KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Czterdzieści i cztery stypendia

44 uczniów krośnieńskich szkół zostało stypendystami Prezydenta Miasta Krosna.  Nagrodzono w ten sposób starania młodzieży, która oprócz sukcesów rangi ogólnopolskiej lub międzynarodowej w nauce lub sporcie, wyróżnia się też wynikami w nauce i zachowaniem. W tym roku nie złożono wniosków o stypendia za osiągnięcia artystyczne.

REKLAMA


alt

Tym razem nagrodzono 44 uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie. Uroczyste rozdanie stypendiów odbyło się 27 września. Stypendium Prezydenta Miasta Krosna przyznawane jest za szczególne wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który jest laureatem lub finalistą wojewódzkiego konkursu interdyscyplinarnego, przedmiotowego lub tematycznego dla gimnazjalistów, a także jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej, olimpiady z przedmiotów dodatkowych lub zawodowych.

alt

Stypendium za osiągnięcia artystyczne lub sportowe może być przyznane uczniowi, który zajął punktowane miejsce w finałach mistrzostw Polski lub znaczących zawodach międzynarodowych lub uzyskał wyróżnienie w finałach ogólnopolskich konkursów i przeglądów artystycznych.

Uczniowie, którzy pretendują do stypendium Prezydenta Miasta Krosna, poza osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi muszą spełniać również kryterium ocen i zachowania.

Za rok szkolny 2010/2011 przyznano 44 stypendia – „A jego imię czterdzieści i cztery”, od dziś jako jedną z interpretacji możecie przyjąć, że wieszcz, Adam Mickiewicz miał właśnie was na myśli – półżartem zwracał się do zgromadzonych wiceprezydent Krosna, Bronisław Baran. Zbigniew Kubit, zastępca przewodniczącego Rady Miasta życzył wszystkim, aby w przyszłym roku stypendiów było już 88.

alt

Na wniosek Komisji, Prezydent Miasta Krosna przyznał 44 stypendia: 27  z gimnazjów i 17 ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym za osiągnięcia naukowe - 34 stypendia i 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe. Wśród zgłoszonych wniosków, w tym roku nie było kandydatów do stypendiów za osiągnięcia artystyczne.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca  danego roku szkolnego, w wysokości nie mniejszej niż 100 zł. Maksymalna wysokość stypendium dla gimnazjalistów to 150 zł, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 200 zł.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a rada pedagogiczna rekomenduje maksymalnie pięciu kandydatów. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna Komisję stypendialną.
 
Wręczenie stypendiów było okazją, by pogratulować tegorocznym absolwentom, którzy w okresie wakacji osiągnęli znaczące sukcesy na szczeblu międzynarodowym. Prezydent Miasta Krosna przyznał nagrody rzeczowe Maksymilianowi Sokołowskiemu i Erykowi Lipce, którzy zdobyli srebrny medal i wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Astrofizycznej. Zobacz: Uczniowie Kopernika na medal.

Samorządowy gratulowali uczniom sukcesów i dziękowali im za zapał do nauki i rywalizacji sportowej. Podkreślano także zaangażowanie rodziców i nauczycieli. Szczególne gratulacje i podziękowania złożono panu Grzegorzowi Depczyńskiemu nauczyciela fizyki w I LO. Pod jego okiem,  uczniowie od wielu lat osiągają spektakularne sukcesy, w tym wspomniany srebrny medal Maksymiliana Sokołowskiego.
 
Stypendia przyznano w następujący sposób:

gimnazja:  

 • dla 15 uczniów - stypendium w wysokości 150 zł
 • dla 6 uczniów - stypendium w wysokości 120 zł
 • dla 6 uczniów - stypendium w wysokości 100 zł

szkoły ponadgimnazjalne:

 • dla 1 ucznia - stypendium w wysokości 200 zł                                               
 • dla 1 ucznia - stypendium w wysokości 120 zł
 • dla 15 uczniów - stypendium w wysokości  150 zł

STYPENDYŚCI PREZYDENTA MIASTA KROSNA 2011
 
G I M N A Z J A

 • Bartosz Barwikowski (kat.nauka) G 1
 • Dominika Gierlicka (kat.nauka) G 1
 • Wiktor Gromadzki (kat.nauka) G 1
 • Maciej Maciejczyk (kat.nauka) G 1
 • Kinga Czarnowska (kat.sport) G 1
 • Artur Pelczar (kat.nauka) G 2
 • Alicja Jędrzejczyk (kat.nauka) G 2
 • Piotr Hołda (kat.nauka) G 2
 • Dominik Paczosa (kat.nauka)G 2
 • Dominika Staszel (kat.nauka)G 2
 • Patryk Syzdek (kat.nauka) G 3
 • Mateusz Pham (kat.nauka) G 3
 • Jakub Giliavas (kat.nauka) G 3
 • Rafał Kocyłowski (kat.nauka)G 3
 • Bartłomiej Rabenda (kat.sport) G3
 • Patrycja Bogacz (kat.nauka) G4
 • Katarzyna Czekaj (kat.nauka) G4
 • Gabriela Łopatkiewicz (kat.nauka) G4
 • Aleksandra Mędrek (kat.nauka) G4
 • Aleksandra Sobiborowicz (kat.nauka) G4
 • Katarzyna Kędzierska (kat.nauka) G5
 • Paulina Haniebnik (kat.nauka) G5
 • Aleksandra Bugajska (kat.nauka) KG
 • Kristen Fernandes (kat.nauka) KG
 • Julia Habrat (kat.nauka) KG
 • Michał Półchłopek (kat.sport) KG
 • Katarzyna Zajchowska (kat.nauka) KG

S Z K O Ł Y   P O N A D G I M N A Z J A L N E

 • Paulina Janusz (kat.nauka) I LO
 • Paulina Pelczar (kat.nauka) I LO
 • Anita Stapińska (kat.sport) I LO
 • Dominika Wenc (kat.sport) I LO
 • Karolina Woźniak (kat.nauka) II LO
 • Marcin Dobek (kat.sport) II LO
 • Rafał Jamrogiewicz (kat.sport) II LO
 • Jakub Lechowicz (kat.nauka) ZSP 1
 • Natalia Cwynar (kat.nauka) ZSP 1
 • Dorota Wilusz (kat.nauka) ZSP 1
 • Marek Stodolak (kat.sport) ZSP 1
 • Krzysztof Papciak (kat.nauka) ZSP 5
 • Adrian Radoń (kat.nauka) ZSP 5
 • Bartosz Szafran (kat.nauka) ZSP 5
 • Jakub Guśpiel (kat.sport) ZSP 5
 • Justyna Cesarz (kat.sport) ZSP 6

umk/pd
Foto: Piotr Dymiński

 • autor: umk/pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?