KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Dziś wybory ! Jak głosować?

Dziś (9 października) wybieramy swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W związku z wyborami, Państwowa Komisja Wyborcza, przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

REKLAMA


Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

alt

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  • nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin. Zapoznaj się z INFORMACJĄ O WARUNKACH GŁOSOWANIA

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSÓW W WYBORACH

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

alt

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

 

 

 

alt

Przyczyną nieważności głosu jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
  • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.

 

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)

alt

Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

 

 


 

altPrzyczyną nieważności głosu jest:

  • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata, czyli postawienie znaku x” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata;
  • nieoddanie głosu na żadnego kandydata, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce.

 

Nieważne są karty inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

Lista Kandydatów do Sejmu RP (okręg nr 22) i do Senatu RP (okręg nr 57)  -  www.pkw.gov.pl
Sprawdź:
okręgi wyborcze oraz obwody głosowania
                                                                                           
Dla wszystkich osób niepełnosprawnych chcących zagłosować w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 r. Urząd Miasta Krosna organizuje dowóz do lokali wyborczych.

Osoby zainteresowane powinny skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Obywatela w Urzędzie Miasta Krosna pod numerem telefonu 13 43 675 43 w dniu wyborów i umówić się co do godziny dowozu do lokalu wyborczego. Transport jest bezpłatny.

W czasie głosowania wyborcom niepełnosprawnym mogą w lokalu wyborczym pomagać inne osoby. Niewidomi, niesłyszący, oraz ci, którzy nie są w stanie samodzielnie zagłosować na swojego kandydata, mogą przyjść z osobą towarzyszącą, która za nie postawi krzyżyk na karcie do głosowania. Może to zrobić także każda inna osoba poproszona o pomoc przez osobę niepełnosprawną, za wyjątkiem członka obwodowej komisji wyborczej i męża zaufania.

Kliknij i dowiedz się więcej na temat WYBORÓW 2011 DO SEJMU I SENATU RP

umk

  • autor: umk

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?