Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Powiat Krośnieński wspiera działania na rzecz osób bezrobotnych

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Radni Powiatu Krośnieńskiego wyrazili zgodę na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie do realizacji dwóch projektów na rzecz osób bezrobotnych.

REKLAMA


"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim(V)"
Pierwszy projekt pod nazwą "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim(V)", realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  Uczestnikami projektu będą osoby w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projektem w 2020 roku ma zostać objętych 68 osób, w tym 16 osób skierowanych zostanie na staże, 36 osób będzie mogło skorzystać ze środków na podjęcie działalności gospodarczej, a 16 osób otrzyma środki na doposażenie stanowiska pracy. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., a jego całkowita wartość w 2020 r. wyniesie 1 162 395 zł.

"Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)"
Drugi projekt pod "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)" będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Projektem objętych ostanie 77 osób, z czego 28 otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 34 osoby środki na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, a 15 osób będzie mogło skorzystać ze staży. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zwłaszcza osób w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych oraz o niskich kwalifikacjach.

Projekt będzie realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r., a jego całkowita wartość wyniesie 1 362 108 zł.

red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj