Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

XII Forum Organizacji Pozarządowych w Krośnie Polecamy

alt29 września 2009 roku w Sali Narad Rady Miasta Krosna przy ulicy Staszica odbyło się XII Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkaniu z przedstawicielami większości stowarzyszeń i organizacji, istniejących na terenie naszego miasta, przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Krosna, Bronisław Baran. Forum zostało zorganizowane przez Pełnomocnik Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Agnieszkę Krupę oraz Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Krosna.

Tematyka Forum obejmowała projekt Programu Współpracy Gminy Krosno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010 oraz indywidualne plany i sugestie stowarzyszeń odnośnie współpracy we wspólnych inicjatywach na terenie miasta Krosna. Jest to drugi etap pracy nad Programem. „W pierwszym etapie zaprosiliśmy przedstawicieli krośnieńskich organizacji pozarządowych na spotkania panelowe, mające na celu współtworzenie tego programu poprzez zgłaszanie propozycji zadań  zarówno z zakresu współpracy finansowej, jak i pozafinansowej.” – mówi Agnieszka Krupa. – „Stowarzyszenia zostały podzielone na trzy panele: zdrowie i pomoc społeczna, kultura i nauka oraz sport i turystyka, natomiast w spotkaniach wzięło udział ponad pięćdziesięciu przedstawicieli krośnieńskich organizacji i klubów sportowych. W efekcie do dnia dzisiejszego wpłynęło ponad 130 propozycji zadań, które chcą one realizować w przyszłym roku.” – podsumowuje.

alt

 

Przedstawiciele stowarzyszeń i klubów dowiedzieli się także, kto został wybrany do Rady Organizacji Pozarządowych na trzech spotkaniach panelowych. Każdy panel wyłonił spośród siebie troje członków. Z panelu zdrowie i pomoc społeczna wybrani do Rady zostali: Anita Rembiesa ze Stowarzyszenia „Dobry Dom”, Andrzej Kolendowski z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Marian Wszołek z Polskiego Czerwonego Krzyża.
Panel naukowo – kulturalny wytypował Danutę Drzewicką ze Stowarzyszenia Literackiego Nauczycieli, Stanisława Romana z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Mariana Terleckiego ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.

Panel sportu i turystyki zdecydował się oddelegować do Rady Jerzego Janusza z Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Jana Stańka z Krośnieńskiego Klubu Szachowego „Urania” oraz Jana Wnęka z Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisa Stołowego „Kontap”.
Dodatkowo do współpracy zaproszono przedstawicieli organizacji kościelnych – ks. Janusza Sahajko ze Stowarzyszenia Oratorium „Twój Dom” oraz o. Dariusza Lachowicza z Parafii oo. Kapucynów w Krośnie.

alt

Rada będzie pełnić zadania związane z reprezentacją organizacji pozarządowych Miasta Krosna, współpracą z lokalną administracją publiczną oraz integracją stowarzyszeń dla realizacji wspólnych celów oraz promowania swojej działalności na terenie Krosna.
Program współpracy jest bazą dla całorocznych działań III sektora oraz współpracy Gminy Krosno z organizacjami. Określa kierunki i warunki współpracy, ma służyć wzmocnieniu pozycji organizacji i zwiększać świadomość społeczną zwłaszcza w zakresie poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.” – tłumaczy ideę programu Agnieszka Krupa.
Podczas dyskusji na Forum podejmowane były różne tematy – zjawiło się pięćdziesięciu reprezentantów krośnieńskich organizacji pozarządowych. Zastępca Prezydenta Miasta Krosna,  Bronisław Baran zwracał uwagę na konieczność ułatwiania stowarzyszeniom ich działalności w zakresie finansowym – istnieją nowe plany rozliczania stowarzyszeń, dzięki czemu zaoszczędzą one na księgowości. „Czasami sam koszt zrobienia bilansu dla stowarzyszenia wynosi ponad 2 tysiące złotych!” – podaje przykład Danuta Kowalczyk z Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych.

