KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

O gospodarce wodno-ściekowej i turystyce rozmawiano w PWSZ

O gospodarce wodno-ściekowej i turystyce rozmawiano w PWSZ Fot. PWSZ Krosno

PWSZ nawiązuje współpracę ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki. 1 kwietnia odbyła się konferencja naukowa w tej sprawie.

REKLAMA


1 kwietnia 2015 roku w Sali Senackiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie odbyła się konferencja zorganizowana wspólnie przez PWSZ w Krośnie i Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Celem konferencji było nakreślenie możliwości współpracy obydwu podmiotów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i turystyki, a także poszukiwanie innych możliwych płaszczyzn współdziałania.

Konferencja obejmowała wykłady, których treść rozwijała wybrane zagadnienia, wcześniej wskazane jako możliwe obszary współpracy gmin w dorzeczu Wisłoki. Podkreślano przy tym potencjał krośnieńskiej uczelni w zakresie możliwej partycypacji we wspólnych przedsięwzięciach naukowych, projektach infrastrukturalnych i koncepcyjnych.

Dr Karol Trojanowicz mówił o możliwości rozwijania innowacyjnych technologii w oczyszczaniu ścieków, a także o kontroli technologicznej i optymalizacji pracy lokalnych oczyszczalni ścieków. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski przedstawił szanse i zagrożenia związane z projektowaniem i budową oraz eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie. Zagadnienia techniczne zamykał dr inż. Robert Wierzbicki z wystąpieniem o metodach modelowania matematycznego dla projektowania i modernizacji systemów wodociągowych.

W drugiej części miały miejsce dwa wystąpienia o tematyce turystycznej. Mgr Jacek Wnuk przedstawił założenia i efekty realizacji projektu Geokarpaty jako możliwej do kontynuacji formy promocji i rozwoju turystyki w regionie. Na zakończenie dr Piotr Łopatkiewicz mówił o możliwościach kreowania nowych produktów turystycznych w dorzeczu Wisłoki.

Prowadzone z przedstawicielami Związku rozmowy wskazują na możliwość licznych form współpracy, również takich, które związane są z realizacją praktyk studenckich, wykonywania prac licencjackich i inżynierskich o znaczeniu praktyczn

pwsz/red.
Fot. PWSZ Krosno

  • autor: pwsz/red.

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?