Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Czym różnią się komitety wyborcze startujące w Krośnie?

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

Nie wszystkie tematy są chętnie podejmowane przez komitety wyborcze w ich oficjalnych materiałach. Każdy komitet ma też swój indywidualny sposób na kampanię, przez co nieraz trudno porównać ich propozycje. Skierowaliśmy listę kilkunastu identycznych pytań do komitetów, które zarejestrowały kandydatów na radnych we wszystkich trzech okręgach w Krośnie. Zobacz i porównaj odpowiedzi.

REKLAMANasze pytania przesłaliśmy do największych komitetów - tych, które zarejestrowały listy kandydatów we wszystkich trzech okręgach. Odpowiedzi przesłały nam: KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe, KWW "Rozwój" oraz KW Prawo i Sprawiedliwość. Pozostałe komitety nie odpowiedziały do chwili opublikowania materiału.

Odpowiedzi na pierwsze pytania ograniczą się do TAK lub NIE, pozostawiliśmy też komitetom możliwość dodania krótkiego komentarza. Część z nich korzystała z tego przy niektórych odpowiedziach. Kolejne pytanie dotyczyło dofinansowywania CDS. Ostatnie trzy były pytaniami otwartymi, w których komitety mogły wskazać na co zwracają największą uwagę w wybranych dziedzinach.


Czy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać obniżone?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy podatki od budynków mieszkalnych mogą zostać obniżone lub całkowicie zlikwidowane w Krośnie?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK (ale nie całkowita likwidacja)
KWW "Rozwój": TAK - mogą zostać obniżone
KW Prawo i Sprawiedliwość:TAK


Czy komitet jest za obniżeniem podatków od nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy w Krośnie należy obniżyć opłaty za wodę i ścieki?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy w Krośnie z powodów ekologicznych należy zakazać używania pieców na paliwo stałe?  
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK - ale rozłożone w czasie i połączone ze wsparciem finansowym.
KWW "Rozwój": NIE
KW Prawo i Sprawiedliwość: NIE


Czy Krosno potrzebuje rozszerzenia granic miasta?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": NIE
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy będziecie dążyć do zmniejszenia zatrudnienia i kosztów w administracji w Krośnie?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy jesteście za rozwojem lotniska, nawet jeżeli nie będzie możliwości zewnętrznego dofinansowania?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: BRAK ODPOWIEDZI
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK, jesteśmy za rozwojem lotniska i nie ograniczania jego terytorium.


Czy należy nadal rozszerzać program stypendialny dla uczniów?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy Krosno potrzebuje większej ilości basenów?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK - brakuje nowoczesnych basenów odkrytych
KWW "Rozwój": NIE - racjonalne jest modernizowanie istniejących obiektów i zapewnienie warunków do ich intensywnego wykorzystania
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK - poprzez modernizację kompleksu na Bursakach.


Czy jednym z problemów krośnieńskiego samorządu jest Państwa zdaniem brak jawności działań?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": NIE
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy potrzebne jest publiczne udostępnienie rejestru umów zawieranych przez miasto?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: TAK
KWW "Rozwój": TAK
KW Prawo i Sprawiedliwość: TAK


Czy należy zlikwidować Straż Miejską w Krośnie?
KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: NIE - Chcemy ją tak, aby mieszkańcy w Krośnie czuli się bezpiecznie. W takim kształcie jak obecnie to nie ma sensu jej utrzymywać.
KWW "Rozwój": NIE
KW Prawo i Sprawiediwość: NIE


Pytanie o dotacje do CDS
Do jakiej łącznej kwoty w najbliższej kadencji osoby, które zostaną wybrane radnymi z Komitetu są skłonne popierać finansowanie deficytu Centrum Dziedzictwa Szkła (proszę podać przewidywaną sumę w milionach złotych)?


KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: Najwyższy czas, aby CDS zaczął się samofinansować. Niestety mimo doskonałego pomysłu jakim jest interaktywne muzeum przemysłu szklarskiego - od początku brakuje spójnej strategii marketingowej.

KWW "Rozwój": BRAK ODPOWIEDZI - nie ma realnych przesłanek na podstawie, których można by określić kwotę dofinansowania dla CDS w okresie czteroletniej kadencji RM, będzie ona zależeć od wielu czynników, a przede wszystkim od sprawności działania Zarządu CDS i realizacji założonych przychodów.

KW Prawo i Sprawiedliwość: Zero - nie popieramy kiepskich projektów.


Pytania otwarte:
Jakie trzy najważniejsze inwestycje w infrastrukturę należy zrealizować w latach 2014-2018 w Krośnie?

KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: Rozbudowa stref inwestycyjnych wraz z przyciągnięciem inwestorów zewnętrznych - przede wszystkim w obszarze produkcyjnym, ale również pożądane są centra dystrybucyjne/logistyczne. Kontynuacja inwestycji drogowych w granicach miasta oraz pozytywne lobby w kierunku inwestycji poprawiających komunikację na trasach: Krosno-Tarnów i Krosno-Rzeszów. Inwestycje w wewnętrzne tereny sportowo-rekreacyjne, to jest: place zabaw na wszystkich osiedlach, kompleks odkrytych basenów, centrum letniego wypoczynku

KWW "Rozwój": Najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na najbliższe 4 lata to inwestycje związane z modernizacją układu komunikacyjnego miasta obejmująca głównie:
1. Droga obwodowa (jest to zadanie długofalowe, wybrane odcinki powinny być zrealizowane w najbliższej kadencji, np. od ul.Witosa poprzez skrzyżowanie z ul. Stefana Wyszyńskiego, ul.Bieszczadzką do ul.Sikorskiego)
2. Przebudowa skrzyżowania ul. Kletówka z ul. Kazimierza Pużaka.
3. Modernizacja skrzyżowania ul. Lwowskiej z linią kolejową nr 108 (w godzinach największego nasilenia ruchu pojazdów samochodowych przejazdy pociągów powodują istny paraliż komunikacyjny w tej części miasta).

KW Prawo i Sprawiedliwość: Połączenia komunikacyjne: drogowe i kolejowe oraz drogi obwodowe miasta, przygotowanie i uzbrajanie terenów inwestycyjnych.


Jakie są trzy największe problemy Krosna?

KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: Brak pełnej transparentności działań władzy oraz brak działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym partycypacji zarządczej rad dzielnic i osiedli. Niskie zarobki mieszkańców (zarobki w Krośnie stanowią aktualnie około 90% przeciętnych zarobków w województwie podkarpackim oraz 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce) oraz brak perspektyw rozwojowych młodego pokolenia. Słaba dostępność komunikacyjna stanowiąca barierę rozwojową miasta.

KWW "Rozwój": 1. Bezrobocie wraz jego społecznymi i ekonomicznymi skutkami.
2. Niewydolność układów komunikacyjnych, w tym: niska jakość połączeń drogowych (w kierunkach Rzeszów i Tarnów), niewystarczająca ilość miejsc parkingowych w obrębie osiedli (np. Ks. Bronisława Markiewicza, Tysiąclecia, Traugutta).
3. Ograniczone możliwości miejscowych inwestorów w zakresie zagospodarowania terenów inwestycyjnych i tworzenia nowych zakładów i miejsc  pracy.

KW Prawo i Sprawiedliwość: Brak miejsc pracy, brak odpowiednich ulg podatkowych dla przedsiębiorców, zadłużenie miasta.


Jakie trzy największe wyzwania stoją przed Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Krosno w najbliższej kadencji samorządu?

KWW Krośnieńskie Forum Samorządowe: Usprawnienie komunikacji pomiędzy Krosnem i gminami powiatu krośnieńskiego i tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorczości.

KWW "Rozwój": 1. Zmniejszenie skali bezrobocia i likwidacja jego społecznych skutków (w tym : pomoc  materialna dla rodzin dotkniętych brakiem pracy oraz rodzin decydujących się na powrót  z zagranicy).
2. Modernizacja dróg powiatowych i wojewódzkich usprawniających komunikację między Krosnem i przyległymi gminami (np. drogi powiatowe Krosno-Odrzykoń-Czarnorzeki, Krosno-Łężany czy droga wojewódzka Krosno -Korczyna-Lutcza).
3. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi budownictwa indywidualnego, budowę mieszkań komunalnych i czynszowych, w tym: dla bezdomnych i ubogich.