alt

Powołując się na Gazetę Prawną, Bronisław Baran stwierdził: „Nie może tak być, że stowarzyszenia, które utrzymują się przede wszystkim ze składek członkowskich, płacą aż tak duże kwoty na utrzymanie wymaganej przez państwo księgowości. Ministerstwo Finansów oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego pracują nad tym, by umożliwić stowarzyszeniom rozliczanie się wg tzw. uproszczonej księgowości – poprzez księgę przychodów i rozchodów.” Wiadomość ta wywołała spore zamieszanie i radość wśród przedstawicieli organizacji, od dłuższego już czasu mierzących się z tym problemem.
Warto wspomnieć, że również pod względem pieniędzy dla stowarzyszeń Prezydent miał dobre nowiny – „W tym roku mieszkańcy naszej Gminy w swoich zeznaniach podatkowych przekazali w ramach 1% podatku należnego prawie 70 tysięcy złotych dla organizacji pożytku publicznego. Ta kwota mogłaby być jeszcze większa, gdyby mieszkańcy byli lepiej poinformowani o stowarzyszeniach, działających na terenie naszej Gminy.” – podkreśla Bronisław Baran.

alt

Dyskusje wśród przedstawicieli organizacji dotyczyły również wzajemnych projektów współpracy, korzystania z nowopowstałego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz możliwości, jakie ono daje w zakresie integrowania się stowarzyszeń między sobą. Stanisław Pernal z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem podkreślał, że współpraca została już nawiązana – mimo tak krótkiego okresu działalności CWOP; mówił o wycieczce, jaką członkowie PTWK oraz Polskiego Stowarzyszenia Niewidomych odbyli w ostatnią środę. Również Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne integruje się ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej na wspólnych wyjazdach, co podkreślała Krystyna Kogut.
Zwracano również uwagę na możliwości, jakie daje Sala Konferencyjna w CWOP dla stowarzyszeń, które nie mają do dyspozycji większych pomieszczeń na spotkania swoich członków ani na organizację szkoleń, konferencji czy wspólnych imprez integracyjnych.
Na ważny krośnieński problem skierowała również uwagę zgromadzonych Danuta Kowalczyk z Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych – „Zgłasza się do nas mnóstwo kobiet z rodzin, w których występuje przemoc. Te kobiety potrzebują pomocy, a my w stowarzyszeniu nie mamy psychologa, który mógłby im pomóc. Nie ma w Krośnie poradni dla takich osób, dla poszkodowanych rodzin, które na co dzień spotykają się z agresją.Prezydent Baran zapewnił, że takie osoby mogą się kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, gdzie podjęto już kroki w celu zapewnienia cierpiącym z powodu przemocy w rodzinie wsparcia psychologa.

alt

Forum stało się także okazją do przybliżenia stowarzyszeniom idei wolontariatu. Referat na ten temat wygłosiła Wiera Jankowska z krośnieńskiego Hospicjum, która w poruszający sposób pokazała, jak ważna jest chęć pomagania innym i jak wiele można zdziałać dzięki wzajemnej współpracy. Mówiła między innymi o inicjatywie „Pola nadziei”, promującej powstawanie i opiekę w hospicjach - dzieci z krośnieńskich przedszkoli sprzedawały własnoręcznie wykonane narcyzy, a zarobione pieniądze przekazały Prezydentowi Baranowi na dofinansowanie Hospicjum.
Koło hospicyjno – charytatywne „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej reprezentowała wolontariuszka Zofia Szydłowska, która gorąco zachęcała do przyłączania się do licznych, organizowanych przez Koło akcji. Zwracała uwagę na to, że stowarzyszenia powinny czynnie współdziałać na rzecz nie tylko swoich członków, ale również mieszkańców Krosna. A ta współpraca wyjdzie tylko wtedy, kiedy organizacje wspólnie zorganizują różne inicjatywy – im więcej ludzi zaangażowanych, tym większy oddźwięk akcji wśród krośnian.
Podsumowując, współpraca Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi stale się rozwija i planowane są działania w różnych dziedzinach sfery zadań publicznych: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, edukacji, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym czy też promocji i organizacji wolontariatu.

 


Laura Michelis
foto: Karol Starowiejski

REKLAMA


Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj