Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Woda popłynie w górę!

Zaledwie 10 głosami „za” Rada Miasta wprowadziła podwyżki cen za wodę i odprowadzane ścieków. Nowe stawki wchodzą od lutego br. Średni wzrost cen jest powyżej „poziomu inflacji”, ponieważ woda zdrożeje co prawda o 3,8%, za to ścieki, aż o 8,9%. O koniecznosci podwyżek radnych przekonywał prezes MPGK, Janusz Fic.

REKLAMA


alt

Nowa taryfa wejdzie w życie od 1 lutego 2012 roku i jak zapewnia MPGK, „została sporządzona rzetelnie z uwzględnieniem ochrony interesów odbiorcy końcowego, ale również z uwzględnieniem jego wymagań i oczekiwań, a także przepisów prawa” – czytamy na oficjalnej stronie przedsiębiorstwa.  - Wszyscy chcemy, żeby nasza woda była nieskazitelnie czysta, a odprowadzane ścieki zawierały coraz mniej związków wpływających niekorzystnie na nasze zdrowie i środowisko, dlatego podwyżki cen są nieuniknione podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego - MPGK w Krośnie.

Według nowych stawek, za metr sześcienny wody zapłacimy 3,28 zł, natomiast za ścieki 4,16 zł (ceny brutto). W przypadku wody nastąpił wzrost ceny o 3,8% czyli o 0,12 zł/m3, a w przypadku ścieków wzrost wynosi 8,9% czyli o 0,34 zł/m3.

alt
Oczyszczalnia ścieków MPGK Krosno

W rozliczeniu z odbiorcami usług dostawy wody i odbioru ścieków stosowana jest także opłata abonamentowa za dokonanie odczytu i rozliczenia oraz utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Opłata ta dla gospodarstw domowych z dwumiesięcznym okresem rozliczeniowym w rozliczeniu prognozowanym wyniesie 10,56 zł/mc (brutto) i będzie wyższa od ubiegłorocznej o 0,59 zł/mc czyli o 5,9%.

Przykładowo: gospodarstwo domowe korzystające z usług dostawy wody i odbioru ścieków, składające się z 4 osób i zużywające przeciętnie 3m3 wody (na osobę/miesiąc), zapłaci rachunek za 2-miesiące wyższy o 12,22 zł, tj. o 6,5% więcej niż płaci obecnie. Jest to o 1,53 zł/na osobę w skali miesiąca.

Podwyżki Rada Miasta przyjeła w głosowaniu 30 grudnia 2011 roku. „Za” było 10 radnych (Klub Samorządowy), „przeciw” 9 (Kluby PiS i PO), na sali nieobecne były Anna Dubiel (KS) i Daria Balon (PO).

alt
Ceny za wodę i ścieki na tle innych miast

- Wpływ na wzrost ceny za wodę i ścieki mają warunki ekonomiczne, w jakich  funkcjonuje spółka MPGK, a które znacząco wpływają na poziom kosztów i przychodów w roku obowiązywania taryfy. Główną przyczyną wzrostu cen za wodę i ścieki jest wzrost kosztów: zakupu energii, amortyzacji związanej z realizowanymi inwestycjami, podatków od nowych inwestycji oraz wynagrodzeń tłumaczył w przerwie obrad dziennikarzom Janusz Fic. - Koszty energii elektrycznej w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły blisko 13,5 %, co każdy z nas zapewne zauważył otwierając kopertę z rachunkiem PGEdodaje prezes.

Kosztowna i konieczna modernizacja
Równocześnie MPGK prowadzi liczne programy modernizacyjne (Miliony na inwestycje wodno-sciekowe). Przykładowo produkcja energii  elektrycznej we własnym zakresie w elektrowni biogazowej pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów zakupu energii od lokalnych dostawców i tym samym na zmniejszenie kosztów. Z drugiej strony nowe inwestycje też kosztują, do naszych rachunków za wodę i ścieki MPGK dolicza zatem amortyzację inwestycji.
- Realizacja kosztownych inwestycji w modernizację całej infrastruktury jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zaopatrzenia  w wodę i systemu odprowadzania ścieków podkreśla Janusz Fic.

alt
Ceny krośnieńskie na tle średnich wojewódzkich

Modernizacja odbywa się w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”. Z zaplanowanych 11 zadań, 6 z nich jest już zakończonych. Pozostałe są w trakcie realizacji. Te zadania to:

  • Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krośnie (koszt - 8,2 mln zł, zakończenie zadania - lipiec 2012 roku),
  • Hermetyzacja otwartych zbiorników osadu wraz z filtrami biologicznymi do neutralizacji odorów na oczyszczalni ścieków (koszt 1 mln zł – zadanie zakończone w grudniu 2011 roku),
  • Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej (koszt – 16,5 mln zł, termin zakończenia zadania - luty 2013 r.),
  • Przebudowa odcinków sieci wodociągowej o dużej awaryjności (koszt – 580 tys. zł, termin zakończenia - styczeń 2012 r.),
  • Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej (koszt – 6,6 mln zł, termin zakończenia - listopad 2012 r.),
  • Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie (koszt -  34 mln zł, termin zakończenia – 2013 rok)
  • Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Wisze (koszt - 1,4 mln zł, zadanie wykonane w 2011 roku)

W roku 2011 na realizowane zadania wydano przeszło 25 mln zł.

alt
Ceny za wodę i ścieki na tle innych miast

Co z „Iskrzynią”?
Zdaniem Janusza Fica, MPGK może w przyszłości ograniczyć koszty dzięki zamknięciu ujecia wody w Iskrzyni – Krosno ma aż trzy ujęcia wody. Z jednej strony może to dawać poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej to są koszty tłumaczy prezes dodając, że przecież dwa z ujęć są na tej samej rzece, zatem poczucie bezpieczeństwa jest dość złudne. Podczas ubiegłorocznej suszy w niespotykany sposób spadł poziom wody na zbiorniku w Sieniawie. Wody dla Krosna nie zabrakło (Wody w kranie nie zabraknie), jednak na Sieniawie pobierana była już z „najniższego okna”, tymczasem Iskrzynia nadal dobrze spiętrzała i zapewniała wodę. – Te ujęcia są na tej samej rzece, to prawda, że w kryzysowej sytuacji ujęcie z Iskrzyni mogłoby dostarczać wodę dłużej niż zakład w Sieniawie, ale gdyby do takiej sytuacji doszło, to i tak nas nie uratuje i wody zabraknie tłumaczył prezes, przekonując, że utrzymanie ujęcia w Iskrzyni nie ma większego uzasadnienia.

alt
Zbiornik wodny w Sieniawie
 

Podwyżki także dla pracowników
„Wzrost kosztów wynagrodzeń w nowej taryfie wyniesie ok. 4,6%. Jest on spowodowany zaplanowaną od lipca przyszłego roku podwyżką wynagrodzeń na poziomie 3%. Uwzględnia również wzrost nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych. Ponadto, od stycznia 2012 roku o 8,23% wzrasta płaca minimalna, a od lutego 2012 roku rośnie składka rentowa o 2%. Są to wzrosty kosztów, na które spółka nie ma wpływu.” – informuje MPGK na swojej oficjalnej stronie.

Spadek sprzedaży
W rozmowie prezes Janusz Fic podkreślał, że MPGK jest przedsiębiorstwem, które w zasadzie nie ma możliwości pozyskiwania nowych odbiorców usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W miejscach, gdzie buduje się nową infrastrukturę, nie ma wielu nowych przyłączy, zatem i znacznego wzrostu liczby odbiorców. Z drugiej strony nastąpił znaczny spadek szczególnie  w grupie odbiorców przemysłowych. Spadek sprzedaży wody wynosi 2,6% tj. 15.087 m3, natomiast spadek sprzedaży ścieków wynosi aż 17% tj. 90.195 m3. Jest to widoczny efekt kryzysu. – Być może w związku z rozwojem nowej strefy przemysłowej uda nam się w przyszłości zwiększyć sprzedaż mówi prezes Janusz Fic.

Wcale nie drogo?
Krośnieńskich radnych przed głosowaniem przekonywano porównaniami cen. Przekonywano, że pomimo podwyżek, stawki za wodę i ścieki w Krośnie i tak należą do jednych z niższych. Tabelki z przykładowymi porównaniami prezentujemy w tekście. Przeciwnicy podwyżek podkreślali, że zamiast podwyżek przedsiębiorstwo powinno szukać oszczędności.

mpgk / Piotr Dymiński

13 komentarzy

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

 

Przeczytaj dodatkowo

Sklep z częściami samochodowymi Ucando.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj