KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Państwowa Inspekcja Pracy w 2011 roku realizuje kampanię informacyjną "Poznaj swoje prawa w pracy". Celem kampanii jest zachęcenie pracowników i pracodawców do podnoszenia poziomu wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy, zasad zawierania i rozwiązywania stosunku pracy, pracy tymczasowej i sezonowej, rozliczania czasu pracy, urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji, a także obowiązków pracodawcy w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?