KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Muzeum Rzemiosła wzbogaciło się o nowe specjalistyczne wyposażenie do pracowni Działu Dokumentacji Archiwalnej Historii Rzemiosła. To nowa era dla krośnieńskiego muzeum.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców Krosna i regionu do współtworzenia Krośnieńskiej Biblioteki Cyfrowej - www.kbc.krosno.pl.

W Urzędzie Marszałkowskim trwają starania o wznowienie certyfikacji unijnych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Komisja Europejska pozytywnie zareagowała na wnioski płynące z Urzędu Marszałkowskiego i chce uzyskać niezależną opinię Polskiej Instytucji Audytowej, w sprawie prawidłowości i legalności wydatków, rzetelności oraz konkurencyjnego systemu wyboru projektów w ramach całego programu, a w szczególności dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka. Audyt ten rozpoczął się dziś w Urzędzie Marszałkowskim.

Choć od czasów szesnastowiecznych gabinetów osobliwości, czy nawet od pierwszych dziewiętnastowiecznych muzeów prezentujących prywatne zbiory sztuki polskiej arystokracji, muzealnictwo przeszło głębokie transformacje, to jednak są u jego podstaw rzeczy fundamentalne, nie podlegające zmianom. Wśród nich najważniejsze jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr, pamiątek przeszłości, naszego dziedzictwa.

Chcesz, żeby Twoje dzieła sztuki były bezpieczniejsze? Wypełnij formularz "Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne Kolekcje"! Opisz swoje zabytki! Skorzystaj ze standardów wypracowanych m.in. przez Komendę Główną Policji. W razie nieszczęścia łatwiej będzie odzyskać swoją własność. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zainicjowanego w 2008 r., przez działający w KGP Krajowy Zespół do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, programu wdrożenia systemu dokumentacji dzieł sztuki "Object ID".

altOd kilku dni pod adresami www.kbc.krosno.pl oraz www.kbir.krosno.pl można korzystać z dwóch baz informacyjnych tworzonych przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w Krośnie w ramach realizowanego w 2009 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pod nazwą „Rozbudowa i digitalizacja regionalnych zasobów informacyjnych Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej” o wartości 270 tys.

Strona 1 z 3

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?