Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 
 

Działalność gospodarcza w czasach zarazy

zdjęcie ilustracyjne zdjęcie ilustracyjne Fot. PixaBay

Kontynuujmy zarysowany w poprzedniej publikacji (Koronawirus, a przedsiębiorcy) temat możliwości przedsiębiorcy w związku z epidemią "koronawirusa". Przez rząd zaprojektowana została tzw. tarcza antykryzysowa - pakiet rozwiązań, które mają na celu zmniejszenie negatywnych skutków epidemii na prowadzone działalności. Owa tarcza weszła już w życie, a co więcej, projektowane są rozwiązania które mają na celu ją ulepszyć. Z uwagi na obszerność tzw. "tarczy" nie sposób jej całościowo opisać w krótkim artykule, nie mniej warto wskazać pokrótce kilka jej najważniejszych filarów.

REKLAMAPrzeczytaj: Koronawirus, a przedsiębiorcy

Zwolnienie ze składek ZUS
Dotyczy składek należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku, wykazanych w deklaracjach złożonych za ten okres, przez płatnika który zgłosił mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 roku oraz był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 roku. Ponadto, zwolnienie za ww. okres może uzyskać również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem prowadzenia ww. działalności przed 1 lutego 2020 roku, a przychód z tej działalności nie przekroczył 300% prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto.  

Postojowe
Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. zlecenia), jeżeli w wyniku epidemii doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, przysługuje świadczenie postojowe w wysokości 80% wynagrodzenia minimalnego.

Warunkami jego otrzymania są:
- w przypadku samozatrudnionych którzy nie zawiesili działalności: (i) spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o co najmniej 15% (ii) przychód nie mógł w ww. okresie wynieść więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,

- w przypadku samozatrudnionych którzy zawiesili po dniu 31 stycznia 2020 roku, musi być spełniony warunek (ii),

- w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne: (i) zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku; przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie mógł przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału.

Mikropożyczki
Dla mikroprzedsiębiorców którzy prowadzili działalności przed dniem 1 marca 2020 roku przewidziano mikropożyczki w wysokości do 5 tysięcy złotych, które mogą udzielone na okres do 12 miesięcy z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez okres 3 miesięcy. Sama pożyczka zostanie umorzona, jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki przedsiębiorca nie zmniejszy stanu zatrudnienia - na wniosek zainteresowanego.

Oprócz tego wydłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych, na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy VAT, płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z okresu od marca do 1 czerwca 2020 roku, czy na złożenie obowiązku wdrożenia nowych plików JPK_VAT dla dużych firm. Warto też odnotować możliwość dopłat do wynagrodzeń przez właściwego miejscowo starostę czy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w razie spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią.

To oczywiście nie wszystko - sama tarcza jest bardzo rozbudowanym aktem prawnym, który niestety - posiada liczne pułapki, w związku z czym warto przed podjęciem próby zastosowania jej instrumentów we własnym biznesie, warto uprzednio skonsultować temat z prawnikiem.

#RatujBiznes zainteresuj się akcją
#RatujBiznes, to akcja zainicjowana przez rzecznika biura Małych i Średnich Przedsiębiorców, w ramach której przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą dowiedzieć się o przysługujących ich prawach, a także skorzystać z pomocy prawników którzy zgłosili się do nieodpłatnej (pro publico bono) pomocy przedsiębiorcom w zakresie skutecznego wypełniania oraz składania wniosków. Szczegóły (w tym listę kancelarii prawnych i podatkowych świadczących bezpłatną pomoc prawną) można znaleźć tutaj: https://rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes/.

Warto dodać, że Rzecznik MŚP, niezależnie od powyższego może złożyć wniosek o wydanie objaśnień prawnych – jeżeli wykładnia przepisów tarczy będzie budziła wątpliwości praktyczne lub wywoływać rozbieżności w ich stosowaniu (art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy o Rzeczniku MŚP) czy przystąpić do postępowania odwoławczego, w razie nieuzasadnionej odmowy udzielenia pomocy w ramach wsparcia przewidzianego przez Tarczę Antykryzysową (art. 9 ust. 1 pkt. 8 ustawy o Rzeczniku MŚP).

Przeczytaj także: Co dalej z KrosnoSferą? Dziś miał się ukazać kolejny numer gazety

Damian M. Kłosowicz

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj