Zaloguj
Zarejestruj się
KrosnoCity.pl
 

W najbliższy piątek odbędzie się V Sesja Rady Miasta. Radni uchwalą kryteria w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli. Ponadto mają zostać zarządzone wybory do rad dzielnic i osiedli, które po raz pierwszy będą przebiegać według nowych reguł. Nowością jest też ogłoszenie terminów pracy Komisji Rady Miasta.

30 grudnia odbyły się dwie sesje Rady Miasta. Po zakończeniu obrad III sesji, na której ustalono budżet, nieoczekiwanie zwołano IV sesję. Radni ponownie udali się do Urzędu, by podjąć jeszcze jedną uchwałę.

Na 30 grudnia zwołano ostatnią w tym roku sesję Rady Miasta. W programie są ważne uchwały, w tym budżet na 2015 rok. Radni zdecydują o kolejnych wkładach pieniężnych do Centrum Dziedzictwa Szkła i Inkubatora Przedsiębiorczości, ustalą stawki za zaopatrzenie w wodę oraz wynagrodzenie prezydenta.

Na II Sesji Rady Miasta Krosna wybrano przewodniczących i członków Komisji. To ważne decyzje, bo w Komisjach odbywa się większość pracy radnych. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która pełni funkcje kontrolne, został radny z opozycyjnego Klubu PiS - Bogdan Józefowicz.

W najbliższy wtorek (16.12) Rada Miasta Krosna będzie obradowała nad składem Komisji Stałych. To w komisjach omawiane i opiniowane są projekty uchwał. Często stanowisko komisji jest decydujące dla późniejszego głosowania na Sesji.

Bezkonfliktowo i w dobrych humorach Radni Miasta Krosna zainaugurowali kolejną kadencję. Wybrano Przewodniczącego Rady i jego zastępców. Ślubowanie złożył też prezydent Piotr Przytocki. Jego zastępcami będą Bronisław Baran i Tomasz Soliński.

Po trudach liczenia głosów i problemach PKW odbędzie się I Sesja Rady Miasta Krosna VII Kadencji. Radni spotkają się 1 grudnia o godzinie 17:00. Odbiorą zaświadczenia o wyborze, złożą ślubowanie, a następnie wybiorą przewodniczącego.

Czy dane o frekwencji radnych są w pełni wiarygodne? Czy nieobecny radny moze zostać dopisany do listy obecności? Jednym z tematów konferencji prasowej zwołanej 7 listopada przez przewodniczącego Rady Miasta była frekwencja radnych na sesjach i komisjach. Sama konferencja została zgłoszona jako naruszenie prawa wyborczego - nielegalna agitacja wyborcza.

Były uśmiechy, gratulacje, wręczanie kwiatów. Tak w przyjaznej atmosferze na sesji Rady Miasta (7.11.) żegnano trzech radnych, który nie ubiegają się o następną kadencję. Chwilę później okazało się, że była to życzliwość na pokaz. Po sesji w sali narad odbyła się konferencja prasowa z okazji zakończenia kadencji Rady. O tej konferencji nie poinformowano blisko połowy radnych. Nie zabrakło też elementów agitacji wyborczej.

Na sesji Rady Miasta w piątek (27 czerwca) radni przyjęli Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Wcześniej odrzucili ponad 200 uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Podczas głosowań nad każdą uwagą z osobna (!) dochodziło do sytuacji, które byłyby śmieszne, gdyby nie były żenujące. Okazuje się, że Przewodniczący ma problemy z liczeniem do 19, szczególnie gdy wynik głosowania jest nie po jego myśli, a dwoje radnych “rozjechanych zostało walcem”.

 

KONTAKT Z REDAKCJĄ

KrosnoCity.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 49
38-400 Krosno
tel. 13 49 399 76
redakcja@krosnocity.pl

Dział reklamy i biuro ogłoszeń:
tel. 13 49 399 76
kom. +48 506 327 412
reklama@krosnocity.pl

Zaloguj lub Zarejestruj się

Zaloguj się

Zarejestruj się

Rejestracja użytkownika
Anuluj