/15/24 w sprawie składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miasta Krosna.

5.15. Projekt uchwały Nr II/16/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji.

5.16. Projekt uchwały Nr II/17/24 w sprawie składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna.

5.17. Projekt uchwały Nr II/18/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki.

5.18. Projekt uchwały Nr II/19/24 w sprawie składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Krosna.

5.19. Projekt uchwały Nr II/20/24 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych.

5.20. Projekt uchwały Nr II/21/24 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Krosna.

5.21. Projekt uchwały Nr II/22/24 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021- 2025.

5.22. Projekt uchwały Nr II/23/24 zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2024 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.

5.23. Projekt uchwały Nr II/24/24 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa.

5.24. Projekt uchwały Nr II/25/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na udzielenie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie na realizację zadania pn. Prace budowlane i konserwatorskie zabytkowego muru kościelnego w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski - I etap dokumentacja projektowa.

5.25. Projekt uchwały Nr II/26/24 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Modernizacja obiektów zabytkowych w Zespole Staromiejskim w Krośnie".

5.26. Projekt uchwały Nr II/27/24 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

5.27. Projekt uchwały Nr II/28/24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5.28. Projekt uchwały Nr II/29/24 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

5.29.Projekt uchwały Nr II/30/24 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
7. Odpowiedzi na zapytania.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
9. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad i zamknięcie II sesji Rady Miasta Krosna.

Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Miasta Krosna.

Materiały sesyjne oraz projekty uchwał przedstawione na II sesję Rady Miasta Krosna.

  • autor: Redakcja

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?