Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

POWIAT KROŚNIEŃSKI: budżet przyjęto jednomyślnie

POWIAT KROŚNIEŃSKI: budżet przyjęto jednomyślnie Fot. Powiat Krośnieński

20 grudnia Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwaliła budżet na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. Prognozowane dochody w przyszłorocznym budżecie wynoszą 86 350 706 zł. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące w wysokości 80 553 811 zł oraz dochody majątkowe, które stanową 5 796 895 zł.

REKLAMAŹródłami dochodów bieżących 2020 roku będą:

- udziały powiatu we wpływach z podatku PIT i CIT w łącznej kwocie 19 495 000 zł i stanowią one 24% planowanych dochodów bieżących,

- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych powiatu wynoszą - 6 267 000 zł i stanowią one około 8% planowanych dochodów bieżących,

- dochody z tytułu dotacji na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą - 2.205.000 zł i stanową one 2,5% planowanych dochodów  bieżących,

- dochody własne powiatu przysługujące powiatu na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 6.159.000 zł i stanowią one 7,6 % dochodów bieżących,

- dochody bieżące z Funduszu Dróg samorządowych wynoszą 270 000 zł,

- dochody z UE zaplanowano w kwocie 1 697 000 zł i stanowią one 2% dochodów bieżących.

Źródłami dochodów majątkowych w 2020 roku będą:
- dotacje z budżetu UE w kwocie 251000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowane w kwocie 5 392 000 zł,
- dotacje z budżetu Wojewody Podkarpackiego w kwocie 90 000  zł,
- pomoc finansowa z Gminy Korczyna - 63 tys. zł.

Wydatki powiatu na 2020 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 88 161 577 zł z tego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75 342 907 zł, w tym wydatki z udziałem środków z budżetu UE - 1 937 487 zł. Wydatki bieżące stanowią 85% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12 818 670 zł w tym wydatki dofinansowane z budżetu UE - w wysokości 299 555 zł. Wydatki majątkowe stanowią 15% planowanych wydatków ogółem. Deficyt wynosi 1 810 871 zł i stanowi 2% planowanych dochodów. Rozchody zaplanowano w wysokości -3.734.768 zł na spłatę zaciągniętych kredytów. Przychody zaplanowano w kwocie - 5.545.639,00 zł na sfinansowanie deficytu  i spłatę kredytów.

Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco: Oświata i Wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ogółem wynosi 30 507 000 zł, Transport i łączność stanowi 17 280 000  zł, Administracja publiczna 15 180 000 zł, Pomoc społeczna i Rodzina plan wydatków 11 694 000 zł. Wymienione wydatki mają największy procentowy udział w budżecie powiatu na 2020.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2020 rok stanowią 15% wydatków budżetowych ogółem. Wydatki majątkowe dotyczą głównie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych. Z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych kontynuowane będą 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 7 104 000 zł:

- budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Krosno-Odrzykoń w m. Odrzykoń,
- przebudowa drogi powiatowej Milcza-Besko oraz drogi Wróblik Królewski - Ladzin,
- przebudowa drogi Korczyna- Krościenko Wyżne.

Kontynuowane będzie zadanie remont mostu w ciągu drogi powiatowej Krosno - Rogi - Iwonicz w m. Rogi .

W 2019 roku zgłoszone zostały 3 zadania do dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. W budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na udział własny stanowiący 20 % wartości tych zadań w łącznej kwocie 2 458 900 zł na następujące zadania:

- remont drogi powiatowej Krosno - Głębokie - Czarnorzeki - Jasienica Rosielna,
- przebudowa drogi powiatowej przez wieś w m Klimkówka,
- przebudowa drogi powiatowej Chorkówka Żeglce  w m. Chorkówka i Żeglce.

Zaplanowane zostały wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych związanych z przebudową i rozbudową oraz remontem dróg w łącznej kwocie ponad 541 000 zł.

Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem analizy i obrad Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego, które podobnie jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowały go pozytywnie.

red., pow. krośnieński.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Jakość Powietrza

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj