KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Krosna odbędzie się 30 grudnia. W programie jest między innymi wniesienie wkładów do miejskich spółek CDS i TBS, a także uchwały z zakresu gospodarki przestrzennej. Planowane jest też podjecie uchwał mających na celu podniesienie poziomu kształcenia młodzieży czy poprawę opieki zdrowotnej dla seniorów.

W ostatnim dniu listopada (poniedziałek, 30.11) odbędzie się XVIII w tej kadencji Sesja Rady Miasta Krosna. Od wyborów samorządowych mija rok.

W przyszły piątek (30 października) odbędzie się Sesja Rady Miasta. Radni będą podejmować decyzje miedzy innymi w sprawie rozbudowy tzw. "obwodnicy", budowy drogi łączącej Żwirki i Wigury z ul. Lelewela, w sprawie dostępności przystanków dla przewoźników, czy nadania nazwy dla nowego Ronda. Od piątku obradować będą komisje.

Rada Miasta Krosna większością głosów odrzuciła obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum na temat “budowy spalarni”. Przeciwnicy referendum mieli przewagę 14 do 7. Podejmując decyzję, radni oparli się na ustaleniach specjalnie powołanej komisji referendalnej i na opinii prawnej.

W piątek (2 października) odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona obywatelskiej inicjatywie referendalnej. Przygotowany projekt i opinia Komisji wskazują, że Rada odrzuci wniosek mieszkańców.

W przyszłym tygodniu odbędzie się Sesja Rady Miasta. W środę 30 września Radni zajmą się miedzy innymi pierwszą w Krośnie inicjatywą uchwałodawczą obywateli. Możliwe też, że zapadną rozstrzygnięcia w sprawie wniosku o referendum.

Po wakacyjnej przerwie Rada Miasta wraca do pracy. Najbliższa sesja odbędzie się 28 sierpnia (piątek) o godzinie 9 rano. W programie są między innymi punkty dotyczące miejscowych planów zagospodarowania, ale i poszukiwaniu wód mineralnych.

W ostatni dzień czerwca radni będą obradować nad odbiorem śmieci. W projekcie uchwały przewidziano "stawkę sankcyjną" za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych. Szereg uchwał będzie dotyczył inwestycji w infrastrukturę sportową.

Radni Miasta Krosna będą obradowali nad programem wyrównywania szans edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w krośnieńskich szkołach. Radni zajmą się też szeregiem innych uchwał, w tym tematem dostępności przystanków dla przewoźników.

Na 29 kwietnia zwołano sesję Rady Miasta Krosna. Przewodniczący Zbigniew Kubit ogłosił wczoraj program sesji i terminy komisji. Radni zajmą się sprawozdaniem z działalności MPGK i MKS. Na jednej z komisji radni mają też zająć się wnioskiem o zlikwidowanie opłat parkingowych w soboty.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?