KW Prawo i Sprawiedliwość: Modernizacja dróg usprawniających komunikację między Krosnem i sąsiednimi gminami. Ograniczenie bezrobocia poprzez ułatwienie samozatrudnienia i zapewnienie wsparcia dla nowych przedsiębiorstw. Usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi.

red.

13 komentarzy

 • beniamin

  załuż portal i pisz sprtyniej :)
  dobranoc

  Zgłoś nadużycie beniamin sobota, 15, listopad 2014 16:35 Link do komentarza
 • Grzeguła

  @beniamin - Przeczytaj jeszcze raz moją wypowiedź i spróbuj ją zrozumieć sam.
  Jeśli nadal się nie udało to tłumacze: Artykuł o niczym został sprytnie napisany przed ciszą wyborczą.
  Eh ja wiem, że partia której bronisz nie jest zdecydowanie partią "wykształciuchów", nie wymagam zbyt wiele...

  Zgłoś nadużycie Grzeguła sobota, 15, listopad 2014 16:05 Link do komentarza
 • beniamin

  z godnie z PKW wszystkie miateriały jakie zostały opublikowane przed ciszą wyborczą mogą pozostać, wieć o co Ci chodzi z tą legalnością... puknij się w głowe.

  Zgłoś nadużycie beniamin sobota, 15, listopad 2014 15:46 Link do komentarza
 • Grzeguła

  Sprytnie, propagandowy artykuł o wspaniałym kandydacie pewnej partii który nie lubi słodyczy ani napojów bezalkoholowych sobie legalnie wisi na pierwszej stronie. Tymczasem hasła "cisza wyborcza" używa się przeciwko innym kandydatom. Eh a przez chwile myślałem, że to właśnie ten krośnieński portal jest obiektywniejszy, bo już słowa "obiektywny" nawet nie odważę się użyć :(

  Zgłoś nadużycie Grzeguła sobota, 15, listopad 2014 15:18 Link do komentarza
 • WW

  A co takiego było w moim komentarzu? Nie użyłem nazwy żadnego z Komitetów, nie napisałem niczego co faworyzowałoby lub oczerniało kogokolwiek... Obiektywy portal??

  Zgłoś nadużycie WW sobota, 15, listopad 2014 14:02 Link do komentarza
 • Redakcja KrosnoCity.pl

  @Mareks - Nie możemy Panu udzielić w tym momencie odpowiedzi na to pytanie, ze względu na ciszę wyborczą. Proszę się zastanowić jaki fragment Pana wpisu ją naruszył. Do dyskusji zapraszamy w poniedziałek 17 listopada.
  M. Głód
  Red. Naczelny

  Zgłoś nadużycie Redakcja KrosnoCity.pl sobota, 15, listopad 2014 13:30 Link do komentarza
 • WW

  KOMENTARZ ZOSTAŁ USUNIĘTY.
  PRZYPOMINAMY: TRWA CISZA WYBORCZA.

  Zgłoś nadużycie WW sobota, 15, listopad 2014 13:00 Link do komentarza
 • Mareks

  Co było powodem usunięcia mojego komentarza?! To że skrytykowałem tendencyjność pytań. To nie jest łamanie cizy wyborczej tylko krytyka wymierzona w redaktora artykułu. Widzę, że ciężko ktoś tu znosi krytykę.... Dziecinada

  Zgłoś nadużycie Mareks sobota, 15, listopad 2014 11:45 Link do komentarza
 • Mareks

  KOMENTARZ ZOSTAŁ USUNIĘTY.
  PRZYPOMINAMY: TRWA CISZA WYBORCZA.

  Zgłoś nadużycie Mareks sobota, 15, listopad 2014 09:45 Link do komentarza
 • wyborca

  Brawo dla KFS za świetną kampanie. Byli wszędzie. I nie tylko na banerach ale również u mieszkańców osobiście. Nie bali się ludzi. Należy to docenić ;)

  Zgłoś nadużycie wyborca piątek, 14, listopad 2014 23:50 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj