Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

PODKARPACIE: Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyjęta

PODKARPACIE: Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyjęta Fot. Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

21 października br. wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz przewodniczyła posiedzeniu zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

W trakcie spotkania przeprowadzone zostało głosowanie, w wyniku którego przyjęto opracowaną przez członków Zespołu i Rady Naukowej Strategię rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, przygotowana przez Zespół Strategia składa się z części diagnostycznej i projektowej. Część diagnostyczna zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich województwa z analizą sytuacji pod kątem mocnych i słabych stron, analizę SWOT oraz opis obszarów wiejskich w ujęciu geograficznym. W części projektowej określone zostały z kolei kierunki interwencji, działania, priorytety rozwoju obszarów wiejskich województwa, w tym rolnictwa. Zaproponowane rozwiązania, przy pełnym zaangażowaniu wszystkich jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, powinny przyczynić się do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, m.in. poprzez zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i poprawę jakości życia na wsi.

Należy zaznaczyć, że zapisy Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w województwie podkarpackim znalazły już odzwierciedlenie nie tylko w krajowej "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030", ale również w aktualizowanej przez samorząd województwa Strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

(puw)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo...

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj