KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Zakończono większość prac przygotowawczych w związku z budową nowego ronda na wjeździe do osiedla WSK. Jeżeli nadal nie będzie żadnych opóźnień, to skrzyżowanie będzie gotowe w październiku.

"Kierowcy zderzają się z szarą rzeczywistością" - pisze nasz czytelnik. Urząd Miasta zapowiada ogłoszenie przetargu na remont i poszerzenie ulicy. Możliwa jest też zmiana organizacji ruchu.

Będzie przebudowa ul. Żwirki i Wigury oraz remont ul. Składowej. Projekt znalazł się na ostatecznej liście inwestycji, które otrzymają dofinansowanie. Listę opublikowano 25 listopada na stronie wojewody. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 5 mln złotych.

Opublikowano listę rankingową projektów remontów i budowy dróg lokalnych w województwie podkarpackim w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. 5. i 11. miejsce zdobył powiat krośnieński, który złożył wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji drogowych.

W Krośnie w wielu miejscach nadal trwają remonty dróg i ulic. Zakończono już prace na drodze bocznej ul. Powstańców Śląskich. Na koniec prac remontowych na ul. Piotra Skargi i ul. Wojska Polskiego poczekamy jeszcze ok. miesiąca.

Powiat krośnieński realizuje oczekiwaną przez mieszkańców Targowisk inwestycję związaną z budową chodnika, położonego w ciągu drogi powiatowej Stacja Targowiska-Targowiska. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 października.

Trwa przebudowa tzw. "obwodnicy", równocześnie powadzone są jeszcze prace na ul. Lniarskiej oraz rozkopana jest ul. Moniuszki. Zobacz jakie utrudnienia są planowane na tak zwanej "obwodnicy" (DK28) w najbliższych dniach, do 07 czerwca. Nadal zamknięty jest wlot w ul. Tysiąclecia.

Trwa przebudowa tzw. "obwodnicy", równocześnie powadzone są jeszcze prace na ul. Lniarskiej oraz rozkopana jest ul. Moniuszki. Zobacz jakie utrudnienia są planowane na tak zwanej "obwodnicy" (DK28) w najbliższych dniach, do 07 czerwca. Nadal zamknięty jest wlot w ul. Tysiąclecia.

Powiat Krośnieński zrealizował ostatnio dwie inwestycje związane z odbudową dróg w gminach Korczyna i Dukla, uszkodzonych na skutek powodzi. Wszystkie wydatki pokryto dzięki dofinansowaniu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

altNa coroczne zebranie mieszkańców dzielnicy Śródmieście przybyło około 30 mieszkańców. Jan Lusznia przedstawił rekordowo długie sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy, które trwało ponad 40 min. Usprawiedliwia to fakt, że poruszył wiele zagadnień interesujących mieszkańców.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?