Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu

Od 1 stycznia 2020 r. mieszkańcy powiatu krośnieńskiego mają zapewniony dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady u prawnika.

REKLAMADodatkowo każdy uprawniony mieszkaniec powiatu krośnieńskiego w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać z nieodpłatnej mediacji prowadzonej między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4. Przeprowadzenie mediacji;
5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Udzielanie pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 13 43 75 849 w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Na terenie powiatu funkcjonują cztery punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym w Krośnie (pokój nr 024) oraz w siedzibach Urzędów Gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego:

Starostwo Powiatowe w Krośnie
Krosno ul. Bieszczadzka 1 (lokal nr 024) / radcy prawni    / godz. 10.00 - 14.00

Urząd Miejski w Dukli
Dukla ul. Kościuszki 4 / lokal nr 8 / radcy prawni / godz. 8.00 - 12.00

Urząd Gminy w Rymanowie
Rymanów ul. Mitkowskiego 14a / lokal nr 220 / adwokaci / godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy w Jedliczu
Jedlicze ul. Rynek 6 / lokal nr 16 / adwokaci / godz. 11.00 - 15.00

- Cieszę się, że w powiecie krośnieńskim od kilku lat z powodzeniem funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które w tym roku dodatkowo świadczą pomoc w zakresie nieodpłatnej mediacji. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, których nie stać na płatną pomoc prawną - mówi starosta krośnieński Jan Pelczar. - Warto dodać, że celem działalności takich punktów jest nie tylko pomoc osobom potrzebującym porady prawnej. To także poszerzenie świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, którzy potrzebują pomocy, do korzystania z bezpłatnych porad - dodaje.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży przyjmowane będą poza kolejnością. Natomiast osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnicy poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na "Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa", dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin na terenie powiatu.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj