Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Konsultacje w sprawie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców sołectw Łężany i Targowiska na temat zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe, polegającej na włączeniu części obszaru sołectw Łężany i Targowiska do Gminy Miasto Krosno. Konsultacje potrwają od 11 do 20 lutego 2020 r.

REKLAMA


Obszar będący przedmiotem zmiany granicy obejmuje działkę nr 1000 o powierzchni 3,46 ha położoną w Łężanach oraz działkę nr 158/2 o powierzchni 22,22 ha położoną w Targowiskach, co stanowi łączną powierzchnię 25,68 ha.

"Czy jesteś za zmianą granicy Gminy Miejsce Piastowe polegającej na włączeniu części sołectw Łężany i Targowiska do Gminy Miasto Krosno, zgodnie z załącznikiem do ankiety?"

Głosowanie polega na umieszczeniu znaku X w odpowiedniej rubryce ankiety: "TAK", "NIE", "WSTRZYMUJĘ SIĘ" oraz podaniu koniecznych danych osobowych i złożeniu podpisu.

Mieszkaniec udzielając odpowiedzi, stawia znak X tylko w jednym, wybranym przez siebie polu. Odpowiedź na pytanie uważa się za nieważną, jeżeli w arkuszu ankiety konsultacyjnej nie postawiono znaku X w żadnym polu, postawiono znak X w więcej niż jednym polu lub nie wypełniono koniecznych danych osobowych, a także nie złożono podpisu.

Mieszkańcy biorący udział w konsultacjach mogą wyrazić swoją opinię za pomocą ankiety konsultacyjnej tylko jeden raz.

Ankietę konsultacyjną można uzyskać w:
- siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe,
- budynku Szkoły Podstawowej w Łężanach, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 38-423 Łężany,
- Domu Ludowym w Łężanach, ul. Jana Pawła II 2, 38-423 Łężany (w siedzibie sołtysa),
- budynku Szkoły Podstawowej w Targowiskach, ul. Ks. M. Suchodolskiego 38, 38-423 Targowiska,
- Domu Ludowym w Targowiskach, ul. J. Piłsudskiego 53, 38-423 Targowiska (w siedzibie sołtysa).

Ankiety konsultacyjne są dostępne do pobrania na stronie internetowej Gminy Miejsce Piastowe www.miejscepiastowe.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miejsce Piastowe www.bip.miejscepiastowe.pl.

Zobacz: ankieta konsultacyjna | załącznik do ankiety (mapka)

/ugmp/, red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj