KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

PWSZ: oczyszczalnia ścieków jako "nowe źródło zasobów i energii"

PWSZ: oczyszczalnia ścieków jako "nowe źródło zasobów i energii" Fot. archiwum

7 lutego odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Środowiska Senatu RP "Wykorzystanie ścieków i osadów ściekowych jako źródła energii i pozyskiwania surowców dla ograniczenia zmian klimatycznych". Uczestniczyli w nim przedstawiciele PWSZ Krośnie.

REKLAMA


W posiedzeniu obok przedstawicieli Senatu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Najwyższej Izby Kontroli uczestniczyło około osiemdziesięciu specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą problematyką oczyszczania ścieków, w tym z Krosna.

Humanistyczny kontekst poruszanej problematyki przedstawił Bernard Margueritte (prezydent Światowej Organizacji Mediów). Wystąpienia koncentrowały się wokół wdrożenia zasad gospodarki cyrkulacyjnej w branży wodno-ściekowo-osadowej w Polsce. Ocenę szans i wyzwań oraz osiągniętych sukcesów w tym zakresie w naszym kraju zawarli w swoich wystąpieniach dwaj znakomici prelegenci: prof. dr hab. inż. Marek Gromiec (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Politechnika Warszawska) oraz prof. dr hab. dr h.c. January Bień (Politechnika Częstochowska).

Dr inż. Tadeusz Rzepecki (przewodniczący Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie") opisał uruchamianą właśnie w oczyszczalni ścieków w Tarnowie instalację technologiczną opartą o proces hydrolizy termicznej do obróbki osadów ściekowych, pozwalającą między innymi na zwiększenie wydajności produkcji biogazu z tego rodzaju odpadów. Realizowana instalacja do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii w Rzeszowie została scharakteryzowana przez Grzegorza Gilewicza (dyrektor PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., oddział Elektrociepłownia Rzeszów).

Seminarium zakończyło wystąpienie pracownika Zakładu Inżynierii Środowiska PWSZ w Krośnie, dr Karola Trojanowicza dotyczące związku pomiędzy wzrostem wydajności wytwarzania biogazu i samowystarczalnością energetyczną oczyszczalni ścieków, a technologią autotroficznej deamonifikacji (proces anammox). Retransmisja wszystkich wystąpień wraz z dyskusją jest udostępniona w Internecie.

red./pwsz

  • autor: red./pwsz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?