KrosnoCity.pl - Krośnieński Portal Informacyjny

Przełącz się na komputer Register Login

MPGK podpisało umowę na kolejne prace w ramach "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej". Ponad 6 mln zostanie przeznaczone na modernizację ujęcia wody w Szczepańcowej. Prace będą prowadzone przez 15 miesięcy na czynnym ujęciu wody.

Trwa budowa magistrali wodociągowej Rymanów - Iskrzynia. Nowy wodociąg będzie prowadził uzdatnioną wodę z Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie do Iskrzyni z możliwością zaopatrzenia w wodę kolejnych miejscowości.

Rozpoczynają się prace związane z budową wodociągu w Widaczu. Inwestycja rozwiąże problemy mieszkańców z bieżącą wodą.

Na koniec roku podsumowujemy najważniejsze wydarzenia. W 2016 roku wydarzyło się dużo, w tym podjęto wiele działań w celu poprawy dojazdu do naszego miasta. Zapraszamy do naszego subiektywnego przeglądu, w którym przypominamy najważniejsze wydarzenia w gospodarce, kulturze, sporcie Krosna i regionu.

Skończył się rok 2015, dlatego zapraszamy na subiektywny przegląd. Dla Krosna, powiatu i naszego regionu był to rok wielu ważnych wydarzeń. Dzisiaj część z nich przypominamy w naszym podsumowaniu roku.

Dwa lata ma trwać budowa magistrali wodociągowej, która przebiegać będzie przez północną część Gminy Rymanów, południowo-zachodnią część Gminy Haczów, południową część Gminy Korczyna, a zakończy się we wschodniej części Gminy Krościenko Wyżne. To warta ponad 11 milionów inwestycja MPGK Krosno. Będzie to oznaczało podłączenie nowych miejscowości do sieci wodociągowej, równocześnie przewidywane jest zamknięcie ujęcia wody w Iskrzyni.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę na realizację zamówienia inwestycyjnego "Budowa magistrali wodociągowej Rymanów-Iskrzynia". Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A.

Z powodu awarii na sieci wodociągowej około 500 mieszkańców Krosna będzie pozbawionych wody w czwartek (5 czerwca). MPGK zapewnia zastępcze dostawy wody.

W poniedziałek (12.05) od godz. 22.00 do godz. 10.00 dnia 13 maja (wtorek) na terenie całego miasta nastąpi przerwa w dostawie wody lub obniżone jej ciśnienie. Przyczyną jest konieczność wykonania płukania magistrali Sieniawa - Krosno.

We wtorek (25.02) w godz. 8.00-16.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla około 800 mieszkańców w Iskrzyni i Krościenku Wyżnym. Przyczyną przerwy w dostawie jest konieczność wymiany niesprawnych zasuw na sieci wodociągowej.

Strona 1 z 3

© KrosnoCity.pl 2008 - 2021

Top Desktop version

twn Czy na pewno chcesz przełączyć się na wersję komputerową?