KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Remont kanalizacji bez rozkopywania

Na początku grudnia komunikacja w Krośnie niemal została sparaliżowana remontem przejazdu kolejowego na ul. Lwowskiej. Na szczęście w przypadku renowacji kanalizacji udał się uniknąć zamknięcia między innymi ul. Podwale i ul. Legionów. Stało się tak dzięki zastosowaniu po raz pierwszy w Krośnie metod „bezwykopowych”.

REKLAMA


Metody bezwykopowe są tańsze od tradycyjnych. Przede wszystkim nie ma potrzeby przekopywania jezdni i zamykania ruchu. O tym, że coś jest na ulicy robione jedynie świadczą dziwne samochody z dymiącymi kominkami oraz inny sprzęt specjalistyczny wzbudzający zainteresowanie.

alt

-Do renowacji głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej przymierzaliśmy się już od kilku lat. Niektóre liczą sobie już ponad 40 lat i ich stan jest kiepski. Nasze przypuszczenia potwierdziły specjalistyczne badania wykonane przy pomocy inspekcji telewizyjnej. Kiedy pojawiła się możliwość współfinansowania tego zadania z pieniędzy unijnych wytypowaliśmy 14,7 km najbardziej zniszczonych kanałów do renowacji mówi Jan Guzik, dyrektor do spraw technicznych MPGK w Krośnie.

alt
Jan Guzik, dyrektor do spraw technicznych MPGK w Krośnie

Taniej niż koparką
Metody bezwykopowe są wielokrotnie tańsze głownie dzięki temu, że unika się głębokich wykopów, często w trudnym terenie. Niektóre remontowane kolektory znajdują się na głębokości 5 metrów. Dodatkowo unika się paraliżu komunikacyjnego miasta, bo przecież często kolektory biegną wzdłuż ulic, są na miejskich placach, skwerach. Metodami bezwykopowymi dokonano renowacji kanałów między innymi przy głównych ulicach w centrum miasta: Podwale i Legionów. Modernizacja odbywa się przy pomocy trzech zupełnie różnych metod. Wszystkie są efektywne i są dobierane w zależności od potrzeb i sytuacji.

Najczęściej stosowana jest metoda shortliningu – polegająca na wprowadzeniu do wnętrza odnawianego kanału nowego przewodu złożonego z krótkich odcinków rur PVC-U o średnicy zewnętrznej nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej tego kanału.

alt

Kolejna to najbardziej brutalna, metoda burstiningu - polega na wymianie rurociągów poprzez przeciąganie przez istniejący kanał głowicy kruszącej wpychającej fragmenty kruszonych rur w otaczający je grunt i jednoczesnym wciąganiu za głowicą nowego przewodu składanego z krótkich odcinków PVC-U o określonej średnicy.

I wreszcie trzecia, chyba najbardziej niezwykła metoda „rękawa uszczelniającego z żywic poliestrowych”. Polega ona na tym, że do kanału wprowadza się elastyczny rękaw nasączony termoutwardzalnymi żywicami. Po jego wciągnięciu jest on termicznie utwardzany powodując szczelne przylgnięcie do naprawianego przewodu.

alt

Remont konieczny
Remont kolektorów był już koniecznością. Pęknięcia starych, często ponad 40 letnich rur powodowały liczne problemy. Po pierwsze do kanałów przenikały wody gruntowe, co powodowało zwiększone i zupełnie niepotrzebne obciążenie dla oczyszczalni ścieków. Z drugiej stronny możliwe było także zanieczyszczanie wód gruntowych wyciekami ścieków z kanalizacji.

Jedyna wada
Chyba jedyną wadą metod bezwykopowych jest niewielkie zmniejszenie średnicy remontowanego kolektora. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ dzięki prowadzonemu rozdziałowi kanalizacji kolektory nie będą musiały przyjmować dużych ilości wody deszczowej, podczas gdy dla potrzeb sanitarnych będą zupełnie wystarczające nawet po nieznacznym zmniejszeniu przepustowości.

Projekt jest dofinansowany
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie we współpracy z konsorcjum Eko-Service Sp. z o.o. z Chrzanowa. Prace, których koszt określono na ponad 16 milionów złotych, mają potrwać do lutego 2013 roku. Zadanie „Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej”, wchodzi w zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I Etap”. Wartość Projektu to 115.044.886,00 zł. w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 50.071.228,38 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

MPGK / Piotr Dymiński
Foto:  MPGK, Piotr Dymiński

  • autor: MPGK / Piotr Dymiński

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?