KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

"Drzwi do europejskiej sieci komunikacyjnej"

"Drzwi do europejskiej sieci komunikacyjnej" Fot. Piotr Dymiński

Podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Rafała Webera przekazano wiceprezydentowi Krosna decyzje dotyczące przelania miastu 20 milionów złotych z ministerialnej rezerwy. To środki na strategiczną inwestycję.

REKLAMA


20 milionów z rządowej rezerwy, to "największy kawałek tortu", który został podzielony między samorządy. Kolejne 20 mln zł Krosno zabezpieczyło już we własnym zakresie.

Na co będą przeznaczone te środki? Miasto chce wybudować kolejny odcinek Drogi G, w tym dwa kosztowne wiadukty. To fragment, który połączy DK28 i tereny handlowe przy ul. Bieszczadzkiej (okolice Galerii Vivo!) z ul. Sikorskiego.

Minister obiecał środki, nikt go nie pogonił

Na konferencji prasowej, w miejscu przyszłej inwestycji, wystąpił wiceminister Infrastruktury, Rafał Weber. Podsumował ostatnie 6 lat wspierania inwestycji drogowych w Krośnie. W sumie na ten cel ze środków rządowych przyznano już ponad 123 mln złotych. Przekazał też decyzje dotyczące przekazania 20 mln złotych w tym roku na kolejny odcinek Drogi G. Rafał Weber stwierdził, że ta droga ułatwi komunikację, podkreślił, że wspierane są inwestycje prorozwojowe, które służą też komunikowaniu terenów inwestycyjnych.
 
W efekcie we wrześniu na konto Krosna wpłynie ponad 14 mln złotych, a w październiku ponad 5 milionów. Ten harmonogram uzgodniono z władzami miasta.

- Cieszę się z tego bardzo mocno, bo to pokazuje, że nasze intencje i wiarygodność we wspieraniu samorządów jest 100-procentowa - podkreślał minister Rafał Weber. Dodał, że takie przedsięwzięcia inwestycyjne służą poprawie jakości życia.

- Są tacy politycy, którzy odwiedzają miasta i skupiają się tylko na krytyce, a gdy zostaną zapytani, co pozytywnego dla tego miasta chcą zrobić, to odpowiadają, że "jak ktoś przyjedzie z Warszawy, to go pogońcie jak coś Wam obieca", natomiast są tacy politycy, którzy przyjeżdżają z Warszawy z konkretnymi decyzjami i środkami finansowymi na inwestycje, które pomagają rozwiązać problemy - mówił Rafał Weber.

Dwa miesiące temu Donald Tusk stwierdził, że nie ma programowych propozycji dla Krosna, zobacz: Donald Tusk nie ma propozycji dla Krosna

Rafał Weber podziękował też za współpracę z posłem Piotrem Babinetzem, który sygnalizuje rządowi problemy naszego regionu. Dodał, że w kolejnej edycji "Polskiego Ładu" środki będą przeznaczane na komunikację stref gospodarczych.

Miliony na drogę w szczere pola?

Nic z tych rzeczy. To strategiczna inwestycja, o czym mówi zastępca prezydenta Krosna, Tomasz Soliński. Podkreślał, że największym problemem Krosna jest fakt, że nie jesteśmy włączeni w szerszy układ komunikacyjny.

- To się nareszcie zmienia dzięki budowie S-19, która będzie naszymi drzwiami do europejskiej sieci komunikacyjnej - mówił Tomasz Soliński. Dodał, że inwestycje wsparte z rezerwy ministerstwa i z "Polskiego Ładu" pozwolą połączyć Krosno z tą drogą.

- To niespełna 700 metrowy odcinek, ale jest to kontynuacja istniejących rozwiązań drogowych. To jest niezwykle istotny fragment ze względu na obiekty handlowe generujące duży ruch - podkreśla Tomasz Soliński.

- Tym łącznikiem, tą osobą, dzięki której też mamy dobre relacje, dzięki której możemy te projekty realizować jest Pan poseł Piotr Babinetz - dziękował Tomasz Soliński.

Miasto może jednak liczyć na korzyści w związku z realizacją inwestycji. - To jest inwestycja prorozwojowa. Patrzymy na to w ten sposób, że te 20 milionów złotych się zwróci. To trzeba widzieć w szerszym kontekście i perspektywie długofalowej - przekonuje Tomasz Soliński.

Jaki jest ten szerszy kontekst? Jest to obszar aktywności mieszkaniowej i gospodarczej.

- Te tereny się otworzą z uwagi na skomunikowanie oraz uzbrojenie. Nasze działanie sprzyja rozwojowi potencjału podatkowego, każde nowe przedsięwzięcie na tym obszarze będzie przynosiło wpływy do budżetu miasta przez lata i tworzyło nowe miejsca pracy. Wraz z inwestycją doprowadzamy infrastrukturę, wszystkie sieci niezbędne do inwestowania - podkreśla Tomasz Soliński.

Stwierdza przy tym, że oprócz bezpośrednich korzyści takich jak wpływy podatkowe od nieruchomości oraz udział gminy w CIT i PIT, będą też korzyści pośrednie, takie jak nowe miejsca pracy, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i tym samym zatrzymanie odpływu mieszkańców i przyciągnięcie nowych ludzi do miasta. To w zamierzeniach samorządu ma przełożyć się na szeroko rozumiany rozwój całego miasta Krosna.
Tomasz Soliński poinformował, z eKrosno będzie ubiegać się o środki na tereny inwestycyjne, o których mówił wiceminister. - Mamy 120 hektarów takich terenów - mówił wiceprezydent.

To była "pięta achillesowa"

- Od wielu lat było wiadomo, że taką "piętą achillesową" Krosna i południowej części Podkarpacia była słaba dostępność komunikacyjna. Stąd potrzeba dużych inwestycji drogowych i kolejowych - mówił poseł Piotr Babinetz.

Dodał, że w dwóch transzach "Polskiego Ładu" na kluczowe połączenie do budowanej Via Carpatia. Przypomniał też o środkach na rozwiązanie umożliwiające bezkolizyjne przemieszczanie się przez tory kolejowe w rejonie ulicy Lwowskiej.

Wszystkie te zadania mają usprawnić ruch w Krośnie. Podkreślił, że inwestycje drogowe w Krośnie są traktowane przez rząd jako strategiczne, o czym świadczy przyznanie naszemu miastu największej dotacji w skali kraju przy podziale środków z rezerwy.

Piotr Babinetz podziękował zastępcy prezydenta Krosna, Tomaszowi Solińskiemu, za zaangażowanie w działania drogowe i kolejowe dla miasta. Piotr Babinetz podkreślił, że uzyskane przez Krosno Środki nie tylko skomunikują nas z resztą województwa, ale i w skali europejskiej, bo Via Carpatia wiedzie od Kłajpedy do Salonik.

  • autor: Piotr Dymiński

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?