KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

O bezpieczeństwie w regionie w 2020 roku

  • autor: (eb), (red.)
  • środa, 08, marzec 2023 23:02
  • wielkość czcionki - - + +
  • Wydrukuj
O bezpieczeństwie w regionie w 2020 roku Fot. Powiat Krośnieński

2 marca podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego przedstawiono raport na temat stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim w roku 2022.

REKLAMA


Pierwsze sprawozdanie z działalności Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krośnie w roku ubiegłym zreferował prezes ZOPZ OSP druh Józef Tucki.

Zarząd swoim zasięgiem obejmuje 11 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego. Na terenie powiatu krośnieńskiego jest zarejestrowanych 94 jednostki OSP, z czego 22 wchodzą w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) i 16 jednostek współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

W szeregach jednostek zrzeszonych jest 3507 członków, w tym 3070 mężczyzn i 426 kobiet, członków wspierających jest 246, a honorowych 298. Jednostki OSP zabezpieczają teren powiatu i współpracują w tym zakresie z PSP. Tabor samochodowy na koniec 2022 roku liczył 165 pojazdów ( samochody gaśnicze lekkie, średnie, ciężkie, specjalne operacyjne) oraz inny sprzęt typu łodzie, pontony, motocykle terenowe i quady.

- Stan wyszkolenia jednostek OSP na terenie powiatu krośnieńskiego jest na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie jednostki posiadają strażaków - ratowników wyszkolonych w stopniu podstawowym i specjalistycznych - przyznał prezes.

Jednostki OSP z terenu powiatu w roku ubiegłym stanęły przed nowym wyzwaniem jakim było udzielanie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Od pierwszych dni wojny jednostki brały udział w pomocy humanitarnej. Zarząd organizuje wiele przedsięwzięć m.in. konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” oraz konkurs wiedzy pożarniczej.

W kolejnym wystąpieniu Komendant Miejski PSP w Krośnie st. bryg. Zbigniew Nowak szczegółowo omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie krośnieńskim.

W ubiegłym roku zanotowano 2723 zdarzenia, w tym 696 pożarów. Najwięcej pożarów odnotowano w gminach: Chorkówka - 163 i Jedlicze - 153. Najwięcej zdarzeń związanych zgaszeniem pożarów dotyczyło nieużytków rolnych i suchych traw. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały zaangażowane do 477 zdarzeń związanych z gaszeniem pożarów nieużytków rolnych i suchych traw. Największe nasilenie miało miejsce w marcu. Pierwszy tego typu pożar miał miejsce już 13 lutego, a ostatni 24 października 2022 r. Jak wynika z przedstawionej informacji w roku ubiegłym odnotowano 151 wyjazdów do alarmów fałszywych. Jak wynika ze statystyk wzrosła ponad poziom średniej likwidacja zagrożeń od gniazd owadów błonkoskrzydłych, których było 598 zdarzeń przy średniej 256. Straż Pożarna prowadzi także szereg akcji związanych z działaniem chemiczno – ekologicznym. Do zadań strażaków należy również prowadzenie szkoleń dla druhów OSP, osób zewnętrznych i drużyn młodzieżowych. Siły i środki KM PSP od samego początku wojny były zaangażowane w pomoc uchodźcom. Pomoc ta polegała m.in. na transporcie uchodźców z punktów recepcyjnych do miejsc doraźnego schronienia. W 2022 r. realizowano działania mające na celu dalszą poprawę wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.

- Stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna należy ocenić relatywnie na wysokim poziomie. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że szybki rozwój cywilizacyjny, techniczny, migracja ludzi oraz postępujące zmiany klimatyczne i związane z tym niebezpieczne zjawiska pogodowe, jak również niestabilna sytuacja geopolityczna, sprawiają że mamy coraz częściej do czynienia z nowymi zagrożeniami. Dzięki pełnemu profesjonalizmowi w zakresie wyszkolenia i wyposażenia funkcjonariuszy krośnieńskiej Komendy przy wsparciu jednostek OSP jesteśmy w stanie sprostać tym nowym wyzwaniom - zapewnił komendant Nowak.

Ostatnią informację o stanie porządku i bezpieczeństwa przedstawił pierwszy zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie podinsp. Daniel Lendzio.

Powiat krośnieński ziemski i grodzki zamieszkuje około 110 tys. osób i teren ten jest obsługiwany przez policjantów KMP w Krośnie i funkcjonariuszy zatrudnionych w komisariatach policji. Do głównych priorytetów realizowanych przez służby prewencyjne w roku ubiegłym zaliczyć należy: zwiększenie liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej i interwencyjnej, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych oraz utrzymywanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji . W ubiegłym roku zabezpieczano łącznie 98 wydarzeń w tym: 35 imprez masowych, 43 sportowych, 11 zgromadzeń publicznych i 9 wydarzeń z udziałem osób o statusie VIP. Krośnieńska policja przeprowadziła 1413 interwencji domowych. W 183 przypadkach stwierdzono zjawisko przemocy w rodzinie i wdrożono procedurę „Niebieska Karta”. Wśród 183 sprawców przemocy było: 160 mężczyzn i 11 kobiet. W roku 2022 w 53 wypadkach drogowych śmierć poniosła 1 osoba, a 67 zostało rannych. Policja odnotowała 1277 kolizji drogowych. Zatrzymano 262 prawa jazdy, w tym 110 za przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego poddali badaniu na stan trzeźwości 55 175 kierujących pojazdami ujawniając 189 nietrzeźwych kierujących.

Jeżeli chodzi o pion kryminalny to w ubiegłym roku stwierdzono ogółem 2230 przestępstw, a 1601 wykryto. Z tej liczby przestępstwa o charakterze kryminalnym stwierdzone to 896, wykryte 548; przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stwierdzono 127, a wykryto 124.

Od początku wybuchu wojny również krośnieńscy policjanci zaangażowali się w bezinteresowną pomoc ukraińskim uchodźcom. Funkcjonariusze aktywnie uczestniczyli w licznych inicjatywach m.in. pomoc w dystrybucji żywności i odzieży w ramach wolontariatu na przejściach granicznych.

Kończąc swoje wystąpienia komendanci i prezes podziękowali Radzie i Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego za współpracę, zrozumienie potrzeb i wsparcie, które jest pomocne w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

Fot. Powiat Krośnieński

  • autor: (eb), (red.)

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?