KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

Jakie będą kryteria przyjęć do przedszkoli? Radni podejmą uchwałę w piątek

zdj. ilustracyjne zdj. ilustracyjne Fot. KrosnoCity.pl

W najbliższy piątek odbędzie się V Sesja Rady Miasta. Radni uchwalą kryteria w przyjmowaniu dzieci do przedszkoli. Ponadto mają zostać zarządzone wybory do rad dzielnic i osiedli, które po raz pierwszy będą przebiegać według nowych reguł. Nowością jest też ogłoszenie terminów pracy Komisji Rady Miasta.

REKLAMA


W obecnej kadencji Rady Miasta pojawił się nowy zwyczaj. Na tablicy ogłoszeń obok informacji o Sesji zamieszcza się również terminy pracy Komisji. Co prawda nie podano miejsca, ale dowiedzieliśmy się, że Komisje obradują w budynku przy ul. Staszica 2, w sali 20 lub 21.

Warto tu zaznaczyć, że obrady Komisji są jawne podobnie jak Sesje Rady Miasta. W poprzednich kadencjach nie ogłaszano terminów pracy Komisji, obecnie zamieszczane są na tablicy Urzędu. Dla odmiany ogłoszenia o Sesjach już od dawna zamieszczane są w Internecie.

Program Sesji, która odbędzie się 30 stycznia 2015 r. (tj. piątek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2:

1. Przyjęcie porządku sesji.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja Prezydenta o aktualnym stanie prac inwestycyjnych na krośnieńskim lotnisku.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1 zarządzenia wyborów do rad jednostek pomocniczych Miasta Krosna ( projekt Nr V/79/15),
4.2 ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno (projekt Nr V/80/15),
4.3 zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (projekt Nr V/81/15),
4.4 zmiany uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów (projekt Nr V/82/15),
4.5 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krosno (projekt Nr V/83/15),
4.6 gospodarki nieruchomościami dot. m.in. oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości i udzielenia bonifikaty, nabycia nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekty od Nr V/84/15) do Nr V/95/15),
4.7 wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Krosno i jej jednostek organizacyjnych w latach 2016-2019 (projekt Nr V/96/15),
4.8 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok (projekt Nr V/97/15),
4.9 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krosna (projekt Nr V/98/15),
4.10 zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta na 2015 r. (projekt Nr V/99/15),

5. Informacja Przewodniczącego Rady o przyjętych interpelacjach.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o uczestnictwie w spotkaniach i uroczystościach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

pd

  • autor: pd

Skomentuj

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?