KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ponad 6 milionów na poprawę wody w Krośnie

Ponad 6 milionów na poprawę wody w Krośnie Fot. archiwum MPGK Krosno

MPGK podpisało umowę na kolejne prace w ramach "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej". Ponad 6 mln zostanie przeznaczone na modernizację ujęcia wody w Szczepańcowej. Prace będą prowadzone przez 15 miesięcy na czynnym ujęciu wody.

REKLAMA


4 października MPGK podpisało ostatnią umowę w ramach wspomnianego projektu. Umowa dotyczy rozbudowy i przebudowy (modernizacji) Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej. Wykonawcą tego zadania będzie Inżynieria Rzeszów S.A. Wartość podpisanej na początku miesiąca umowy wynosi ponad 6 mln zł.

Ujęcie wody w Szczepańcowej zostało oddane do użytku w 1938 roku. Pierwotne procesy oczyszczania wody oparte były na sedymentacji zawiesin, infiltracji oraz filtracji powolnej czyli na naturalnych procesach fizycznych i biochemicznych. Woda była na tyle czysta, że dezynfekcję z użyciem chloru gazowego wprowadzono dopiero w latach 60-tych. Szybki rozwój miasta i związane z tym wysokie zapotrzebowanie na wodę spowodowało znaczny wzrost produkcji wody z ujęcia w latach 70 i 80-tych. W rezultacie doprowadziło to do częściowego zamulenia drenażu infiltracyjnego i obecnie technologia oparta jest głównie o wykorzystanie filtrów powolnych. Po blisko 80-ciu latach od uruchomienia ujęcia, technologia oparta jest niemalże o te same procesy co w układzie pierwotnym.

MPGK podkreśla, że ze względu na zaostrzone normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zachodzi konieczność usprawnienia procesów technologicznych i rozbudowanie ich o chemiczne strącanie zanieczyszczeń. Jest to szczególnie ważne gdy z rzeki Jasiołka dopływa woda z duża ilością zawiesin i zanieczyszczeń.

- Najczęściej z takimi przypadkami mamy do czynienia w okresie roztopowym oraz po intensywnych deszczach w okresie wiosennym i jesiennym. Dozowanie środków chemicznych pozwoli również na obniżenie zawartości związków organicznych, które niekorzystnie wpływają na jakość wody (mogą doprowadzić do tzw. zakwitu glonów w stawach filtracyjnych) - informuje MPGK.

Do rozwiązania tych problemów ma przyczynić się budowa kontenera z instalacjami do dozowania środków chemicznych (flokulant, nadmanganian potasu). Częścią integralną tego zakresu inwestycji jest przeróbka komory na wlocie wody surowej, modernizacja osadników wstępnych, budowa pompowni osadu i poletek osadowych wraz ze zgarniaczami osadu oraz częściowa modernizacja przewodów technologicznych.

Kolejnym problemem jest zbyt mała powierzchnia filtrów powolnych. Jest to szczególnie uciążliwe w przypadku gdy którakolwiek z istniejących trzech komór filtracyjnych wymaga okresowego czyszczenia bądź innych prac remontowych.

Remedium na te komplikacje będzie budowa czwartego filtra powolnego wraz z niezbędnymi przewodami technologicznymi. W ramach inwestycji zostanie rozbudowana automatyka pomiarowa i sterowania procesami technologicznymi. W rezultacie zwiększy się bezpieczeństwo i niezawodność dostawy wody spełniającej wszystkie wymogi dotyczące jej jakości. Poprawią się również warunki eksploatacji ujęcia.

- Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej jest ostatnim elementem wieloletniego planu, który pozwoli na zoptymalizowanie zaopatrzenia w wodę z krośnieńskiego wodociągu dla obszaru zamieszkałego przez ponad sto tysięcy osób - mówi Janusz Fic, prezes zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

- Ochrona środowiska w sposób szczególny wpisuje się w działalność Firmy Inżynieria Rzeszów S.A. Realizujemy kompleksowo wszelkie inwestycje z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Dla Inżynierii Rzeszów S.A., dbałość o tą sferę życia jest szczególnie ważna, dlatego z dużym zaangażowaniem przystępujemy do kolejnej realizacji inwestycji dla MPGK Krosno Sp. z o.o. W ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap" wykonaliśmy zadanie pod nazwą "Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie". Obecnie przed nami duży zakres robót, który przeprowadzimy na czynnym ujęciu wody w okresie 15-stu miesięcy. Dołożymy wszelkich starań aby realizacja zadania nie zakłóciła pracy zakładu. Zapewniamy również, że nie będzie to odczuwalne przez odbiorców wody - mówi Jeży Żyła prezes zarządu Inżynieria Rzeszów S.A.

Modernizacja ZUW Szczepańcowa pozwoli na oszczędności wody w procesie jej uzdatniania a co najważniejsze poprawę jej jakości.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej wpisuje się w wieloletni program inwestycyjny, który został rozpoczęty przez MPGK ponad dekadę temu. W ramach tego programu na inwestycje w infrastrukturę wodociągową wydano już kwotę ponad 50 milionów złotych. Znaczna część tych środków pochodziła z dotacji z Unii Europejskiej. Dzięki tym inwestycjom poprawimy jakość wody ale też efektywność i niezawodność całego systemu zaopatrzenia w wodę dla Miasta Krosna i okolicznych gmin - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

W ramach realizowanego programu modernizacji infrastruktury wodociągowej przez krośnieńskie MPGK przy wsparciu środków zewnętrznych wykonano: modernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie oraz wybudowano magistralę wodociągową z Rymanowa do Iskrzyni.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej to ważna inwestycja dla zaopatrzenia w wodę naszego regionu. Na jej realizację MPGK pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - II etap", w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach", Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania całego tego projektu to kwota blisko 23 mln zł.

mpgk/pd
Fot. archiwum MPGK Krosno

 • autor: mpgk/pd

2 komentarzy

 • rogol

  Na spietrzenie wody na Jasiolce chodzilo sie z Krosna na nogach przez lotnisko by sie kompac na zaporze.
  o byly jeszcze takie czasy gdzie zakazy I nakazy nie trzymaly czlowieka na obrozy.

  Zgłoś nadużycie rogol piątek, 06, październik 2017 16:20 Link do komentarza
 • gorna fermentacja

  Nie powstrzyma to umierania rynku i upadku gastronomii!

  Zgłoś nadużycie gorna fermentacja piątek, 06, październik 2017 12:49 Link do komentarza

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?