KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Kurs na gospodarkę Polecamy

 Kurs na gospodarkęPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie realizuje do 2012 roku trzyletni projekt pn. „Kurs na gospodarkę!” – program rozwoju PWSZ w Krośnie. W ramach projektu realizowane są m.in.: cykliczne targi pracy, spotkania panelowe z największymi pracodawcami w regionie, zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku, szkolenia z zakresu asertywnego poruszania się na rynku pracy, opieka i mentoring w trakcie praktyk studenckich, rozwój kształcenia w systemie e-learningu.

REKLAMA


Program adresowany jest do kandydatów na studia, studentów oraz kadry akademickiej PWSZ w Krośnie. Łączna liczba osób, które skorzystają z projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi blisko trzy tysiące.

Matematyka i fizyka to przedmioty, których wielu kandydatów na studia oraz studentów pierwszego roku boi się najbardziej. Dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie corocznie organizuje bezpłatnie dla studentów I roku kierunków inżynierskich:

 

alt

 

a) 60-godzinny kurs wyrównawczy z matematyki (30 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń) 

b) 15-godzinny kurs wyrównawczy z fizyki (ćwiczenia). Kursy w 100% finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego. Są one realizowane w ramach dodatkowych godzin na pierwszym semestrze kierunków kształcenia: Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka i Budownictwo.

 

alt

 

Bardzo cenne dla przyszłości absolwentów PWSZ w Krośnie staje się możliwość odbywania praktyk studenckich w organizacjach reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Dzięki projektowi "Kurs na gospodarkę!" w trakcie praktyk zostają oni objęci dodatkową opieką merytoryczną ze strony Uczelni oraz Pracodawców.

 

alt

 

W ramach realizacji nowych specjalności na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zaplanowano wdrożenie i realizację na trzech nowych specjalnościach: Mechatronika i diagnostyka samochodowa, Obrabiarki sterowane numerycznie oraz Mechanika lotnicza sfinansowanie kluczowych przedmiotów w toku kształcenia przyszłych inżynierów. W ramach projektu, zajęcia z części przedmiotów specjalistycznych i specjalnościowych w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

{Mosmodule module=Banner Bilbord}

 

Projekt daje możliwość cyklicznych spotkań studentów z menedżerami dużych firm z regionu. W debacie studenci mogą bezpośrednio zadać pytanie Prezesowi lub Dyrektorowi o zatrudnienie w jego firmie, mozliowość rozwoju zawodowego lub o wysokość wynagrodzenia młodego inżyniera. W trakcie spotkań panelowych poruszane są ważkie tematy dotyczące polityki kadrowej, kultury organizacyjnej i specyfiki pracy w różnych branżach. To mozliwość poznania dużych przedsiębiorstw od środka.

 

alt

 

Bardzo istotne z punktu widzenia wyposażenia absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Krośnie w instrumenty praktycznego funkcjonowania w realiach gospodarczych są kursy specjalistyczne dla studentów ostatniego roku z zakresu poruszania się na rynku pracy.

 

alt

 

Równie ważne jest organizowanie mini-targów pracy, na których spotykają się z jednej strony pracobiorcy – przedsiębiorstwa a z drugiej pracodawcy – studenci. Znaczącą w tym rolę odgrywa Akademickie Biuro Karier.

 

Wysoką jakość Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Krośnie osiąga m.in. dzięki inwestowaniu w nowoczesne formy kształcenia. Stosowanie w procesie dydaktycznym wszelkich dostępnych mediów elektronicznych: Internetu, intranetu, extranetu, przekazów satelitarnych, taśm audio/wideo, telewizji interaktywnej, projektorów multimedialnych, innych multimediów oraz CD-ROM-ów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykorzystanie komputera i technologii webowych daje studentom świadomość nowoczesności i elitarności. Dlatego w ramach projektu finansowane są kursy dla pracowników dydaktycznych uczelni z zakresu nowoczesnych metod kształcenia w systemie e-Learningu.

 

alt

 

Współcześnie, kształcenie na dobrym poziomie to już za mało. Dyplom ukończenia studiów wyższych nie wystarcza do znalezienia pracy, tym bardziej w czasie zwiększającego się w regionie bezrobocia. Uczelnia musi wyposażać swoich przyszłych absolwentów w narzędzia, dzięki którym będą oni naprawdę atrakcyjni na lokalnym rynku pracy. Wielokierunkowa współpraca z potencjalnymi pracodawcami, ekspertami zewnętrznymi, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez absolwentów PWSZ w Krośnie ma to zadanie ułatwić – tak cele poszczególnych działań objaśnia dr inż. Piotr Lenik, koordynator projektu. 

 

PWSZ Krosno

 

  • autor: PWSZ Krosno

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?