Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Rusza projekt „"Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze transgranicznym"

Pałac Stawiarskich w Jedliczu. Pałac Stawiarskich w Jedliczu. Fot. archiwum Powiat Krośnieński

Wniosek Powiatu Krośnieńskiego o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój dziedzictwa przyrodniczego i historycznego na obszarze transgranicznym" uzyskał pozytywną rekomendację ekspertów na etapie oceny jakościowej i został zakwalifikowany do dofinansowania.

REKLAMA


Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa  przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Partnerem Powiatu Krośnieńskiego jest Wojewódzki Zarząd Dróg z Preszova na Słowacji.

Realizacja wspólnego mikroprojektu z partnerem słowackim przewiduje m.in.: rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej (m.in. budowę ścieżki przyrodniczo-historycznej na której powstanie 21 przystanków, wykonanie tablic informacyjnych i oznakowania na terenie zabytkowego Zespołu Parkowo-Pałacowego w Jedliczu), adaptację pomieszczeń, utworzenie dwóch sal muzealnych i drobne prace remontowe w zabytkowym Pałacu Stawiarskich w Jedliczu, zakup wyposażenia sal muzealnych m.in. w zestaw interaktywny i meble, eksponaty tematyczne, filmy o tematyce przyrodniczej. Ponadto po stronie polskiej zorganizowany zostanie cykl wydarzeń "Ocalić od zapomnienia - przyrodę kocham i szanuję", będą to warsztaty przyrodnicze zorganizowane w oparciu o zakupione wyposażenie sal muzealnych o tematyce przyrodniczej, pszczelarskiej i ziołoleczniczej. Z kolei po stronie słowackiej planuje się utworzenie Muzeum Drogownictwa w Jedlovej.

Utworzone muzeum będzie znajdowało się na trasie, na której znajduje się Muzeum Ukraińsko-Rusińskie oraz Muzeum Wojskowe w Svidniku. Zaplanowane działania wpisują się w istniejący transgraniczny szlak rowerowy Beskidzkie Muzea zarówno po stronie polskiej jak i słowackiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 253 000,00  zł, z czego 10 % tj. 25 300,00 zł stanowi wkład własny, 85 % tj. 215 050,00 zł stanowi  dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5% tj. 12 650,00 zł co stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu (20.01) projekt szczegółowo omówiła dyrektor - etatowy członek Zarządu Monika Subik. Radni wyrazili zgodę na jego realizację.

Projekt będzie realizowany przez okres 12 miesięcy, od marca 2020 r. do lutego 2021 r. Powiat Krośnieński, który jest partnerem wiodącym projektu, przygotowuje się do podpisania umowy.

/eb/, Powiat Krośnieński

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj