Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

Krosno chce realizować międzynarodowy projekt “Europe in Love”. Uchwałę w tej sprawie przygotowano na marcową sesję rady miasta. 31 marca radni zajmą się też między innymi stypendiami dla zdolnej młodzieży oraz programem opieki nad zwierzętami.

W poniedziałek (7 marca) odbędzie się kolejna nadzwyczajna sesja rady miasta. Tym razem przyczyną jest konieczność zmiany uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W poniedziałek (22 lutego) rada miasta zbierze się na sesji nadzwyczajnej. Jednym z punktów będzie wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerskiej z gminą Trondheim. W programie jest też wniesienie kolejnych wkładów do TBS.

W przyszły piątek (26 lutego) rada miasta Krosna zajmie się projektem nowego Statutu Miasta. Dodano też punkt dotyczący informacji na temat działalności szpitala wojewódzkiego. Tym tematem radni mieli zająć się w ubiegłym miesiącu, jednak zdjęto go z porządku obrad.

Styczniowa sesja rady miasta była jedną z najkrótszych w historii. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie. W Krośnie w wypadku większości uchwał radni są jednomyślni, jednak zwykle podczas sesji pojawia się kilka tematów wywołujących dyskusję i różnicę zdań.

W przyszły piątek (29 stycznia) odbędzie się sesja rady miasta. Radni zajmą się między innymi ustaleniem sieci przedszkoli i zmianami w strefie płatnego parkowania.

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się 30 grudnia. W programie jest między innymi wniesienie wkładów do miejskich spółek CDS i TBS, a także uchwały z zakresu gospodarki przestrzennej. Planowane jest też podjecie uchwał mających na celu podniesienie poziomu kształcenia młodzieży czy poprawę opieki zdrowotnej dla seniorów.

W ostatnim dniu listopada (poniedziałek, 30.11) odbędzie się XVIII w tej kadencji Sesja Rady Miasta Krosna. Od wyborów samorządowych mija rok.

W przyszły piątek (30 października) odbędzie się Sesja Rady Miasta. Radni będą podejmować decyzje miedzy innymi w sprawie rozbudowy tzw. "obwodnicy", budowy drogi łączącej Żwirki i Wigury z ul. Lelewela, w sprawie dostępności przystanków dla przewoźników, czy nadania nazwy dla nowego Ronda. Od piątku obradować będą komisje.

Rada Miasta Krosna większością głosów odrzuciła obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum na temat “budowy spalarni”. Przeciwnicy referendum mieli przewagę 14 do 7. Podejmując decyzję, radni oparli się na ustaleniach specjalnie powołanej komisji referendalnej i na opinii prawnej.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj