Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym?

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne

W postępowaniu cywilnym strona tego postępowania (powód, pozwany, wnioskodawca, uczestnik postępowania) może działać samodzielnie, bądź za pośrednictwem ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Co więcej, nawet ustanowienie pełnomocnika nie wyłącza podejmowania przez stronę czynności samodzielnie, jak również odwoływania i prostowania przez stronę oświadczeń uprzednio złożonych przez pełnomocnika.

Kto może więc pełnić funkcję pełnomocnika strony?
Do pierwszej kategorii podmiotów zaliczyć należy "osoby bliskie" dla strony, tj. rodzeństwo, małżonka, zstępnych (np. dzieci strony), wstępnych (np. rodzice) oraz przysposobionych ("adoptowane" dziecko), przysposabiających (rodzic "adoptujący") oraz osoby związane ze stroną z powodu sytuacji procesowej, w której strona się znajduje, tj. współuczestnik sporu.

W skład drugiej kategorii wchodzą z kolei pełnomocnicy profesjonalni, tj. adwokaci, radcowie prawni oraz w przypadku określonej kategorii spraw - osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego i rzecznicy patentowi.

Do kolejnej kategorii można zaliczyć osoby sprawujące zarząd majątkiem strony lub jej interesami, bądź pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia (jednak mogą być one pełnomocnikami jedynie jeśli sprawa dotyczy tego co wchodzi w zakres zlecenia), a także pracowników przedsiębiorców i osób prawnych.

Istnieje również grupa spraw, w których - ze względu na ich charakter i przedmiot - pełnomocnikami mogą być też szczególne, niewymienione powyżej podmioty (np. przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników).

W tej sytuacji może pojawić się wątpliwość czy strona przy wyborze profesjonalnego pełnomocnika jest w jakikolwiek związana właściwością sądu przy którym on działa, tak jak np. powód - co do zasady - dokonując wyboru sądu związany jest miejscem zamieszkania pozwanego. Na tak postanowione pytanie należy oczywiście odpowiedzieć odmownie. Strona może dowolnie wybrać profesjonalnego pełnomocnika, nawet "z drugiego końca kraju", jeżeli tylko uważa, że tak wybrany pełnomocnik będzie najlepiej reprezentował jej interesy.

Co więcej, nawet brak sądu w miejscowości, w której strona mieszka nie oznacza, że brak tam również osób, które zajmują się profesjonalnym świadczeniem pomocy prawnej. Wśród profesjonalnych pełnomocników takich jak np. adwokat rumia (miasto, w którym nie znajduje się siedziba sądu), Reda czy Władysławowo (również brak sądu), miasta takie już od dawna nie stanowią miejsc, w których nie zakładaliby oni kancelarii, czy choćby filii kancelarii. Co za tym idzie, także tam możliwe jest uzyskanie stosownej pomocy prawnej.

Choć to, czy strona zamierza korzystać z pomocy pełnomocnika czy działać w sprawie sama zależy przede wszystkim od samej strony, istnieją sytuacje, w których korzystanie z tego pełnomocnika z uprawnienia przemienia się w obowiązek (tzw. "przymus adwokacko-radcowski"). Chodzi tu o obowiązkowe zastępstwo stron przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego (w sprawach własności przemysłowej) przed Sądem Najwyższym oraz w toku czynności związanych z postępowaniem przed tym sądem, które są podejmowane przed sądem instancji niższej.

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj